Нова медична література Вип. 2. 2013 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2. 2014 р.

579 Микробиология

579(075.8) К 68 Коротяев, А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология : учеб. для мед. вузов / А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. – 5-е изд., испр. и доп. – СПб. : СпецЛит, 2012. – 760 с., [6] л. рис. : рис., табл.

579(075.8) Л 96 Люта, В.А. Мікробіологія : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / В.А. Люта, О.В. Кононов. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Медицина, 2012. – 456 с.- Бібліогр. : С. 450.


6/8 Общественные и гуманитарные науки

78я43 Б 59 Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 11 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского и др. – К. : [НБУ], 2013. - 322 с. - Библиогр. в конце статей.

72.3(4Укр)я5- Вернадський В.І В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 3 : Хімічна будова біосфери землі та іі оточення / НАН України, Комісія з наукової спадщини акад В.І. Вернадського та ін. ; [Л.С. Лисюк, К.О. Каздобін, Л.Б. Коваль]. - К. : [ НБУ], 2012. – 508 с.

72.3(4Укр)я5- Вернадський В.І. В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 4 : Геохімія живої речовини / НАН України, Комісія з наукової спадщини акад. В.І. Вернадського та ін.; [І.А. Акімов, В.О. Харченко, В.В. Долін та ін.]. - К. : [НБУ], 2012.- Кн. 1. – 504 с. – Кн. 2. – 576 с.

72.3(4Укр)я5- Вернадський В.І. В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 5 : Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського / НАН України, Комісія з наукової спадщини акад. В.І. Вернадського та ін.; [Г.О. Кульчицька, О.М. Пономаренко, В.І. Павлишин, М.П. Щербак]. - К. : [НБУ], 2012. – 828 с.

72.3(4Укр)я5- Вернадський В.І. В 41 Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 8 : Праці з історії, філософії та організації науки / НАН України, Комісія з наукової спадщини акад В.І. Вернадського та ін.; [А.С. Литвинко, В.І.Онопрієнко, О.П.Пилипенко]. - К. : Фенікс, 2012. – 658 с.

67.400.6(4Укр) Г 15 Галаган, Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012рр.) : формування та взаємодія / Людмила Галаган ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : [НБУ], 2013. – 176 с.

83.3(4Укр) Д 67 Донцов, Д. Туга за героїчним. Постаті та ідеї літературної України / Дмитро Донцов. – К. : Веселка, 2003. – 101 с.

78:73 І-74 Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України : історія діяльності, документи і матеріали / НАН України, Інформ. –бібл. рада НАН України та ін. ; [А.А. Свобода, Г.І.Солоіденко, Т.Л. Кулаковська]. - К. : [НБУ],2013. – 142 с.

87.3(4Укр) К 26 Карпов, В.Є. Акценти сивої давнини. У 2-х т. / Карпов В.Є. – Кіровоград : ФОП Лисенко С.В., 2014. –Т. 1.- 528 с. –Бібліогр. : С. 524-527.- Т. 2. – 464 с. –Бібліогр. : С. 460-463.

63.3(4Укр)5-8 К 90 Кулиняк, Д. «За нашу і вашу свободу»: документально- історичне есе / Данило Кулиняк, Іренеуш Дерек. – К. : Літопис-ХХ, 2013. -112 с. –(Українці в світі).

63.3(4Укр)5-8 К 90 Кулиняк, Д. Козак у рясі. Агапій Горчаренко і його «споминки» : [до 200-ліття від дня народження Т. Шевченка] / Данило Кулиняк. - К. : Літопис - ХХ, 2013. – 48 с. –(Українці в світі).

83.3(4Укр) К 59 Козак у рясі : [збірка] : Споминки / Андрій Гончаренко. Хто мінував собори? / Данило Кулиняк. – К. : Варта, 2006. – 2006. – 80с. - (Військово-партріотична б-ка).

63.3(4Укр)5-8 К 90 Кулиняк, Д. Лицар Дикого Поля. Петро Калнишевський : історико-документальний роман-есе / Данило Кулиняк. – Вид. 6-е, доп. – К. : Літопис-ХХ, 2012. – 192 с., [8] л. іл.

63.3(4Укр)46-8 К 90 Кулиняк, Д. Омелян Пугачов- національний герой України / Данило Кулиняк. – К. : Літопис-ХХ, 2013. – 48 с. – (Українці в світі).

63.3(4Укр)64-8я6 Л 93 Люди майдану. Хроніка ( листопад 2013-березень 2014) : [фотоальбом] / за заг. ред. Лариси Івшиної. – К. :Укр. прес-група, 2014. – 238 с. – ( Б-ка газети «День»).

78:73 Н 34 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського та ін. ; [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.В. Петров та ін.]. – К.: [НБУ]. - Вип. 33. – 2012. - 568 с. ; Вип. 34. – 2012. – 536 с.; Вип. 35. – 2013. – 704 с. ; Вип. 36. – 2013. – 560 с. ; Вип. 37. – 2013. – 704 с. ;Вип. 38. – 2013. – 413 с.

