Нова медична література Вип. 2. 2013 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 1. 2014 р.

3 Техника. Технические науки

39.51(4Укр-4Кір) Б 68 Благодатна енергія : [до 15-річчя авіакомпанії «Урга»] / Міжна- родна акціонерна авіаційна компанія «Урга». – Кіровоград : [Б.в.], 2008. – 120 с.

39.51(4Укр-4Кір) Ж 56 Женщина на которой держится дом! : [про Г.И.Кузьменко] / [сост. Т.С.Самиляк]. – Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2011. – 136 с.: фото. - Текст: рус., укр.


6/8 Общественные и гуманитарные науки

63.3(4Укр) Б 82 Борисенко, В. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / Валентина Борисенко. – К.: Стилос, 2007. – 288 с.

63.3(0) Д 17 Данелек, Дж. Алан Атлантида. В поисках потерянного континента / Дж. Алан Данелек. – Х.: Кн. клуб семейного досуга, 2005. – 256 с.

63.3(2)622 К 53 Кноблаух, К. Кровавый кошмар Восточного фронта: откровения офицера парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг»: [пер. с нем.] / Карл Кноблаух. – М.: Яуза-пресс, 2010. –190 с.: фото.

63.3(4Укр) К 64 Конквест, Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор /Роберт Конквест; пер. с англ. Н.Волошинович, З.Корабліної, В.Новак. – Луцьк : Терен, 2007. – 456 с.

74.03 (4Укр)5-8 Ч-49 Чернишенко, І. Михайло Завадський - падагог, громадянин, сенатор / Ірина Чернишенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. - 132 с.: іл. – (Сер. «Єлисаветградське коло»). - Бібліогр.: С. 90-94.

63.5(4Укр-4Кіров) У-11 У вимірах часу. Олександрівщина в період XVIII-XXI ст. (збірка матеріалів за підсумками студентської етнографічної експедиції факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Вин- ниченка в Олександрівському районі). – Олександрівка: Олександрівщина, 2012.- 186 с.: фото.


61 Медицина

61(08)(477) Г 19 Ганіткевич, Я. Український медичний календар на 2014 рік / Нац. наук. мед. б-ка України ; Ярослав Ганіткевич. – К.: ННМБУ 2013. – 84 с.

61(092)(477.44) І-11 «І я знов живий світ оглядую…» : до 180-річчя від дня народження Степана Васильовича Руданського /Нац. наук. мед. б-ка України ;[Р. Павленко та ін.]. – К.: ВІПОЛ, 2014. – 224 с., [4] л. фото.

61(09)(059) І-51 Імена в медицині у відгомоні часу 2014 рік (перша частина): календар знаменних та пам’ятних дат / Нац. наук. мед.б-ка України ; уклад. С.М.Булах, Л.Є.Корнілова, М.С.Слободенюк. – К., 2013. – 116 с.

61(09)(059) І-51 Імена в медицині у відгомоні часу. 2014 рік (друге півріччя) : календар знаменних та пам’ятних дат / Нац. наук. мед. б-ка України ; [уклад. С.М.Булах, Л.Є.Корнілова, М.С.Слободенюк]. – К.: ННМБУ, 2014. – 84 с.

61(092)(477.83) К 93 Іван Куровець. Лицар галицької медицини / [упоряд. В.Семенів]. – Л.: Друкарські куншти, 2014. -148 с.: іл. - Бібліогр.: С. 142-145.

61:84- 7 М 42 Медики шутят / [сост. Биденко Н.В.]. – К.: Книга плюс, 2009. – 304 с.

016:61 Н 12 На допомогу практикуючому лікарю: реком. анот. покажч. вітч. і заруб. книг. Вип. 43 /ННМБ України; уклад.Терзієва О.Ф. – К., 2013. - Ч. 1. – 116 с. – Ч. 2. – 110 с . – Ч. 3. – 125 с. – Ч. 4. – 117 с.

