Нова медична література Вип. 2. 2013 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2. 2013 р.

6/8 Общественные и гуманитарные науки

83.3 (4Укр) Б 24 Барабаш, С. «Душа прозріє всесвітом очей…».Поетичний світ Ліни Костенко / Світлана Барабаш. - Кіровоград : Поліграф-Терція, 2003.– 272 с.

83.3(4Укр) Б 24 Барабаш, С. Лірика кохання Ліни Костенко : спроба осягнення / Світлана Барабаш.- Кіровоград : Айлант, 2003. – 84 с.

83.3(4Укр) Б 24 Барабаш, С. Ліна Костенко : філософія поетичного живопису / Світлана Барабаш. – Кіровоград : Айлант, 2003. – 96 с.

83.3 (4Укр) Б 24 Барабаш, С. Поетична історіософія Ліни Костенко : безсмертя Духу / Світлана Барабаш. - Кіровоград : Айлант, 2003.– 84 с.

78.34(4Укр-4Кір) Б 59 Бібліотека-свідок і творець історії краю: 110- річчю заснування Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського присвячується /Кіровоград.обл. універсальна наук. б-ка ім.Д.І.Чижевського.– Кіровоград : Центр. - укр. вид-во, 2009. – 182 с. : іл.

78.34(4Укр-4Кір)я5 Б 59 Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : [ Зб. ст.]. Вип. 4 / Кіровоград. обл. універсальна наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського ; [упоряд. Козлова В.А., Дубина Л.О.]. –Кіровоград : Центр. - укр. вид-во, 2009. - 292 с.

76.1:78 Б 81 Бондар, Н.П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : дослідження, попримірниковий опис / Н.П. Бондар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ, 2012. – 312 с.

63.3(4Укр)6-8 В 11 В ім’я України : Василь Нікітін : листи, статті, спогади / [уклад. С. І. Шевченко, Т .В. Печериця]. – Кіровоград : Імекс- ЛТД, 2011. - 106 с. : іл. – (Сер. «Єлисаветградське коло»). - Бібліогр. : С. 94-96.

63.3(4Укр-4Кір)6-8 В 19 Василенко, А. Любовь наша, Отечество! Барковские, Прохоровы, Соколовы-Бородкины в памяти и истории /Анатолий Василенко.–Кіровоград: Имэкс-ЛТД, 2011. – 202 с.: ил. –(Сер. «Єлисаветградське коло»).

72.3(4Укр)я5 В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського.Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського та ін.; [О.С. Онищенко, В.Ю. Афіані, В.А. Вергу нов та ін.]- К. : НБУ, 2012.- Кн. 1 : Листування. А-Г. – 824с. -Кн. 2 : Листування. Д- Я. Ч. 1. : Д-Н.- 742 с.- Кн. 2 : Листування. Д - Я. Ч. 2. : О-Я. – 692с.

72.3(4Укр)я5 В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського Т. 9 : Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917- 1921) / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського та ін. ; [ С.М. Кіржаєв, О.В. Мемелов, В.С. Неаполітанська та ін. – К. : НБУ, 2012- 328 с.

72.3(4Укр)я5 В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. Т. 10 Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського та ін.;[О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, С.А. Дзюбич та ін.].– К. : НБУ, 2012. – 604 с.

63.3(2)5-8 Г 34 Генерал Александр Самсонов : возвращение : материалы к биографии / [сост.А.В. Чуднов]-Кировоград: Имэкс- ЛТД, 2011. – 196 с.: ил. – (Сер.«Єлисаветградське коло»).

88.53я7 З-13 Завьялов, В.Ю. Элементарный учебник дианализа : [учеб. пособ.] / проф.В.Ю. Завьялов. – К. ; Кировоград : Полиум, 2003. – 480 с. - Библиогр. : С. 475-478.

79.1(4Укр) І-24 Іващук, Л. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1917-1934) / Леся Іващук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУ, 2012. – 348 с.