86 Р 83 Рудой, А. Разум / Анатолий Рудой. – К. : Кафедра, 2013. – 224 с. - Библиогр. : С. 221-222.

73:71 Т 33 Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокуль- турну сферу України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О.С.Они- щенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.]. – К. : [НБУ], 2013. – 224 с. - Бібліогр. в кінці розділів.

63.3(4Укр)64-4 У-45 Україна Incognita ТОП-25 / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд. І.Сюндюков, А. Мотозюк.] – К. : Укр. прес-група, 2014. – 384 с. – (Б-ка газети «День»).

63.3(4Укр)-8 У-45 Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослід. Вип. 10 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [Ч.І. Ківриш, В.І. Попик, С.М. Ляшко та ін.]. – К. : [НБУ], 2013. – 532 с. - Текст : укр., англ.- Бібліогр. в кінці статей.


9 Литература универсального содержания

91.9(4Укр) К 55 Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, Л.А. Дубровіна та ін.]. - К. : [НБУ]. - Вип. 16 «Т». – 2013. – 475 с.; Вип. 17 «У». – 2014. – 699с.


61 Медицина

61:004(07) И 74 Информационные технологии в практике врача : [учеб.-справоч. пособ.] / Панченко О.А., Банчук Н.В., Пономаренко А.Н. и др. – К. : КВИЦ, 2012. – 354 с.: рис. - Библиогр. : С. 352.

61(059) М 42 Медичний календар України. Пам’ятні події та видатні особи в історії української медицини, ювілейні дати яких відзначаються у 2014-2015 роках / МОЗ України ; [уклад. О.М. Ціборовський, В.М. Сорока]. – К., 2014. - 60 c.

016:61 Н 73 Нові надходження медичних книг за 2013 рік до єдиного фонду Кіровоградської ЦБС : бібліогр. покажч. Вип. 8 / КЗ «КОНМБ» ; уклад. Дегтярьова О.М. – Кіровоград : КОД, 2014. – 16 с.

61(092)(477.83) П 16 Панишко, Ю.М. Анатолій Леонідович Васильчук : погляд у майбутнє : до 65-річчя від дня народження / Ю.М. Панишко. - Л. : Графік Стар, 2014. – 110 с. - Бібліогр. : С.103-108.

61 Р 83 Рудой, А. Медицина / Анатолий Рудой. – К. : Мединформ, 2014. – 320 с.Библиогр. : С. 314-317.

61:84 С 33 Серце віддаю людям : [збірник ] : літературна творчість працівників охорони здоров’я Кіровоградської області. – К. : Поліграф -сервіс, 2013. – 112 с.

61:84(4Укр)6-5 У-45 Україно, ти для мене –диво : зб. літ. творів працівників охорони здоров’я України / Центральний Комітет профспілки працівників охорони здоров’я України ; уклад.В Кочубей. – Черкаси, 2008. – 340 с


612 Физиология

612.119:616.419(084.4) Ц 27 Цветной атлас клеток системы крови (Один источник и четыре составные части миелопоэза) / В.М. Погорелов, Г.И. Козинец, О.А. Дягилева, Д.Д. Проценко. – М. : Практ. медицина, 2014. -176 с. : цв. ил. - Библиогр. : С. 170-175.

612.313.3:577.1:616.31-07 В 12 Вавилова, Т.П. Слюна. Аналитические возможности и перспективы / Т.П. Вавилова, О.О. Янушевич, И.Г. Островская. – М. : БИНОМ, 2014. – 312 с. - Библиогр. : С. 301-311.


613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613.95 Б 12 Бабурова Е.Е. Мой ребенок : уход и воспитание от рождения до 3-х лет / Бабурова Е.Е., Васильев С.В. – М. : Миклош, 2006. – 112 с.

614 Б 51 Берсенев, В. Кладезь опыта и знаний / Владимир Берсенев ; Ин-т проблем боли. – К. : АВЕРС, 2012. – 160 с.


614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.251.3:65.050.2(075.8) М 50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві підруч. для студ. ВМНЗ I-IV рів. акред. / за ред. В.Й. Шатила. – К. : Медицина, 2013. – 304 с. -Бібліогр. : С. 296-303.

614.2(477):[616-053.3+618.7]- 082 М 74 Моісеєнко, Р.О. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні : реалії і перспективи / Моісеєнко Р.О. – К. : Логос, 2013. – 233 с. : рис. - Библиогр. : С. 224-232.

614.2 Н 56 Нестуля, Ю.О. Неформальні платежі у закладах охорони здоров’я : аналіт. звіт у рамках «Протидія поборам за безкоштовні медичні послуги» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» / Нестуля Ю.О., Демченко М.Г., Ромашко Ю.І. -Ужгород : Патент, 2014. – 19 с.

614.2(477)(07) Ч-46 Черешнюк, Г.С. Організаційні основи загальної практики- сімейної медицини : [посібник] / Черешнюк Г.С., Черешнюк Л.В. ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова. – Донецьк : Вид. Заславський О.Ю., 2014. – 144 с. - Бібліогр. : С. 141-143.


