Нова медична література Вип. 2. 2011 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2. 2011 р.

60 Общественные науки в целом

60.56 К 67 Корнійчук, В.П. Колективний медичний розум / В.П. Корнійчук, Л.П. Корнійчук. – К. : Денеб, 2003. – 118 с./p>

60.7(4Укр)я6 М 42 Медико-демографічний атлас України. Вип. 12. Регіональні особливості вікових, статевих і соціальних характеристик людності, 2009 рік. Вип. 13. Смертність населення від головних причин у міських поселеннях і сільській місцевості, 2009 рік / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова, Лабораторія математичного моделювання процесів старіння ; В.П. Войтенко та ін. – К. : Фенікс, 2011. – 52 с. : табл., рис., карти.

60.54(4Укр)я 2:613 О-28 Общественные организации, работающие в области репродуктивного здоровья в Украине : справочник / Кировоградской обл. информ. служба по актуальным вопросам женщин, Агенство США по международному развитию (USAID), Проект ПОЛИСИ-II; сост. Веризуб А. - Кировоград, 2003. – 91 с.

63 История. Исторические науки

63.3 (4Укр)- 8 Б 82 Борець Т. Юрій Борець : людина, воїн, меценат / Тетяна Борець, Євген Перепічка. – Л. : СПОЛОМ, 2010. – 304 с.

63.3(2)622 В 11 В ім’я життя : [збірник] / З.О.Сільченко, Г.Є. Бабій, З.П. Булкіна та ін – К. : Україна, 2005. – 287 с.

63.3(4Укр-4Кір)622 Д 21 Даценко, В. Щоб пам’ятали : Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 : [ історико - публіцистичний нарис ] / Василь Даценко. – Вид. 2-е, випр. та доп. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. -304 с.

63.5(4Укр) В 75 Воропай, О. Звичаї українського народу : [етногр. нарис] / Олекса Воропай. – К. : Школа, 2009. – 383с. - Бібліогр. С. : 368-373.

63.3 (4Укр- 4 Кіров) К 26 Карпов В.Е. Біля витоків козацтва / Центральний козацький округ ; Карпов В.Е. – Кіровоград, 2011. – 704 с. - Бібліогр. С. 700-703.

63.3(0) К 28 Кастильон, Х.К. История заговоров. Совершенно секретно: пер. с англ. / Хуан Карлос Кастильон. – Х. : Клуб семейного досуга, 2007. – 400 с.

63.3(4Укр-4Бол) К 44 Киссе, А.И. Возрождение болгар Украины / А.И. Киссе. – О. : Optimum, 2006. - 284 с. - Библиогр. : С. 279-283.

63.3(2)622 М 63 Мир крепить неустанно / Комиссия по международным связям Совета Организации Ветеранов Украины. – К. : ФАДА ЛТД, 2007. – 224 с. : ил.

63.3-8я2 П 99 50 великих правителей России : иллюстрированная энциклопедия. – М. : Белый город, 2010. – 96 с.

63.2 Т 14 Тайны и загадки истории и цивилизации / [сост. Дзюба О.В.]. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 380 с.

66 Политика. Политические науки

66.79(4Укр) Д 69 Дорога довжиною у 20 років : інформаційний соціально- історичний та аналітичний збірник : присвячується V з’їзду Організації ветеранів України / Рада організації ветеранів України. – К., 2007. - 436 с. : іл.

66.2(4Укр) К 96 Кушнарев, Е. Конь рыжий. Записки контрреволюционера / Евгений Кушнарев. – Х. : Харьков, 2005. – 278 с.

66.79(4Укр)2 П 48 Покой нам только снится : от съезда к съезду / Совет Организации Ветеранов Украины ; Герасимов И.А., Анастасиев В.А., Жуковский В.А. и др.- К. : Україна, 2007. – 400 с. : ил.

67 Право. Юридические науки

67.400.7(4Укр) Д 36 Державна підтримка літніх людей : пільги ветеранам та пенсіонерам (присвячується 20-річчю проголошення Міжнародного дня громадян похилого віку) / Рада Організації ветеранів України. – К. : Фенікс, 2010. – 120 с.

86 Религия.Мистика. Свободомыслие

86.372я72 К 89 Кузик, Б. Джерело вічності. Основи православної культури / Борис Кузик, Дюдмила Литвин.- Вид. 3-є, випр. й доп. – Д. : АРТ - ПРЕС, 2009. – 432 с.

86.372 К 65 Копилка народной мудрости / [сост. Соляник К.О.]. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 239 с.

87 Философия

87.3(4Авт) Ц 26 Цвейг, С. Совесть против насилия / Стефан Цвейг. - К. : Политиздат, 1989. – 384 с.

61 Медицина

61(092) Б 15 Бадмаев, П. Основы врачебной науки Тибета Жуд-Ши / Петр Бадмаев. – репр. воспр. изд. «Главное руководство по врачебной науке Тибета Жуд-Ши» (1903 г.). – М. : Наука, 1991. – 72 с.

61(09) В 36 Верхратський, С.А. Історія медицини / С.А. Верхратський. – К. : Здоров’я, 2011. – 352 с. : фото.

61(06) Д 25 IX конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. Присвячений 25-річчю СФУЛТ, 19-22 серпня 2002 р., м. Луганськ : тези доповідей / гол. ред. Л. Пиріг. – Луганськ : К. : Чикаго, 2002. - 512 с.

61(09)(059) І-15 Імена в медицині у відгомоні часу : календар / ННМБ України ; уклад. Булах С.М. та ін.- К., 2011. – 64 с.

016:61(092)Яновський Л 56 Лікарська совість м.Києва початку ХХ ст. : до 150-річчя від дня народження Теофіла Гавриловича Яновського : [біобібліограф. покажч.] / ННМБ України ; уклад. Л. Є. Корнілова та ін. - К., 2011. – 56 с. – ( Сер. «Товариство київських лікарів в особах»).

61(061) Л 89 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького : річний огляд 16 листопада 2009 – 16 листопада 2010 / гол. ред. Б. Зіменковський. – Л., 2010. – 56 с.

61. 001.5 Н 34 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я : інформ. бюлетень / упоряд. О. І. Плиска, Петриченко О.О. – К., 2011. – (Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України»; Вип 31).