86.39 26 Карпов, В.Е. 1 кн. : Запрещенная правда : мифы и реальность Третьего рейха ; 2 кн. : Право на правду : мифы и реальность Третьего рейха / Карпов В.Е., Карпов А.В. – Кировоград :[б.и], 2013. – 772 с. : ил.- Библиогр. : С. 764-769.

63.3(4Укр-4Кір)6-8 К 53 Книга Йосипа Поліщука (1940-1943)/ [упоряд. О.В. Чуднов].- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 278с. : іл. – (Сер. «Єлисаветградське коло»).

78.34(4Укр-4Кір)я43 М 64 Миротворче значення бібліотеки у формуванні толерантності і духовності суспільства : матеріали конф. / Обл. універсальна наук. б-ка ім. Д.І. Чижевського. –Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2010. – 251 с. : фото.

78.34(4Укр)я5 О-18 Обласний форум сільських бібліотекарів Кіровоградщини :[збірник] /Обл. універсальна наук.б-ка ім. Д.І.Чижевського;[упоряд.Козлова В.А. та ін.].-Кіровоград: Полиграф-Сервис, 2010. -264 с.

63.3(4Укр-4Кір)6-8 П 51 Полиновий мед. Євген Маланюк, Олександр Семененко, Кирило Емануель : поезії- спогади-листи- світлини / [упоряд.О.В. Чуднов]. - Кіровоград : Імекс- ЛТД, 2011. – 210с. : іл. – (Сер. «Єлисаветградське коло»).

88.37 К 64 Кон, І. Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання / Ігор Кон. - Л. : Українські технології, 2011.- 558 с. - Бібліогр. : С. 507-556.

78.34(4Укр)я43 С 72 Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі :матеріали наук.-практ. конф.,Вінниця,15-16 трав. 2013 року / ННМБ України, Б-ка Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, Вінниц. обл. наук. мед. б-ка та ін.- К.:ННМБ, 2013. – 130 с.

63.3(4Укр-2Кір) М 34 Матівос, Ю. Вулицями рідного міста : 70-річчю створення Кіровоградської області присвячується / Юрій Матівос. – Кіровоград, Імекс -ЛТД, 2008. – 104 с. : фото.

60.54(4Укр) Л 32 ЛГБТ- вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / Информ.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок «Наш мир». – К. : Наш мир, 2013. – 154 с.- Библиогр. : С. 149-152.

61 Медицина

61(062):616.12 А 90 Асоціація кардіологів України =Ukrainian associatson of cardiology : 50 років = 50 years : 1963-2013. – [Б.м., б.в.], 2013. – 80 с. : іл.

61(092)(477.45) В 77 Воспоминания врача Натана Ширмана /[сост. А.В. Чуднов]. – Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2011. – 234 с.: ил. – (Сер.«Єлисаветградське коло»).

61(092)(477) Г 19 Ганіткевич, Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи :біографічні нариси та бібліографія. – Л.:[Б.в.], 2002. –544 с.: 6 іл.

016:61(092) Д 83 Дупленко Костянтин Федорович. Організатор охорони здоров’я та історик медицини : біобібліографіч. Покажч . / Нац. наук. мед. б-ка України, Укр. бібліотечна асоціація ; уклад. Л. Є. Корнілова, Н. І. Мамедова. – К. : ННМБУ, 2013. - 86 с.: іл.

61(09)(059) І-51 Імена в медицині у відгомоні часу 2013 рік (друге півріччя) : календар знаменних і пам’ятних дат / ННМБ України, Укр. бібліотечна асоціація;уклад. С. М. Булах та ін. – К. : ННМБУ, 2013. -69 с.

61(092)(477) М 42 Медицина в Україні. Друга половина XIX – початок ХХ століття. Літери Л-С : Біобібліографічний словник. Вип. 2 /ННМБ України; [упоряд.С. М. Булах. М. Гайдучок].- К. : СПД Коляда О.П., 2012. – 520 с.