61(061) Х-21 Харківська медична академія післядипломної освіти : 90 років (1923 - 2013). – Х., 2013. – 263 с.: іл. – Текст паралел. укр., англ.


611 Анатомия

611(038) Н 57 Нетлюх, М.А. Українсько-латинський анатомічний словник : посіб. для студ. ВНЗ III- IV рів. акред. / М.А.Нетлюх ; Львів. ДМУ ім. Д. Галицького. – Вид. 2-ге, випр. – Л.: Стрім, 2000. - 216 с.


612 Физиология

612.6.05 С 49 Служинська, З. Спадковість людини / З. Служинська, О. Служинська ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2012. – 368 с.: іл.


613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613 Б 79 Большая книга советов / [сост. Сокол И.А.]. – Х.: Кн. клуб семейного досуга, 2006. – 416 с.

613 К 48 Клемп, К. Программа для здоровья и красоты / Катрин Клемп, Кристина Ниманн. – Х.: Кн. клуб. семейного досуга, 2006. – 95 с.: ил.

613.31 О-13 Обербайль, К. Вода- эликсир жизни. Сила природы для здоровья, красоты, фитнеса и вдохновения / Клаус Обербайль. – Х.: Кн. клуб. семейного досуга, 2005. - 160 с.

613 Р 78 Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / [О.О. Яременко та ін.]. - К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 192 с. – (Сер. «Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту»). – Бібліогр.: С. 187-191.

613(075) Ф 79 Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар та ін.]. - К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 116 с. – (Сер.«Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту»).

613 Ф 79 Формування здорового способу життя молоді : стратегія розвитку українського суспільства. Частина 2 / [О.О.Яременко та ін.]. - К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 212 с. – (Сер.«Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту»).


614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.21(477)(063):616-08-039.75 М 34 Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 року) / Укр. ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги ; упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. – К.: Калита, 2013. – 108 с.: іл.

614.2(47+57) М 82 Москаленко, В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров’я : від профілактики медичної до профілак- тики соціальної / В.Ф. Москаленко. – К.: Авіцена, 2009. – 238 с. - Бібліогр.: С.225-238.

614.2(07):616- 097- 008.64 Н 59 Нечосіна, О. Регіональні цільові програми від А до Я: діяльність неурядових організацій щодо здійснення громадського контролю на всіх етапах розробки та реалізації регіональних цільових програм з протидії ВІЛ- інфекції / СНІДУ та інших соціально-небезпечних хвороб: метод. посіб. / Олена Нечосіна ; Коаліція ВІЛ - сервісних організацій. – К., 2013. - 39 с.

614.2:616- 097- 008.64(075) О-64 Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції /СНІДу на регіональному рівні : посібник / [І. Агібалов, Т. Безулік, Т. Бордуніс та ін.]. – К., 2012. – 116 с. - Бібліогр.: С. 112-114.

614.2(477):616- 002.5 Р 49 Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік: результати соціологічних досліджень / упоряд. Демченко І. та ін. – К., 2013. -139 с.

614.2:616.89 С 40 Система надання психіатричної допомоги дітям в Україні: спроба аналізу /Асоціація психіатрів України; [авт. – упоряд. Т.С. Яблонська, І.А. Марценковський, Н.В. Коваль та ін.]. - К., 2010. – 72 с.

614.2(477):616- 002.5 Т 81 Туберкульоз VS населення України: що ми знаємо та що робимо: видання підготовлено на основі матеріалів аналітичного звіту за результатами дослідження «Рівень знань, ставлення, практики та поведінки з питань туберкульозу населення України та окремих соціальних груп станом на 2011 рік». - [Б.м.: б.в.], 2012. – 26 с. - (Програма «Зупинимо туберкульоз в Україні»).

614 Ф 79 Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 1 /[О.О. Яременко та ін.]. - К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 160 с. – (Сер.«Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту»). - Бібліогр.: С. 157-159.


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.2(03) Б 82 Борисова, О.А. Современные лекарственные средства: новейший справочник /О.А. Борисова, И.А. Павлов, А.Е. Половинко. – СПб.: Сова ; М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 825 с.