61(092) П 12 Павловський, М.П. На схрещених дорогах життя Софії Парфанович : до 100-річчя УЛТ у Львові / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Павловський М. П., Кухта С.Й. – Л. : Кварт, 2010. -34 с.

61(091)(092) П 16 Панишко, Ю.М. Михайло Васильович Даниленко та його клінічне оточення (1964-1999) / Ю.М. Панишко. – Л. : Сполом, 2011. – 215 с. - Бібілогр. : С. 212-214.

61(09) П 19 Пасько, В. Звання-слухач. Нотатки лікаря- генерала / Володимир Пасько. – К. : Л. : ВМС, 2011. – 405 с.

61:7/8 М 42 Медицина в художніх образах : збірник статей. Вип. 8-9 / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк : Норд-прес, 2011. – 440 с. - Библиогр. в конце ст.

016:61 Н 12 На допомогу практикуючому лікарю : реком. анот. покажч. вітчизн. і заруб. книг. Вип. 40 / ННМБ України ; укл. Терзієва О.Ф. - К., 2010. – Ч. 1. – 118 с.; Ч. 2. – 124 с. ; Ч. 3. – 120 с.; Ч. 4. – 130 с.

61(092)(477) : 84 О-13 Об учителях, предшественниках, старших друзьях / сост. и ред. Владимир Медведь. – К. : Инкос, 2011. – 175 с. : фото.

61(06) О-42 Х I конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 28-30 серпня 2006 р., м. Полтава : тези доповідей / гол. ред. Л. Пиріг. – Полтава : К. : Чикаго, 2006.- 704 с.

61:52 Р 26 Рафаэль Медицинская астрология : действие планет и знаков на тело человека. – Кировоград, 1991. – 62 с.

612 Физиология

(612.67+577.91):612.115 М 77 Монастирський, В. Старіння та омолодження організму : проблеми, які вирішуються з позиції нової науки - біологічної коагулології / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Володимир Монастирський. – Л. , 2011. – 252 с. - Бібліогр. : С. 244-249.

612.014.48:616- 001.28(075) О-77 Острая лучевая болезнь в условиях Чернобыльской катастрофы : метод. пособ. / Л. П. Киндзельский, А. С. Зверкова, С. А. Сивкович и др. – К.: Телеоптик, 2002. – 224 с. - Библиогр. : С. 211-219.

613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.8 А 50 Алкоголизм. Курение. Исцеляемся! / [сост. Г.А. Иванов]. -Донецк : ЧП Иванов, 2010. – 112 с.

613.88 Г 70 Горпинчеко, И.И. Откровенно о сокровенном / И.И. Горпинченко. – К., 1990. – 64 с.

613.22 Д 38 Детское питание от младенчества до пяти лет / авт.-сост.И.Р. Киреевский. – М. : АСТ, 2009. – 639 с. – (Карманная библиотека).

613.99 Ж 72 Жінка і здоров’я. У 4-х томах. Т. 1. / за ред. Марлен Б. Голдман, Морін К. Гетч. – К. : Сфера, 2005. – 327 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розділів.

613.99 Ж 72 Жінка і здоров’я. У 4-х томах. Т. 2 / за ред. Марлен Б. Голдман, Морін К. Гетч. – К. : Сфера, 2006. – 496 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розділів.

613.99 Ж 72 Жінка і здоров’я. У 4-х томах. Т. 3 / за ред. Марлен Б. Голдман, Морін К. Гетч. – К. : Сфера, 2009. – 458 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розділів.

613.2 К 14 Казьмин, В. Ваши лекари-микроэлементы и кислород. Простейшие способы лечения и профилактики / Виктор Казьмин. – М. : АСТ :Астрель : Хранитель, 2007. – 158с.- (Здоровая жизнь).

613 Л 53 Лебедев, А.П. Пособие по здоровью (для взрослых и пенсионеров) / А.П. Лебедев. – Донецк : ЧП Иванов, 2010. -144 с.

613.99 М 18 Малахов, Г. Оздоровительные советы для женщин на каждый день 2011 года / Геннадий Малахов. - М. :АСТ :Астрель : Полиграфиздат, 2010. – 256 с.

613.99 С 32 Сергеев, С. Женская энциклопедия красоты и здоровья : 5000 замечательных советов / Сергеев Сергей. – Донецк : БАО, 2009. – 367 с.

614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.2:658.17 (075) В 75 Вороненко, Ю.В. Фінансовий менеджмент з основами економіки охорони здоров’я (навчально - методичний посібник) / Ю. В. Вороненко,В.М. Пащенко. – К. : Медінформ, 2011. – 499 с. - Бібліогр. : С. 497-499.

614.2:616- 058(477)(075.8) Г 63 Голяченко, О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : підруч. для студ. мед. ВНЗ I-III рів. акред. / О.М. Голяченко. – К. : Медицина, 2011. – 208 с. - Бібліогр. : С. 208.

[614.88+614.21] (063)(477) Е 45 Екстренна медична допомога. Європейські стандарти – 2010 : матеріали Всеукр. наук.- практич. конф. з міжнарод. участю, 31 березня-1 квітня 2011 року / Наук. практич. центр профілактичної та клінічної медицини ; за ред. О.М. Орди та ін. – К., 2011. – 168 с.

614.3/4(03) М 71 Мищиряк, В.Г. Справочник главного врача СЭС / В.Г. Мищиряк. – Донецк : Промінь, 2010. – 344 с. - Библиогр. : С. 334-343.

614.31(03) М 71 Мищиряк, В.Г. Справочно- информационный сборник по гигиене питания и пищевой санитарии : термины, определения, классификация, структура, технологии, требования, понятия, показатели, свойства / В. Г. Мищиряк. –Донецк : Промінь, 2010. – 404 с. - Библиогр. : С. 394- 403.

614.88(075) О-75 Основи організації та діяльності служби медицини катастроф у надзвичайних ситуаціях / Черняков Г. О., Кочін І .В., Сидоренко П.І. та ін. ; за заг. ред. І.В. Кочіна. - Запоріжжя, 2000. – 252 с.

614.21(063)(477) П 32 Підвищення якості медичної допомоги : наукові засади та практичні результати : матеріали Всеукр. наук. – практич. конф., Київ, 22 жовтня 2010 року / Наук. - практич. центр профілактичної та клінічної медицини ; за ред. О.М. Орди та ін. – К., 2010. – 176 с.