61(038):615.322 М 91 Мусій, О. Медичний словник лікарських рослин (російсько-латинсько-український). 4320 назв / Олег Мусій. – К. : КЛТ, Фонд ТТ, 2002. – 208 с.

61(061)(477) Н 35 Національна академія медичних наук України : 20 років. 1993-2013. /[ред. А.М. Сердюк]. – К. : Авіцена, 2013. - 408 с.: фото.

016:61 Н 73 Нові надходження медичних книг за 2011 рік до єдиного фонду Кіровоградської ЦБС : бібліогр. покажч. Вип. 6 / ОНМБ ; уклад. Дегтярьова О.М. – Кіровоград : КОД, 2012. – 12 с.

016:61 Н 73 Нові надходження медичних книг за 2012 рік до єдиного фонду Кіровоградської ЦБС : бібліогр. покажч. Вип. 7 / ОНМБ ; уклад. Дегтярьова О.М. – Кіровоград : КОД,2013. – 20 с.

61.001.5 Н 34 Наукові пропозиції установ НАМН, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я : інформ. бюлетень /упоряд. О. І. Плиска та ін. – К., 2013.- 316 с. – (Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України» ; Вип. 35.)

016:61(477)(092) Л 56 Лікар світлої мудрості (100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука) : біобібліогр. покажч. / ННМБ України, НМУ ім. О.О. Богомольця ; уклад. Л. Є. Корнілова, Н. І. Мамедова, І. А. Свінціцький. – К. : КІМ, 2013. – 108 с.-(Медична бібліографістика). - Бібліогр. : С. 104-106.

61 :575:614.876(03) Р 15 Радиационная цитогенетика : русско-английский словарь-справочник / Є. А. Дёмина, М. А. Пилинская, Ю. И. Петунин, Д. А. Клюшин; под ред. Н. А. Дружины. – К. : Здоров’я, 2009. – 368 с.: рис.

612 Физиология

[612.6+613.88]: 614.253(07) О-75 Основы консультирования по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья : учеб.-метод. пособ. / Бондаренко С. Г., Ворник Б. М., Гарнец О. Н. и др.; под общ. ред. Б. М. Ворника. – К.: День печати, 2004. – 264 с.

613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.1(063) А 43 «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» : збірка тез доп. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання, 2010 рік).Вип.10, 20-21 трав. 2010 р./ ред.кол. Сердюк А.М. та ін. – К., 2010. – 297 с.

613.1 Б 90 Бубличенко, М. М. Метеозависимые люди : как оставаться здоровым в условиях изменяющегося климата / М.М.Бубличенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 223 с. - (Живая линия). - Библиогр. : С. 213-217.

613.63:616- 099 Л 82 Лубянова, И. П. Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий / И. П. Лубянова ; под общ. ред. Ю.И. Кундиева. - К. : Авіцена, 2013. – 240 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце тем.

[613.84:616.89- 008- 07- 08](02) С 71 Сперанская, О. И. Табачная зависимост : перспективы исследования, диагностики, терапии: [руководство]/ О.И. Сперанская. – М. : Гэотар-Медиа, 2011. - 160с. : ил., [3] цв. вкл .– (Б-ка врача –специалиста . Психиатрия. Наркология). - Библиогр. : С. 153-159.

614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.876 Б 73 Богатирьова, Р .В. Атомні опіки людства (антропосоціоекоцентричний вимір атомної енергії) / Р.В. Богатирьова. – К. : Авіцена, 2013. – 272 с. : додатки.

614(477) Б 73 Богатирьова, Р. В. Медико-соціальні та правові проблеми охорони здоров’я. У 2-х т. / Р. В. Богатирьова. – К.: Авіцена, 2013. – Т. 1. – 287 с.: табл. – Бібліогр. в кінці розд.- Т. 2. – 228 с.: табл. - Бібліогр. в кінці розд.

614.777 К 20 Капранов, С. В. Вода и здоровье / С .В. Капранов, О. Н. Титамир. – Луганск : Янтарь, 2006. – 184 с. [4] л. цв.рис., табл. - Библиогр. : С. 172-181.