615.874 Д 73 Дёсслер, Вальтер А. Как вкусно есть и великолепно выглядеть: пер с нем. /Вальтер А. Дрёсслер. – Х.: Кн. клуб семейного досуга, 2007. – 190 с.

615.11(02) Н 72 Новейший справочник лекарственных препаратов / сост. Георгиянц В.А., Владимирова И.Н. – Х.: Белгород: Клуб семейного досуга, 2011. – 592 с.

615.2 А 72 Россихин, В.В. Антиоксиданты-фармацевтические и медицинские заметки / В.В. Россихин. – Х.: ХМАПО, 2008. – 168 с.

615.33 (03) С 74 Справочник по антимикробной терапии /под ред. Р.С. Козлова; [авт. – сост. Андреева И.В. и др.] – 2-е изд., доп. – К.: Здоровье Украины, 2010. – 298 с. – (Б-ка «Здоров’я України»).

615.89 С 74 Справочник по альтернативной медицине. – Х.: Кн. клуб семейного досуга, 2005. – 320 с.

615.34 Т 35 Терещенко, В.Н. Убираем животик. Комплекс эффективных упражнений. Это просто! /В.Н. Терещенко. - Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 156 с.- (Сер. «Есть идея»).

615.8 Ч-49 Черногаева, О.С. Избавление от целлюлита за 48 часов. Новейшая методика / О.С. Черногаева. – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 192 с.: ил.- (Сер.«Ключи к здоровью»).


616 Патология. Клиническая медицина.

616- 006.6- 076 Е-81 Yener S. Erozan Fine needle aspiration of subcutaneous Organs and masses /Yener S. Erozan, Tomas А. Bonfiglio. - Philadelphia: New-York : Liphincott-Raven, 1996. – 140s.: fig.

616- 006 Б 61 Білинський, Б.Т. Медичні помилки в онкології / Б.Т. Білинський; відпов. ред. Я.В. Шпарик; НТШ у Львові, Львів.НМУ ім.Д.Галицького. – Л.: Афіша, 2013. – 328с.- Бібліогр. : С. 308-324.

616- 053.2:615.281/.282(03) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Противомикробная терапия в педиатрии: справочник / Р.Р. Кильдиярова, М.Ю. Денисов. – М.: МЕДпресс-информ, 2013.- 128 с.: табл.

616- 083.98- 039.74 О-57 Кэтлин С. Омэн Секреты неотложной медицины / Кэтлин С. Омэн, Джейн Козиол - Мак - Лэйн; пер. с англ. под ред. М.М. Абакумова. – М.: Бином, 2011. – 566 с. - Библиогр. в конце глав.

616- 097- 008.64:614.2(03) О-64 Организации, работающие в сфере противодействия ВИЧ/СПИД в Украине : справочник / МБФ«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». – 6-е изд. – К., 2012. – 575 с.

616- 006.6- 039.75- 083(075) П 14 Паліативна допомога : ЕРЕС тм- О. Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя – Онкологія : пер.з англ. посіб. для викладачів: навч. посіб. для студ.ВМНЗ III-IV рів. акред. – К.: Калита, 2013. – 875 с.: іл. - Бібліогр. в кінці модулів.

616- 036.882- 08(02) У- 74 Усенко, Л.В. Сердечно-легочная церебральная реанимация: практическое руководство / Л.В.Усенко, А.В. Царев, Ю.Ю. Кобеляцкий. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Д., 2011. – 69 с. - Библиогр.: С. 68-69.

616- 036.882- 08 Ш 35 Швухов, Ю. Методы реанимации и интенсивной терапии: пер. с нем. / Ю. Швухов, К.-А.Грайм. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 304 с.: ил. - Библиогр. : С. 273 - 277.


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы (органов кровообращения) и болезни крови

616.12(06) К 21 Кардиологический альманах - 2013: практические аспекты диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний /[ред. А.Н. Пархоменко]. – [К.], 2013. – 300 с: табл. – (Medicine review). - Библиогр в конце статей.