614.81:614.88(075.8) П 42 Повені і діяльність служби медицини катастроф : навч. посіб. / Г. А. Черняков, І. В. Кочін, П.І. Сидоренко, С.О. Бондарь ; за ред. І.В. Кочін. – Кіровоград , 2003. - 200 с. - Бібліогр. : С. 195-200.

614.1(477.45):313 П 48 Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в області за 2009-2010 роки : довідник / Упр. охорони здоров’я Кіровоград. облдержадміністрації ; Обл. центр мед. статистики. – Кіровоград, 2011. – 250 с. : табл.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць. Вип. 14 / Наук. центр радіаційної медицини АМН України ; гол. ред. В.Г. Бебешко та ін. – К. : ДІА, 2009. – 264 с.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць. Вип. 15 : присвячується 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи / Наук. центр радіаційної медицини АМН України ; гол. ред. В.Г. Бебешко та ін. – К. : ДІА, 2009. – 264 с.

016:614.876 Р 15 Радіаційна медицина і радіобіологія : бібліогр. покажч. Вип. 4 (1999-2005) : 80-річчю О.З. Запісочного присвячується / Наук. центр радіаційної медицини. – К. : ДІА, 2010. – 252 с.

614.2 (477) Р 32 Регіональні системи охорони здоров’я України / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України ; [Воликін І.І., Дудіна О.О., Збитнева С.І та ін. ; за ред. З.М. Митника, Г.О. Слабкого]. – К., 2010.- Ч. 1. – 393 с. ; Ч. 2. – 392 с.

614.251.3(075.8) С 33 Сестринська справа : підруч. для студ. мед. ВНЗ I-III рів. акред. / за ред. В. І. Литвиненка, Н.М. Касевич. – 2-е вид. – К. : Медицина, 2011. – 816 с. - Бібліогр. : С. 813-815.

614.2(477):658.14 У-72 Урсол, Г.М. Стратегія реформ. Регулювання фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я України : від державного до приватного сектору / Урсол Г.М., Скрипник Р.А., Бугро В.І. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2009. – 402 с. - Бібліогр. : С. 397-402.

614.21(092)(477.46) Ш 70 Шляхом у півстоліття : [Черкаська обласна. лікарня -50 років]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2004. – 60 с.

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.33/35-085 А 72 Антибиотики и системная энзимотерапия. Лечение без осложнений : сборник рефератов научных статей / под ред. В.Н. Коваленко ; сост. А.И. Терзов, Е.А. Чекмарева, И.В. Головацкий и др.- К.: MUCOS, 2004. - 72с.

615.814.1 В 19 Васичкин, В.И. Основы точечного массажа / В.И. Васичкин. – М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2008. – 382 с. - Библиогр. : С. 368-371.

615.8(075.3) В 42 Виды реабилитации : физиотерапия, лечебная физкультура, массаж : учебное пособие / Т.Ю. Быковская, А.Б. Кабарухин, Л.А. Семененко и др. ; под общ. ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н / Д : Феникс, 2010. – 558 с. – (Сер. «Медицина»). - Библиогр. : С. 548-549.

615.322 Г 70 Городинская, В. Таинство сил исцеляющих / Виолетта Городинская. – М. : Наука, 1990. – 216 с.

615.874:616.379- 008.64 Д 44 Диабет. Еда, которая лечит болезнь / [сост . Л.А. Раковская.]. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 316 с. - Библиогр. : С. 313-314.

615.89 Д 66 Домашний семейный лечебник. 1000 исцеляющих рецептов. Советы народной целительницы Евдокии. - Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 479 с.

615.82(075.8) Д 79 Дубровский, В.И. Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья : учеб. для студ. высш. и сред. учеб. заведений / В.И. Дубровский, А.В. Дубровская - М. : Бином, 2010. – 414 с. - Библиогр. : С. 413-414.

615.89 Д 93 Дьяченко, С. Система оздоровления Гогулан – это система оздоровления Ниши / Сергей Дьяченко, Тамара Дьяченко. – М. : АСТ, 2010. -63 с. - (Здоровье и жизнь).

615.89 Й 75 Йод и железо для вашего организма / [сост. Е.В. Ландерман]. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 64 с. – (Здоровый образ жизни и долголетие).

615.89 З-81 Золотой ус, алоэ, лук, чеснок, лимон, эхинацея против недугов и болезней. Советы народной целительницы Евдокии. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 320 с.

615.89 К 17 Календарь-целитель / [сост. Берков Б.В.]. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 192 с.

615.3(02) К 26 Карпович, В.Н. Фармакогнозия : учеб. для учащихся фарм. училищ и отделений / В.Н. Карпович, Е.И. Беспалова. – Изд. 5-е, испр. и доп. – М. : Медицина, 1977. – 446 с.

615.322 К69 Кортиков, В. Н. Полная энциклопедия лекарственных растений / В.Н. Кортиков , Б А.В. Кортиков. - Донецк : Проф-пресс : Эврика, 2010. – 800 с. : ил. - (Будьте здоровы).

615.89:615.322 К 78 Краснова, М. Природные средства против старения, для молодости и долголетия / Мария Краснова. - СПб. : ВЕДЫ, 2011. – 224 с. – (Образ жизни- здоровье).

615.874:616.33/.34 Л 53 Лечебное питание в клиничнской гастроэнтерологии /[И.В. Богданов, В. Ю. Ганчо, В. Б. Гриневич] , под ред. В.Б. Гриневич. – Петрозаводск : ИнтелТек, 2003. – 142 с. - Библиогр. : С. 138-140.

615.322 Л 64 Лифляндский, В.Г. Лечебные свойства фруктов / В.Г. Лифляндский, А.Г. Сушанский. – СПб. : ВЕСЬ, 2002. – 96 с.

615.825.1(075) Л 53 Лечебная физкультура и врачебный контроль : учебник для студ. мед. ин-тув / под. ред. В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с

615.89:618.1 Л 53 Лечение женских болезней. Лучшие рецепты из лекарственных растений / [сост. О. Кунаева]. – Х. : Аргумент Принт, 2010. – 128 с. – (Академия здоровья).

615.89 Л 53 Лечение и профилактика болезней ног / [авт.– сост. С.П. Евдокимов]. – М. : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. – 61 с. – (Здоровье и жизнь).