614.253.8(075) Л 32 Лашкул, З. В. Інформована згода : поняття, мета та значення у процесі реалізаціі прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів : [навч. посіб.] / Лашкул З. В., Сізінцова Ю. Ю., Фершал Я. Ю. –Запоріжжя : Кераміст, 2013. –189с. - Бібліогр. : С. 187-189.

614.1(477):616.9:313.1 М 42 Медико-демографічний атлас України. Вип.15 : Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011/ ДУ «Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова», Лабораторія математичного моделювання процесів старіння ; В. П. Войтенко, А. В. Писарук, Н. М. Кошель та ін. – К. : Фенікс, 2013. -42 с.: табл., рис., карти.

614.462(03) М 80 Морская фумигация : словарь-справочник по обеззараживанию грузов на судах и в портах / Е. П. Белобров, Л. М. Шафран, Я. Б. Мордкович, В. М. Курбанов ; под ред. Л. М. Шафрана.– О. : Черномор’я, 2012.–354с. - Библиогр. : С. 268-274.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 17 / Нац. наук. центр радіаційної медицини ; за заг. ред. Д. А. Базики. – К. : ДІА, 2012.– 464 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

614.1(477):616.1:313.1(07) Р 32 Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу . Динаміка та аналіз : (аналіт.-стат. посіб. ) /ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України». – К., 2013.- 240 с. : табл.

614.2:34(063):613/614 Р 45 Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення : сьогодення та майбутнє : зб. матеріалів наук.-практ. конф. Держ. сан. –епідем. служби України, 12-14 червня 2013 року . – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 98 с.

614.3/4(477.63) Р 93 Рыженко, С .А. Клятва богине Гигиее. Летопись становления Днепротепровской области к 100-летию / С. А. Рыженко, З. Г.Гужва. – Д. : ИМА-пресс, 2001. – 360 с. : фото.

614.1(477):616.1:313.1(07) С 32 Серцево-судинна захворюваність в Україні та рекомендації щодо покращання здоров’я в сучасних умовах : (аналіт.-стат. посіб. )/ ДУ«ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України». – К., 2012.- 117 с. : табл.

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

[615.225.1+615.015]: 616.1 В 75 Воронков, Л. Г. Карведилол : фармакодинамика и место в современной кардиологии / Л. Г. Воронков.- К. : Четверта хвиля, 2013. – 64 с.: рис.

615.015.32(075) І- 20 Іванова, О.О. З любов’ю про гомеопатію : для студ. мед. закл. I-III рів. акред., а також для всіх зацікавлених людей / О. О. Іванова. – Вид. 2-ге доп. – Кіровоград : Центрально- Укр. вид-во, 2012. – 160 с. - Бібліогр. : С.157-158.

615.89(063) І-73 Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу : матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Київ, 21-22 лист. 2012 року) / МОЗ України, ДП «Комітет з питань народної нетрадиційної медицини України» та ін.;[за ред. Т. П. Гарник, В. М. Князевича]. – К. : Геопринт, 2012. – 79 с.

615.838 К 53 Кнейп, С. Водолечение : укрепляем иммунитет и лечим болезни / С. Кнейп. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Мир медицины).

615.89(063) Н 57 Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з позицій доказової медицини : матеріали наук. симпозіуму з міжнарод. участю(м.Київ, 16 березня 2013 року) / МОЗ України, ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини України» та ін.; [за ред. Т .П. Гарник, В. М. Князевича]. – К. : Геопринт, 2013. – 82 с.

615.89 С 30 Семенова, Н.А. Человек- соль земли / Н. А. Семенова.- М. ; СПб. : Диля, 2007. - 448 с.

615.89:616.99 Ф 15 Фадеева, А. Избавляемся от паразитов и болезней навсегда / Анастасия Фадеева. – СПб. : Питер, 2011. -160 с. : ил. - (Сер. «Семейный доктор»).