616.1 Н 65 Health professional E- toolkit. Think total cardiovascular risk & act for better CVD prevention : [электронный ресурс]. – European Society of cardiology, 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования. – This CD-ROM is for use with PC`s only, Processor : 1 GHz- RAM : 256 MB, Cdrom Drive / Screen resolution at 1024x760 or above, Microsoft Windows XP.

616.12- 08:616 П 78 Проблеми коморбідності в кардіології: лекції Української кардіо- логічної школи ім. М.Д. Стражеска / ДУ«ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України ; за ред. В.М. Коваленка. – К.: Четверта хвиля, 2014. – 167 с.: табл.

616.1/8- 091:614.876 Ш 56 Шидловська, Т.А. Медико-біологічні аспекти впливу іонізу- ючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС / Т.А. Шидловська. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС, 2011. – 216 с. - Бібліогр.: С. 201-213.


616.2 Болезни органов дыхания

616.28- 008.14 Ш 56 Шидловська, Т.В. Сенсоневральна приглухуватість / Т.В.Шидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська. – К.: Логос, 2006. – 752 с. - Бібліогр.: С. 653-748.

616.22- 008.5- 07- 08 Ш 56 Шидловська, Т.А. Функціональні порушення голосу / Т.А. Шидловська. – К.: Логос, 2011. – 523.: іл. - Бібліогр.: С. 490-518.


616.3 Болезни органов пищеварения

616.36(03) Г 36 Гепатологія : кишеньковий довідник / [Березік Т. та ін.]. – К.: Санофі- Авентіс Україна, 2014. – 118 с.: іл.


616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.61- 089.843 К 49 Клініко-фізіологічні особливості реабілітації після алотрансплантації нирки / Львів. нац. мед. ун-т; [Возіанов С.О., Шуляк О.В., Петришин Ю.С.]. - Л. : [ЛНМУ], 2006. – 148 с. - Бібліогр.: С.120-148.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезниНевропатология и психиатрия

[616.831:616.892]- 07 Г 96 Гусова, А.Б. Энцефалопатия Хашимото- аутоиммунное заболевание головного мозга (современные итоги изучения) / А.Б. Гусова, А.А. Кашин- ский. – Х.: ФЛП Кудлай В.В., 2013.– 242 с. - Библиогр.: С. 218-232.

616.89- 008.441.13- 053.6/.7 Н 16 Нагорна, А.М. Наркоманія : адаптація молоді до праці та життя / А.М. Нагорна, В.В. Беспалько. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 384 с. - Бібліогр.: С. 336-373.

616.89 Т 65 Травинка, В. Голубая целительница глина / Валентина Травинка. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 189 с. – (Тропинка к здоровью).


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617.54-039.75 С 28 Секела, М.В. Паліативна торакальна хірургія / М.В. Секела, В.В. Макаров, А. Жехонек. - Л.: Сполом, 2013. - 192 с. - Бібліогр.: С. 179-190.

617(09)(477) М 48 Мельник, В.М. Життя і діяльність Григорія Гавриловича Горовенка (до 100-річчя з дня народження) / В.М. Мельник. – К., 2014. - 48 с.: фото.


618 Гинекология . Акушерство

618.4(02) Б 40 Безпечне материнство (фізіологічна вагітність): керівництво для лікарів / А.Я. Сенчук, Б.М. Венцківський, А.В. Заболотна, А.В. Чернов; за ред. А.Я. Сенчука. –Ніжин: Гідромакс, 2009. – 172 с. + [10] іл. - Бібліогр. в кінці розділів.

618:39- 06 М 63 Мириам… почему ты плачешь ?: Страдания женщин после аборта. Постабортный синдром (абортная травма). Рассказы женщин о пережитом. Врачи о психических последствиях аборта: [пер. з укр. / упоряд. Пиус Штесель]. – К.: МБФ «Східно-Європейський екуменічний культурно-просвітницький центр», 2004. -140с.: іл.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.