615.82 М 32 Массаж головы и ушных раковин- путь к здоровью и долголетию / [ сост. С.О. Ермакова]. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 64 с. – (Здоровый образ жизни и долголетие).

615.89:615.246.2 М 60 Милаш, М. Активированный уголь выводит токсины / Мария Милаш, - М. : АСТ : Полиграфиздат ;СПб. : Сова, 2011. – 157 с.

615.89:612.392.64 М 60 Милаш, М. Добрый доктор синий йод и его помощники / Мария Милаш. - М. : АСТ : Полиграфиздат ; СПб.: Сова, 2011. -126 с. – (Здоровье –это счастье).

615.89 М 60 Милаш, М. Яблочный уксус / М. Милаш. – М. : АСТ ; СПб. : Сова ; Владимир ВКТ , 2011. - 60 с. – (Здоровье и жизнь).

615.89 М 64 Миронов, А.А. Очищение кишечника, печени и почек. Просто, эффективно, безопасно / А.А. Миронов. – СПРб. : Вектор, 2011. – 96 с. – ( Лучшие методы очищения).

615.89 М 64 Мирошниченко, С.А. Лечение простудних заболеваний / [МирошниченкоС.А.]. – Донецк : БАО, 2008. – 224 с.

615.89:615.322 М 69 Михайлов, Г. Сильнее чем женьшень. Целительные свойства имбиря / Григорий Михайлов. – М. : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. -63 с.- (Здоровье и жизнь).

615.017(03) О-80 ОТС : ответственное самолечение : справочник безрецептурных препаратов / под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Фармацевт Практик, 2006. – 320 с.

615.82(02) П 44 Поддер, Т. Массаж : полное руководство /Танушри Поддер. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 318 с.

615.89 П 68 Православный лечебник : рецепты, проверенные временем / авт. – сост. Т.Ф. Фролова. – Х. ; Белгород : Кн. клуб семейного досуга, 2011. -320 с.

615.82(063) П 78 Проблеми фізичного здоров’я фахівця ХХI століття : матеріали V Всеукр. наук. – практич. конф., 26 листопада 2010 року / Кіровоград. ін-т розвитку людини «Україна» ; Барно О.М. та ін. – Кіровоград : 2010. – 272 с.

615.89(03) П 82 Простакова, Т.М. Большая энциклопедия народной медицины. Лечение водой, глиной, медом, пиявками и другими целительными средствами / Т. М. Простакова. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 512 с.

615.11(03) Р 37 Ремедия : [фармакотерапевтический справочник]. - К. : МОРИОН, 2009. – 304 с.

615.89 С 17 Самые эффективные методики очищения, голодания и омоложения ( Малахов, Гогулан, Ниши, Брэгг, Уокер, Болотов, Шелтон, Семенова) / сост. Пернатьев Ю.С. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 287 с.

615.322(03) С 74 Соколов С.Я. Справочник по лекарственным растениям. Фитотерапия / С.Я. Соколов, И.П. Замотаев. – Изд. 3-е. – М.: Медицина, 1990. – 463 с.

615.015.32(083.1) С 74 Справочник для врачей общей практики / Heel ; Украинская Академия Биологической Медицины. – К., 2011. - 56 с. - ( Путь к сохранению здоровья).

615.322(03) С 74 Справочник по заготовкам лекарственных растений. – 6-е изд., испр. и доп. – К. : Урожай, 1989. – 286 с.

615.874.2:616.1 С 84 Стрельникова, Н. Еда, которая лечит сердце и сосуды / Наталья Стрельникова. - СПб. : ВЕДЫ, 2011. – 256 с.- (Образ жизни - здоровье).

615.874.2:613.3 С 84 Стрельникова, Н. Питье, которое лечит / Надежда Стрельникова. – СПб. : ВЕДЫ, 2011. – 192 с.- (Образ жизни - здоровье).

615.89:616.89- 008.441.1 Т 19 Тарабукин, Ю. Не пьем, а лечимся / Юрий Тарабукин.- Донецк : Донеччина, 2010. – 96 с.

615.324 Т 19 Тарабукин, Ю. Целебные продукты пчеловодства / Ю.Тарабукин.- Донецк: [Донеччина], 2010. - 96с.

615.89 Т 19 Тарабукин, Ю. Четыре элемента жизни (Солнце, Воздух, Вода, Земля) / Юрий Тарабукин. – Донецк : Донеччина, 2010. – 111 с.

615.015.32(083.1) Т 35 Терапевтический указатель для врачей общей практики : продолжение «Справочника для врачей общей практики» / Heel;Украинская Академия Биологической Медицины. - К., 2011. – 72 с. - ( Серия справочных пособий для врачей «Путь к сохранению здоровья»).

615.015.32(083.1) Т 35 Терапевтический указатель по ответственному самолечению : реком. для провизора / Heel ; под ред. спец. Украинской Академии Биологической Медицины. – К., 2011. – 24 с. -( Путь к сохранению здоровья).

615.1(477)(03) Ф 24 Фармація України : довідник підприємств, організацій та установ фармацевтичного сектора / кер. проекту В.П. Черних ; уклад. О.П. Гудзенко, І.С. Гриценко, Є.В. Гладух та ін. – Х. : Золоті сторінки, 2010. – 400 с.

615.2/9(02):614.2 Ф 32 Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система). Вып III / под ред. А. Г. Чучалина, А. И. Вялкова, Ю.Б. Белоусова. - М.: ЭХО, 2002. - 938с

615.89 Ц 74 Циттлау, Й. Домашняя аптека : пер. с нем. / Йорг Циттлау, Норберг Кригиш, Дагмар П. Хайнке. -Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 398 с.

616 Патология. Клиническая медицина.

616- 006- 085.281- 06:616.9(02) А 72 Антимикробные препараты и стандарты лечения инфекционных осложнений у онкологических больных . Формуляр РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН : [руководство] / под ред. Н.В. Дмитриевой. – М. : Практ. медицина, 2011. – 272 с.

616-083.98(075) В 35 Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь / А.Л. Верткин ; 2-е изд., перераб. и дополн.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 268с.

616- 074/ 076 Д 18 Данилова, Л.А. Анализы крови и мочи / Л.А. Данилова. – Изд. 5-е, испр. – СПб. : Салит – Медкнига, 2010. – 123 с. - Библиогр. : С. 117-119.