615.82:798 Ц 26 Цверава, Д. М. Иппотерапия. Лечебная верховая езда / Цверава Д. М. - К.: Укр. Медиа Холдинг, 2012. – 52 с. : цв. ил.- Библиогр. : С. 149-152.

616 Патология. Клиническая медицина.

616- 083.98(075.8) Б 24 Баран, С. В. Невідкладні стани у внутрішній медицині : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред./ С. В. Баран. – 2-е вид.- К. : Медицина, 2012. – 136 с. - Бібліогр. : С. 136.

616- 006.6- 085.28:613 К 16 Как понять и принять химиотерапию : информационная брошюра для всех, кто столкнулся с онкозаболеванием / Междунар. благот. фонд «AICM» ; К. Каррер, К. Ярынич, В. Тарасов и др. - К. : AICM Україна, 2013. –96 с.

616- 006.6- 039.75- 07(02) К 65 Контроль симптомов в паллиативной медицине : [руководство] / под ред. Г. А.Новикова. – М. : Гэотар-Медиа, 2013. – 242с.: табл., рис.- (Б-ка врача-специалиста. Онкология) - Библиогр. : С. 228-242.

616- 073.756.8:616.12(07) М 12 Магнітно-резонансна томографія в кардіології : інформ.-метод. посіб. / Федьків С.В. ; під ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М. – К. : [Б.в.], 2013. – 60 с. : рис. - Бібліогр.: С. 57-60.

616- 083.98(082) М 42 Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Т. 3. / под ред. В.В.Никонова, А. Э. Феськова, Б С. Федака. – 2-е изд., испр. и доп. – Донецк : Изд. Заславский А. Ю., 2011. – 448 с. [2] л.: рис. - Библиогр. : С. 431-447.

616/618- 07(03) Р 19 Раковская, Л. А. Симптомы и диагностика заболеваний / Л. А. Раковская. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 240 с. - Библиогр.: С. 227-229.

616- 053.9- 039.75- 08(075.8) Т 19 Тарасюк, В.С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / В.С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – К.: Медицина, 2013. - 648 с. : табл. - Бібліогр. : С. 645-647.

616- 083.98(03) Т 67 30 невідкладних станів у терапії : [довідник] / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова; за ред. Ю. М. Мостового; Мостовой Ю. М., Сідоров А.А, Томашкевич Г. І. та ін. –Вінниця : ДКФ, 2012. – 112 с.: [14] кол. вкл.

616- 006.6- 085.28:613 Я 44 Як зрозуміти та прийняти хіміотерапію : інформаційна брошура для всіх, хто зіткнувся з онкозахворюванням / Міжнарод. благод. фонд «AICM»; К. Каррер, К.Яриніч, В. Тарасов та ін.- К. : AICM Україна, 2013. - 96 с.

616- 084(02) Я 97 Ященко, Ю. Б. Методологія проведення скринінгу (керівництво для сімейного лікаря) /Ю.Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк. – К.: [Б.в.],2013. – 62 с. - Бібліогр. : С.61-62.

616- 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616- 053.2- 07(075.8) О-75 Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій : навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред. / за ред. О. В. Тяжкої. – К. : Медицина, 2013. – 152 с.

616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.12- 008.331.1- 07- 08 Г 50 Гипертензивные кризы : диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской Ассоциации по борьбе с инсультом / Ассоциация кардиологов Украины, Укр. Ассоциация по борьбе с инсультом, Ассоциация анестезиологов Украины.– К.: [Б.и.], 2012. – 92с.

616.12(06) К 21 Кардиологический альманах - 2011: избранные публикации (рекомендации, обзоры, руководства) /[ред. А .Н. Пархоменко].– [К.], 2011. – 344 с. : табл. – (Medicine review).-Библиогр. в конце ст.

616.12(06) К 21 Кардиологический альманах - 2012: избранные публикации (рекомендации, обзоры, руководства) /[ред. А. Н. Пархоменко].– [К.], 2012. – 292 с.: табл. –(Medicine review). - Библиогр. в конце ст.