016:(616.5+616.97+616- 056.3+612.017.1)(081) Д 36 Дерматовенерологія, імунологія та алергологія в наукових працях професора Солошенко Ельвіри Миколаївни : біобібліогр. покажч. / Ін-т дерматології та венерології АМНУ, Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна – Х., 2010. -102 с. : фото.

616- 053.2(075) Д 38 Детские болезни : учеб. для студ. мед. вузов / под ред. Л.А. Исаевой. – М. : Медицина, 1987. – 592 с.

616- 053.2 Д 38 Детские болезни. Сможете ли вы с ними справиться ? / пер. с англ. Л Наумовой. – М. : Астрель ; АСТ, 2004. - 256 с.

616- 006.6- 083 Е 84 Если у близкого Вам человека обнаружили рак? : Информационная брошюра для всех, кто столкнулся с этой болезнью / Междунар. благотвор. фонд «AICM» ; К. Каррер, К.Ярынич, В. Тарасов, А. Курков. – К. : Санофи- Авентис Украина, 2011. – 40 с.

616- 053.2(02) И 49 Ильяшенко, О.Н. Новейший справочник семейного детского доктора / [Ильяшенко О.Н.] – Донецк : БАО, 2009. – 256 с.

614.251.3(075) К 28 Касевич, Н.М. Основи медсестринства в модулях : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл.I-II рів. акред. / Н.М. Касевич. – К. : Медицина, 2009. – 480 с.

616- 053.2(03) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Педиатру на каждый день / Р.Р. Кильдиярова. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2010. -181 с.

616- 036.882- 039.74 (02) К 43 Kirby, R. Handbook of critical care [руководство по интенсивной терапии] / Robert R. Kirby, Robert W. Taylor, Joseph M. Civetta. – Second edition. – Philadelpia : New York : Lippincott –Raven, [б.г.]. – 638 с.

616- 053.2- 071:614.251.3(075.8) К 49 Клінічне медсестринство в педіатрії : підруч. для студ. мед. ВНЗ I-III рів. акред. / за ред. В.С. Тарасюка. – 2-ге вид., перероб та доп. – К.: Медицина, 2010. – 200 с. - Бібліогр. : С. 199.

616- 056.3- 08 К 61 Колхир, П.В. Доказательная аллергология - иммунология / П.В. Колхир. – М. : Практ. медицина, 2010. – 528 с. - Библиогр. в конце глав.

616.5- 006- 085:615.89 К 65 Константинова, Е. Лечение болезней и дефектов кожи и жировик исчез, и бородавки / Е. Константинова. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 64 с. : ил. – (Здоровье и красота).

616- 056.3- 08 К 67 Корнеев, А. Все об аллергии : профилактика, лечение / Алексей Корнеев. – Донецк : БАО, 2011. -256 с. : ил.

616- 002.77-07-08 К 77 Кравцова, А.И. Ревматизм : клиника и дифференциальная диагностика поражения сосудов /А.И Кравцова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. - 191 с. - Библиогр. : С. 187-189.

616-053.2-07(03) Л 17 Лазарева, Г.Ю. Диагностический справочник педиатра / Г.Ю. Лазарева. – М. : АСТ, 2007. – 472 с. – Библиогр. : С. 459-460.

616- 083(075) М 23 Манипуляции в сестринском деле : учеб. пособ. для студ. сред. мед. учеб. заведений. – Изд. 3-е. – Ростов н / Д : Феникс, 2010. – 318 с. – (Медицина).

616- 006:614.251.3(075.8) М 42 Медсестринство в онкології : підруч. для студ. мед. ВНЗ I-III рів. акред. / за ред. Л.М. Ковальчука. – К. : Медицина, 2011. -512 с. - Бібліогр. : С. 509-510.

616- 073.75(084) М 47 Меллер, Т. В. Атлас рентгенологических укладок : пер. с англ. / Торстен В. Меллер, Эмиль Райф. – М. : Мед. лит., 2011. – 292 с. : 405 ил. : Библиогр. : С. 275.

616- 083(03) М 80 Мороз, Л.А. Настольная книга домашней медсестры / [Мороз Л.А.]. – Донецк : БАО, 2011. – 288 с.

614.251.3(075) М 84 Мостицкая, Р.М. Медсестра врача общей (семейной) практики / Р.М. Мостицкая. – Изд. 2-е.- Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 478 с. – (Медицина для Вас).

616- 083.98 (075) Н 52 Неотложная помощь при терапевтических заболеваниях и состояниях : учеб.-метод. пособ. ; под ред. А. С. Свистова, А.В. Гордиенко. – СПб. : Диалект, 2010.- 207 с. - Библиогр. : С. 205-207.

616-083.98(03) Н 52 Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь : справочник / под ред. Е.И. Чазова. – М. : Медицина, 1989. - 604 с.

616.31- 039.74(075.8) Н 52 Неотложные состояния на амбулаторном приеме у стоматолога : пособ. для студ. стомат. фак., врачей- интернов / И. Г. Купновицкая, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, Н. М. Рожко ; под ред. Ю. Г. Кононенко. – Винница : Нова книга, 2010. – 272 с. - Библиогр. : С. 268-271.

616- 053.31(075.8) Н 59 Нечаев, В.Н. Практические навыки в неонатологии : процедуры, пробы, манипуляции и тесты : учебное пособие для системы послевуз. проф. образования врачей – педиаатров / В.Н. Нечаев. – М. : Практическая медицина, 2007. - 213 с.- Библиогр. : С. 206-213.

016:61 Н 73 Нові надходження медичних книг за 2010 рік до єдиного фонду Кіровоградської ЦБС : бібліогр. покаж. Вип. 5 / ОНМБ ; уклад. Дегтярьова О.М..- Кіровоград: КОД, 2011.-16с.

616-006-085.277.3(03) О-54 Олийниченко, П.И. Справочник по полихимиотерапии опухолей / П.И. Олийниченко, З.П. Булкина , Т.И. Синиборова. – К. : Здоров’я, 2000. – 296 с.

616-083.98-053.2 О-59 Онучин, Н.А. Пока едет «Скорая» /Н.А.Онучин.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005.- 160с.- (Сер. « Растем и не болеем»).