616.12- 036.82 К 21 Кардиореабилитация / [ Г. П. Арутюнов, А. К. Рылова, Е. А. Колесникова и др.] ; под ред. Г.П. Арутюнова. – М. : МЕДпресс - информ, 2013. – 336 с : ил. - Библиогр. : С. 309-335.

616.12:616- 092 К 56 Коваленко, В.Н. Сердечно-сосудыстые заболевания и ренин - ангиотензиновая система / В.Н. Коваленко, Т. В. Талаева, В. В. Братусь. –К.: Морион, 2013. – 232 с.- Библиогр. в конце глав.

616.1- 084 П 84 Профилактика сердечно- сосудистых заболеваний : популяционная стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских рекомендаций по профилактике сердечно - сосудистых заболеваний в клинической практике 2012) /Ассоциация кардиологов Украины,[В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, М. М. Долженко, І. М. Горбась] – К.: Морион, 2013. – 96 с.: табл. - Библиогр. : С. 88-89.

616.12- 008.331.1- 085.225 С 24 Свіщенко, Є. П. Лівообертаючий амлодипін Азом екс у лікуванні артеріальної гіпертензії : фармакологічні особливості та клінічна ефективність / Є. П. Свіщенко, В. Б. Безродний. – К.: [Б. в.], 2013. – 50 с.: мал. - Бібліогр. : С. 45-49 .

616.12- 008.331.1- 08 С 24 Свищенко, Е. П. Блокаторы рецепторов ангиотензина II в лечении артериальной гипертензии / Свищенко Е. П., Безродная Л. В. – Донецк : Изд. Заславский А.Ю., 2012. -72 с.: рис. - Библиогр. в конце глав.

616.12- 008.331.1- 085.225 С 40 Сіренко, Ю. М. Програма « Мекат - можливості ефективного контролю артеріального тиску за допомогою комбінованого лікування препаратами українського виробника»: результати 3-місячного спостереження за лікуванням пацієнтів з артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики в Україні / Сіренко Ю. М., Радченко Г. Д.; Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска. – К.: Прінт, 2010. – 84 с.: табл, рис. - Бібліогр. : С. 72-78.

616.12- 008.313- 08- 035(042.4) Т 15 Тактика ведення хворих з миготливою аритмією ( майстер-клас) : зб. лекцій / Асоціація кардіологів України, Асоціація аритмологів України, ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» та ін.–К.: Четверта хвиля, 2013.- 103 с. : рис., табл.

[616.1+616.831- 005]- 08- 084(042.4) У-45 Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань : лекції Української кардіологічної школи ім.М.Д.Стражеска / за ред. В.М. Коваленка ; Асоціація кардіологів України, ДУ «ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска»НАМН України».–К.: Четверта хвиля, 2013. - 150 с.: табл.

616.2 Болезни органов дыхания

616.24- 002 Г 63 Гольдштейн, В.Д. Пневмонии / В.Д. Гольдштейн. – М. : Бином, 2011. – 128 с. - Библиогр. : С. 123-127.

616.24- 002- 02- 092 З-30 Запалення- типовий патологічний процес / М. С. Регеда, Т. М. Бойчук, Ю. І. Бондаренко, М. М. Регеда. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Л., 2013. – 149 с. - Бібліогр. : С. 138-147.

016:616.21(092) К 71 Анаталій Лук’янович Косаковський : лікар, вчений, педагог, винахідник : бібліограф. покажч. / ННМБ України. – К.: Меркьюрі-Поділля, 2013. – 208с.: фото.

616.25- 002 Р 32 Регеда, М.С. Плеврити / М. С. Регеда. – Вид. 3-є, допов. та перероб. – Л., 2013. – 128 с. - Библиогр. : С. 124-126.

616.3 Болезни органов пищеварения

616.314- 089.5 К 88 Кударь, А. И. Внутрисвязочная анестезия : научно-исторический обзор / Кударь А. И. – Мелитополь: Изд.дом МГТ, 2012.– 84 с.: рис. - Библиогр. : С. 77-82.