616.25- 003.2 П 38 Плевральные выпоты : учеб. пособ. / С.Б. Шустов, В.Л. Баранов, Б.Б. Удальцов и др. – СПб. : Рекорд, 2006. – 96 с. - Библиогр. : С. 95-96.

616- 074/078- 06 Р 83 Рудницкий, Л.В. О чем говорят анализы / Л.В. Рудницкий. – СПб. : Питер, 2011. – 160 с. – ( Сер. «Семейный доктор»).

616- 073.75(03) С 14 Садерленд, Р. Рентгенографические укладки : карманный справочник / Р. Садерленд, К. Томсон ; пер. с англ. под ред. И.Е. Тюрина. – М. :Практ. медицина, 2011. – 152 с. : фото.

616- 006.6-08 С 42 Скачко, Б.Г. Рак : профілактика, лікування, реабілітація / Б.Г. Скачко. – К. : Медицина, 2006. – 160 с. – (Шлях до здоров’я).

616/618 (03) С 56 Современный справочник медицинской сестры / авт.–сост. Н.Б. Садиков. – Минск : Современный литератор, 1998. – 733 с.

616- 082 С 59 Соколова, Н.Г. Как правильно делать иньекции / Н.Г. Соколова. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 64 с. – ( Медицина для вас).

616- 002.5 (477) Ф 47 Фещенко, Ю.І. Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. - К. : Здоров’я, 2007. – 664 с.

616-08-039.75 Ш 28 Шатило, В.Й. Паліативна медицина: підруч. для студ. ВНЗ I - ІV рівнів акред. / В.Й.Шатило, П.В.Яворський.- К.: ВСВ ; Медицина, 2010.- 200с.

616- 089.98 (075) Ш 42 Шелехов, К.К. Фельдшер скорой помощи : учеб. пособ. для студ . мед. училищ и колледжей / К.К. Шелехов, Э.В Смолев, Л.А. Степанова. - Ростов н / Д : Феникс, 2011. – 477 с. – ( Сер. «Медицина»).

616- 053.2(02) Ч-49 Чернова Т.Л. Детское здоровье. Энциклопедия для пап и мам / Т.Л. Чернова. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 320 с. – ( Домашняя мед. энциклопедия).

616- 006.6- 083 Я 50 Якщо у близкої Вам людини виявили рак? : Інформаційна брошура для всіх, хто зустрівся з цією хворобою / Міжнар. Благод .фонд «AICM» ; К. Каррер, К.Яринич, В. Тарасов, А. Курков. – К. : Санофі - Авентіс Україна, 2011. – 40 с.

616.1/9 Частная патология и терапия

616.1/9-08(02) О-51 Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Т.2. Лечение ревматических болезней. Лечение эндокринных болезней. Лечение болезней почек / А.Н. Окороков. - М.: Мед. лит., 2000.- 599 с.

616.24- 002 Р 69 Романова, Е.А. Воспаление легких. Как с ним бороться / Е.А. Романова. – М. : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2009. - 125 с. – (Здоровье и жизнь).

616.33- 002.44- 085 Р 69 Романова, Е.А. Лечение язвы желудка. Новейшие медицинские методики / Е.А. Романова. - М. : РИПОЛ класск, 2010. – 64 с.

616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы (органов кровообращения) и болезни крови

616.12– 008.331.1 А 86 Артериальная гипертензия у особых категорий больных / под ред В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко.- К.: МОРИОН, 2009.- 376 с. - Библиогр. в конце глав.

616.12-005.4(084.4) А 92 Атлас ишемической болезни сердца / О.П. Шевченко, О.Д. Мишнев, О.А. Трусов и др.- М.: Реафарм, 2003. - 96с. - Библиогр.: С. 95-96.

616.12-84 Б 79 Болезни сердца : причины и следствия / Кировоградский кардио- диспансер ; сост. Покрова В.Д. и др. – Кировоград, 2008. - 54 с.

616.12-008.46-036.12(075) В 75 Воронков, Л.Г. Хронічна серцева недостатність: практ. посіб. / Л.Г. Воронков. - К. : Четверта хвиля, 2004.- 198с. - Бібліогр. в кінці розд.

616.1 Г 12 Гавриш, А.С. Проатерогенная эндотелиопатия / А.С. Гавриш. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 416 с. - Библиогр. : С. 363-414.

616.147.17- 007.64 Г 33 Гемморой. Лучшие методы лечения и профилактики. – СПБ. : Вектор, 2011. – 121 с. – ( Семейный доктор).

616.12- 008.331.1 Д 43 Дзяк, Г.В. Артериальная гипертензия. Современные представления о патогенезе и лечение / Г.В. Дзяк, Л.И. Васильева. – Д., 1998. – 151с. - Библиогр. : С. 146-148.

616.147.17- 007.64- 085:615.89 Ж 24 Жалпанова, Л.Ж. Лечение геморроя : народные средства / Л.Ж. Жалпанова. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 64 с. – (Здоровье и красота).

616.1/.8- 07 І-90 Історія хвороби : сучасні вимоги до написання у хворих профпатологічного профілю : метод. рек. для студ. ст. курсів ВУЗів III-IV рів. акред., лік.-інтернів, лік.- профпатологів, цехових терапевтів та лік.- інтерністів / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Кафедра внутрішньої медицини ; заг ред. Абрагамовича О.О., Басанець А.В. – Л., [б.р.]. – 31 с.

616.12- 005.4:622 К 55 Кобец, Г.П. Ишемическая болезнь сердца у горнорабочих / Г.П. Кобец, В.В. Черкесов, Р.А. Копытина. – К. : Здоров’я, 1995. – 260 с. - Библиогр. : С. 231-257.

616.12-008.331.1-08-06:616.379-008.64 М 24 Маньковский Б.Н. Лечение артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом / Б.Н. Маньковский.-К.: МОРИОН, 2001.- 72с. - Библиогр.: С. 46-48.

616.12-008.331.1-07-08(063) Н 73 Нові напрямки в діагностиці, лікуванні і профілактиці артеріальної гіпертензії та її ускладнень: мат. наук. праць Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків,19-20листопада 2002 року / АМН України, МОЗ України, Ін-т терапії АМН України ; за ред. Л.Т. Мала та ін. - Х., 2002.- 324 с.