616.33/34(03) С 74 Справочник по гастроэнтерологии /под ред. В.Т. Ивашкина, С.И. Рапопорта.- 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МИА, 2011.- 468 с. : табл.

616.36- 089.843(02) Т 65 Трансплантация печени : руководство / А. С. Никоненко, А. А. Ковалев, С. Н. Гриценко и др. – Запорожье : ВПК «Запоріжжя», 2000. – 208 с. : ил.- Библиогр. в конце глав.

616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез внутренней
секреции. Эндокринные болезни.

616.441- 006.6(042.4) Р 93 Рыбаков, С.И. Рак щитовидной железы (Клинические лекции) / С. И. Рыбаков. – Полтава : АСМИ, 2012. – 572 с. : ил. - Библиогр. : С. 497-571

616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.516- 07- 08 С 25 Святенко, Т. В. Червоний плоский лишай : діагностика та лікування / Т. В. Святенко. – Донецьк : Каштан, 2008. – 272 с.: [16]іл. - Бібліогр. : С. 216-264.

616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.728.3- 089 Б 90 Бубновский, С. Правда о тазобедренном суставе: жизнь без боли / Сергей Бубновский. – М. : ЭКСМО, 2011. – 192 с.: фото.

616.72- 007.248(02) К 56 Коваленко, В. Н. Остеоартроз : практическое руководство / В. Н. Коваленко, О. П. Борткевич. – К. : Морион, 2003. – 448 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 416-445.

616.71- 007.234:618.173 П 44 Подзолкова, Н .М. Менопаузальный остеопороз / Н. М. Подзолкова, И .В. Кузнецова, Т. И. Никитина. – М. : Гэотар-Медиа, 2012. - 64 с. : рис.– (Практикующему врачу - гинекологу). - Библиогр. : С.62-63.

616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни
Невропатология и психиатрия

616.832- 006.484- 089 Г 54 Глиомы головного мозга (современное состояние проблемы и пути дальнейших поисков)/Ин-т нейрохирургии им. А. П. Ромоданова; под ред. Зозули Ю. А. – К. :УИПК «ЕксОб», 2007. – 636 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.853- 07- 08(02) З-56 Зенков, Л. Р. Эпилепсия : диагноз и лечение : руководство для врачей / Л. Р. Зенков. – М. : МИА, 2012. – 169 с.: рис. - Библиогр. : С. 165-169.

616.8- 089(092) З-78 Юрій Панасович Зозуля - академік АМН України. Творчий шлях та спогади : до 80-річчя з дня народження / ДУ «Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України» ; під ред. В. І. Цимбалюка. – К. : УВПК «ЕксОб», 2007. – 204 с.

616.833.5- 007.271- 009.7- 089 З-78 Зозуля, Ю. А. Хирургическое лечение нейрокомпрессионных пояснично- крестцовых болевых синдромов / Ю. А. Зозуля, Е. Г. Педаченко, Е .И. Слынько. – К. : УИПК «ЕксОб», 2006. – 348 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.89- 008.441.13- 085:84 К 90 Кульчитский, Г. П. На дне героинового «Большого каньона»/ Г.П. Кульчитский.– Л.: Укр. технологии, 2008. – 248 с. - Библиогр. : С.247.

616.831- 009.11- 053.2 : 616.7- 036.838 Н 50 Немкова, С. А. Детский церебральный паралич : современные технологи в комплексной диагностике и реабилитации когнитивных расстройств / С. А. Немкова. – М. : Медпрактика-М, 2013.- 440 с. - Библиогр.: С. 407-438.

616.89- 008.441.13- 085:615.212.7 М 42 Медикаментозне підтримувальне лікування. Теорія та практика : інформ. - метод. збірка / [ О. Витвіцький, І.. Дорошенко, Р. Мілевський]. – Запоріжжя : [б.в.], 2010. – 92 с.