616.12-008.331.1-08(063) П 84 Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні в рамках реалізації Національної програми: мат. наук.-практ. конф.: тези наукових доповідей / за ред. В.М. Коваленка та ін.- К.: Моріон, 2002.-128с

[616.1+616.831-005]-08 С 32 Cерцево - судинні та судинно-мозкові захворювання : сучасні рекомендації щодо профілактики та лікування : вибрані лекції Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / за ред. В.М. Коваленка. - К. : Віпол, 2006.- 240 с.

616.1 С 32 Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностики та лікування / авт. - уклад. Л.Г. Воронков та ін. ; за ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая. - К. : МОРІОН, 2002. - 72с. - Бібліогр.: С.67 – 68.

616.1- 085:615.322 С 66 Сосуды и давление. Эффективное лечение лекарственными растениями / [сост. О. Кунаева].- Х. : Аргумент Принт, 2010. – 128 с. – (Академия здоровья).

616.12-008.318-085.847 Т 35 Трешкур, Т.В. Электрокардиостимуляция в клинической практике / Т.В. Трешкур, Е.А. Камшилова, О.Л. Гордеев.- СПб.: ИНКАРТ, 2002.- 160с. - Библиогр.: С. 155-158.

616.12- 008.331.1 Я 46 Яковлева,Н. Гипертония : жизнь без страха / Нинель Яковлева. –Изд. 2-е перераб. - Спб. : Невский проспект, 2004. – 159 с. - (Советует доктор).

616.3 Болезниорганов пищеварения

616.36- 085:615.89 Г 51 Гитун, Т.В. Лечение болезней печени / Т.В. Гитун. - М. : РИПОЛ классик, 2011. – 64 с. : ил. – (Здоровье и красота).

616.33/34- 006 (075) О-62 Опухоли пищеварительного тракта : учеб. пособ. / под ред. С.С. Чистякова. – М. : МИА, 2011. – 198 с. - Библиогр. : С. 196-197.

616.33- 002.44- 085 Р 69 Романова, Е.А. Лечение язвы желудка. Новейшие медицинские методики / Е.А. Романова. - М. : РИПОЛ класск, 2010. – 64 с.

616.379- 008.64- 085 С 22 Сахарный диабет. Эффективные методы лечения / Н. А. Кравчун, А. В. Казаков, Ю. И. Караченцев, О. О. Хижняк. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 382 с.

616.36-02-08 С 42 Скачко, Б.Г. ВІЛ / СНІД : профілактика, лікування, реабілітація / Б.Г. Скачко. - К. : Медицина, 2006. – 192 с. – (Шлях до здоров’я).

616.329-053.2(075) Х-34 Хвороби стравоходу у дітей : навч.-метод. посіб. для студ. мед. ун-тів та лікарів / Макаров А.В., Данилов О.А., Сокур П.П. та ін. - К., 2003. – 358 с. -Бібліогр. : С. 340-345

616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез внутренней секреции. Эндокринные болезни

616.441:615.322 К 71 Косова, О. Лечимся дома : щитовидная железа / Оксана Косова. – 2-е изд. – Минск : Современное слово, 2010. – 224 с.

616.441- 085:615.89 К 93 Куропаткина, М.В. Здоровье щитовидки проверенными народными средствами / М.В. Куропаткина.- М.: РИПОЛ Классик, 2010.–64 с.–(Здоровый образ жизни и долголетие).

616.43/.45- 085 М 13 Мазнев, Н. Диабет, панктератит и другие заболевания эндокринной системы : 800 проверенных рецептов / Н. Мазнев. - М. : РИПОЛ Классик : ДОМ XXI, 2010. - 448 с.

616.428-07 (03) Ч-90 Чума, В. Діагностика лімфоаденопатій : довідник / Всеволод Чума – Л. : Афіша, 2005. – 377 с. - Бібліогр. в кінці розд.

616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.61 – 07 (02) Б 28 Батюшин, М.М. Клиническая нефрология : руководство / М.М. Батюшин, П.Е. Повилайтите. – Элиста : Джангар, 2009. – 656 с. - Библиогр. : С. 632-656.

[616.6+618.1]- 085:615.89 Л 53 Лечение заболеваний мочеполовой системы / [авт.-сост. С.А. Мирошниченко]. – Донецк : БАО, 2010. – 224 с.

616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.711- 085 Е 15 Евдокимова, А. Боль в спине. Комплексная методика лечения (+CD с видеоуроками лечебной гимнастики и массажа) / А. Евдокимова.- СПб. : Питер, 2010. – 160 с. – ( Семейный доктор).

616.711- 007.17- 073.75 Ж 35 Жарков, П.Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения опорно - двигательной системы взрослых и детей / П.Л. Жарков. – М.: Видар, 2009. – 375 с.– (Сер. «Классическая рентгенология» под общ. ред. Г.Г. Кармазановского). - Библиогр. : С. 365- 374.

616.72- 002.78- 08:615.89 О-83 Отложение солей : профилактика и лечение / [сост. Д.В. Нестерова]. - М. : РИПОЛ классик, 2010. – 64 с. –(Здоровый образ жизни и долголетие).

616.7- 08:615.89 Р 32 Ревматизм, радикулит, остеохондроз. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 64 с. – (Здоровье и красота).

616.72- 002.77 Р 32 Ревматоидный артрит : диагностика и лечение / В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, Л.Б. Шолохова, О.П. Борткевич ; под ред. В.Н. Коваленко. – К. : Морион, 2001. -270 с. – Библиогр. : С. 244-268.

616.72- 002.77- 07 (02) Р 44 Реуцкий, И.А. Диагностика ревматичнских заболеваний : рук. для врачей / И.А. Реуцкий, В.Ф.Маринин, А.В. Глотов. – М. : Мед. информ. агенство, 2011. – 436 с. - Библиогр. : С. 430-437.

617.75- 08 Т 70 Троицкая, С. Практический курс коррекции зрения / Светлана Троицкая. – СПб. : Питер, 2009. – 222 с. –(Сер. «Семейный доктор +).

616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни Невропатология и психиатрия

616.83-98 А 42 Аксельрод, А.Ю. Скорее «скорой» : пособие по оказанию первой медицинской помощи / А.Ю. Аксельрод. – М. : Медицина, 1990. - 78 с.