616.831- 001- 053.2(02) О-66 Орлов, Ю. А. Руководство по диагностике и лечению черепно-мозговой травмы у детей / Ю.А. Орлов. – К. : ВІПОЛ, 2002. - 160 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

616.89- 008.441.13 С 66 Сосин, И. К. Наркология / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. - Х.: Коллегиум, 2005. – 800 с. : ил.,[12] цв. вкл. - Библиогр. : С. 788-799.

616.8- 071(03) С 74 Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы / под ред. В. Н. Штока, О.С. Левина.– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МИА, 2013. – 499 с.

616.89- 008:004 Ю 85 Юрьева, Л. Н. Компьютерная зависимость : формирование, диагностика, коррекция и профилактика / Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот. – Д. : Пороги, 2006. – 194 с.: рис.- Библиогр. : С. 168-187.

616.9 Инфекционные (заразные) и паразитарные заболевания

616.9- 079.4(02) К 14 Казанцев, А. П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней : руководство для врачей / А. П. Казанцев, В. А. Казанцев. – М.: МИА, 2013. – 493 с. : табл. - Библиогр. : С. 491-493.

616.9- 053.2(02) С 17 Самарина, В. Н. Детские инфекционные болезни. Для врачей всех специальностей : [практическое руководство] / В. Н. Самарина, О. А.Сорокина. – Изд. 4-е испр. и доп. – М. : Лаб. базовых знаний ; СПб. : Невский проспект, 2013. -336 с.

617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617- 089.5- 009.7(02) О-74 Осипова, Н. А. Боль в хирургии. Средства и способы защиты : [руководство] / Н.А. Осипова, Н.А., В.В. Петрова. – М. : МИА, 2013. – 459 с. : рис., [1] л. прилож. -Библиогр. в конце глав.

617.3- 039.7- 053.2(02) П 69 Практическое руководство по амбулаторной ортопедии детского возраста / под ред. В. М. Крестьяшина. – М. : МИА, 2013. – 227 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 225-227.

617- 089:616.381- 072.1(02) Ф 33 Федоров, И. В. Осложнения эндоскопической хирургии, гинекологии и урологии : [руководство для врачей] / Федоров И. В., Сигал Е. И., Бурмистров М. В. – М. : Триада-Х, 2012. –283с. : [4] л. цв. рис. - Библиогр. в конце частей.

617.54+[616+616.43/.45]- 089(075.8) Х-50 Хирургия. Ч. 1 : Учеб для студ.V курсов мед. фак. мед. вузов. Модуль 2 : Торакальная, сердечно- сосудистая, эндокринная хирургия : учеб. для студ. мед. учеб. заведений IV уров. акред. / под ред. В. В. Бойко, В.Н.Лесового; Харк. НМУ. – Х. : НТМТ, 2012. – 440 с. : рис. - Библиогр. в конце тем.

617.55- 089.84- 089.86 Ш 18 Шальков, Ю.Л. Кишечные швы и анастомозы в хирургической практике / Ю. Л. Шальков. - М. : Бином, 2013. – 204 с.: рис. - Библиогр. : С. 201-206.

618 Гинекология . Акушерство

618.17:616.43(06) А 57 Альманах репродуктивного здоровья /под ред. В. Н. Запорожана, Т.Ф.Татарчук.– К.:Трилист, 2012.–202 с.: рис.,схемы.-(Репродуктивная эндокринология).-Библиогр. в конце ст.

618.14- 007.415- 07- 08 Д 16 Дамиров, М. М. Генитальный эндометриоз : взгляд практикующего врача / М.М. Дамиров, О. Н. Олейникова, О. В. Майорова. – М. : Бином, 2013. – 150 с. : рис. - Библиогр. : С. 141-150.

618.1(075.8) Н 19 Назарова, І.Б. Медсестринство в гінекології : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I – III рів. акред./ І.Б. Назарова, А.А. Пісарєва, О.В. Михайлов. – К. : Медицина, 2010. - 248 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.