616.8(063)(477) А 43 Актуальні питання поліклінічної неврології : матеріали Всеукр. наук. – практич. конф. з міжнарод. участю, 18 травня - 19 травня 2011 року / Наук.- практич. центр профілактичної та клінічної медицини ; за ред. О.М. Орди та ін. – К., 2011. – 174 с.

616.85(02) В 26 Вегетативные расстройства : клиника, диагностика, лечение : рук. для врачей / под ред. В.Л. Голубева. – М. : Мед. информ. агенство, 2010. – 637 с. - Библиогр. С. 633- 637.

618.1/.5- 089(075) К 60 Колгушкина, Т.Н. Методы исследования, пособия и типичные операции в акушерстве и гинекологии : [учеб. пособие] / Т.Н. Колгушкина. – М. : МИА, 2010. – 272 с. : рис. - Библиогр. : С. 271.

616.8- 036.882- 08(02) К 85 Крылов, В.В. Нейрореанимация : практическое руководство / В .В. Крылов, С.С. Петриков . – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 176 с. : ил. - ( Б-ка врача – специалиста).

618.1- 006(075) О-62 Опухоли женской репродуктивной системы : учеб. пособ. / под ред. С.С. Чистякова. – М. : МИА, 2011. – 221 с. - Библиогр. : С. 220-221.

616.89 -008 З-59 Зиглер, Э. Понимание умственной отсталости : [пер. с англ.] / Эдвард Зиглер, Роберт М. Ходапп. – К. : Сфера, 2001. -346 с. - Библиогр. : С. 312-346.

616.831- 005.1- 036.838 И 72 Инсульт. Лучшие методы реабилитации. – Спб. : Вектор, 2009. – 121 с. – ( Семейный доктор).

616.89- 008.441.1- 085.851 Л 88 Лысенко, С.А. Современная психотерапия алкоголизма / Лысенко С.А. – М. : Миклош, 2010. – 79 с.

616.8 (03) Ф 15 Фадеева, Т.Б. Психические и нервные болезни / Т.Б. Фадеева. – Минск : Современный литератор, 2002. – 287 с. – (Справочник врача).

616.8:614.251.3(075.8) Ш 38 Шегедин, М.Б. Медсестринство в неврології : [посіб. для студ. мед. ВНЗ I-III рів. акред.] / М.Б. Шегедин, Н.А. Заставна, Н.В. Кокот – Вінниця : Нова книга, 2010. – 160 с.

616.8 Инфекционные (заразные) и паразитарные заболевания

616.8- 053.2(03) К 77 Крамарев, С.А. Клиника, диагностика, лечение и профилактика инфекционных заболеваний у детей : сравочник врача / С.А. Крамарев. – К. : Доктор-Медиа, 2010. – 276 с. – (Сер. Б-ка «Здоров’я України» ; Детский инфекционист).

616.9- 085:615.89 Л 53 Лечение инфекционных заболеваний /[авт.–сост.С.А.Мирошниченко] – Донецк : БАО, 2007. – 224 с.

616.99-85.89 М 64 Миронов, А.А. Очищение организма от паразитов / А.А. Миронов.- СПб : Вектор, 2009.-88с.

616.995.1- 085 Т 19 Тарабукин, Ю. Очистись от паразитов / Юрий Тарабукин. – Донецк : Донеччина, 2010. – 80 с.

616.9- 036.22: 578:577 Ф 91 Фролов, А.Ф. Молекулярная эпидемиология вирусных и прионных инфекций / А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная. – К. : ДИА, 2010. – 280 с. - Библиогр. : С. 279.

616.9- 083(075):614.251.3 Ш 38 Шегедин, М.Б. Медсестринство при інфекційних хворобах : навч. посіб. для студ вищ. мед. навч. закл. I-IV рів. акред. / М.Б. Шегедин, В.В. Кравців, С.В. Барчук. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 118 с. - Бібліогр. : С. 118 с.

617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617.7- 003.9 Б 79 Большунов, С.С. Уникальные способы восстановления зрения / [ Большунов С. С.] – Донецк : БАО, 2011. – 256 с.

016:617(092)Караваєв К 21 Караваєв Володимир Опанасович : до 200 – річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. /ННМБ України ; уклад. Л.Є Корнілова, Н.І. Мамедова – К., 2011. : фото. - ( Сер. «Товариство київських лікарів в особах»).

[617+618]- 089- 072.1 С 91 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології : матеріали Всеукр. наук. – практич. конф. з міжнарод. участю, 24-25 листопада 2011 року / Наук.- практич. центр профілактичної та клінічної медицини ; за ред. Ф.М. Ільченка та ін. – К., 2011. – 174с.

617(061) Х 50 Хірургічна перспектива : всеукр. зб. наук. робіт. № 1(5) : матеріали конф. «Актуальні питання невідкладної хірургії» / Ін-т загальної та невідкланої хірургії НАМН України ; гол. ред. Бойко В.В. - Х., 2011. -128 с. - Бібліогр. в кінці робіт.

617- 001- 085.246.2 Э 41 Экстракорпоральная и интракорпоральная гемокоррекция и детоксикация при лечении травматической болезни / Деденко И.К., Литвинюк В.А., Русин В.И., Козинец Г.П. и др. - К. : Нора-принт, 2004. – 329 с. - Библиогр. С. 313-327.

618 Гинекология . Акушерство

618.1- 06:616.4- 092 Б 44 Беляева, Л.Е. Гинекологическая эндокринология : патофизиологические основы / Л.Е. Беляева, В.И. Шебеко. – М. : Мед. лит., 2009. – 256 с. - Библиогр. : С. 229-237.

618(03) П 14 Паламарчук, О.А. Гинекология и женское здоровье / О.А. Паламарчук. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 317 с. – (Домашняя мед. энциклопедия).

618.173 Ф 53 Филлипс, Э. Менопауза без проблем : здоровье, питание, уход за собой, контроль веса / Элен Филлипс. – 2-е изд., испр. – Х. ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 479 с.

618.2/5(075.8) Ш 28 Шатило, В.Й. Практикум з фантомного акушерства : посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-II рів. акред./В.Й.Шатило,П.В.Яворський. - К. : Медицина, 2010. – 112 с. - Библиогр. : С. 107.

618.1- 084(03) Э-68 Энциклопедия женского здоровья : пер. с англ. – 2-е изд, стереотип. – Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 576 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.