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.322:581.1:616.65- 002(07) Б 82 Борисенко, И. Ароматерапия в комплексном лечении хронического простатита с нарушением сексуальной функции : практ. пособ. / Ирина Борисенко, Юрий Борисенко. – К. : Азимут-Украина, 2006. – 143 с. - Библиогр. : С. 141-143.

615.874 И 46 Ильина, С. Здоровье на вашем столе / Светлана Ильина. – 6-е изд., испр. – К. : Медицина, 2012. – 424 с. – (Энциклопедия народной медицины). - Библиогр. : С. 418-419.

615.89 Л 53 Лечебник потомственного деревенского знахаря. Исцеление народными методами любых хворей / [сост. Реутов С.В.] . - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 480 с.

615.89 Н 30 Народный целебник № 1. Как от болезней сердца, спины, ног, головы и желудка избавляться / Целительница Евдокия. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 400 с.


616 Патология. Клиническая медицина.

616/617 Б 79 Большой справочник симптомов. Большой справочник анализов / [ уклад. Пенделя А.А.]. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 606 с. – (Для всей семьи).

616.074/.078(07) В 99 Вялов, С.С. Общая врачебная практика : диагностическое значение лабораторных исследований : учебное пособие / С.С. Вялов. - 5-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. -171 с. - Библиогр. : С. 165.

616-083.98(07) В 99 Вялов, С.С. Общая врачебная практика : неотложная медицинская помощь : учеб. пособ./ С.С. Вялов. - 5-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. -112 с.- Библиогр. : С.110.

616- 083(075.8) Д 59 Догляд за хворими (практика) : підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рів.акред. / за ред. О.М. Ковальової, В.М. Лісового, С.І. Шевченка, Т.В. Фролової. – 2-е вид., випр. – К. : Медицина, 2013. - 484 с. : мал.

6616- 036.22(075.8) Е 67 Епідеміологія : базовий підруч. для студ. ВМНЗ / за ред. Колеснікової І.П.; [Андрейчин А.М., Василишин З.П., Виноград Н.О. та ін.] – Вінниця : Нова книга, 2012. – 576 с. : рис., табл.

616- 097.008.64 Л 55 Либман, Г. ВИЧ-инфекция : пер. с англ. / Говард Либман, Харви Дж. Макадон. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 560 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616-083(075.8) К 28 Касевич, Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / Н.М. Касевич ; за ред. В.І. Литвиненка. – Вид. 6-е, випр. – К. : Медицина, 2014. – 424 с. - Бібліогр. : С. 423.

616.074/.078(03) К 18 Камышников, В.С. Норма в лабораторной медицине : справочник / В.С. Камышников. – М. : МЕД-пресс-информ, 2014. – 336 с. : табл.

616-073.7:616.132.2(02) Л 87 Лучевая диагностика заболеваний коронарных артерий : [руководство] / Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Железняк И.С., Карпенко А.К. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2012. –160 с. : рис.- (Конспект лучевого диагноста).

616-073.7:616.717.2(02) Л 87 Лучевая диагностика заболеваний и повреждений плечевого сустава : [руководство] / Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г., Фокин В.А. и др. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2013. – 512 с. : рис. – (Конспект лучевого диагноста).

616-073.7:616.127 (07) Л 87 Лучевая диагностика кардиомиопатий :[учеб. пособ.] / Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Железняк И.С., Моисеева О.М.– СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2013. -128 с. : рис. - (Конспект лучевого диагноста).

616-073.7:616.711-001(02) Л 67 Лучевая диагностика травм позвоночника и спинного мозга : [руководство] / Труфанов Г.Е., Ромешвили Т.Е., Дергунова Н.И., Припорова Ю.Н. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2012. –256 с. : рис. - (Конспект лучевого диагноста).

616-083.98(063) М 34 Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю «Акту- альні питання медицини невідкладних станів» [Київ], 1-2 квіт. 2014 р. / за ред. І.С. Зозулі. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 156 с.

616- 083.98(03) М 12 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной тера- пиии : программы успешной практики для грамотных врачей / В.М. Мавродий. – 4-е изд., перераб. – Донецк : Изд. Заславский А.Ю., 2012. – 462 с. : табл. - Библиогр. : С. 438-450.

616- 002.5- 07(078) М 71 Мишин, В.Ю. Туберкулинодиагностика / В.Ю. Мишин.-М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 136 с.,3 прилож. - (Б-ка врача -специалиста. Пульмонология).

616- 056.52(02) О-45 Ожирение и нарушение липидного обмена : [руководство] / Генри М. Кроненберг, Шломо Мелмед, Кеннет С. Полонски, П. Рид Ларсен ; пер. с англ. под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко.- М. : Рид Элсивер ; ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 264 с. : рис., табл. - (Сер. «Эндокринология по Вильямсу»).

616- 073.48:618 С 50 Смит Норман Ч. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии понятным языком / Норман Ч. Смит, Э. Пэт М. Смит ; пер. с англ.под ред А.И. Гуса. – М. : Практ. медицина, 2014. - 296 с. : рис.

616- 083.98(075) Т 45 Тітов, І.І. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах : [навч. посіб. для студ ВНМЗ III-IV рів. акред.] / І.І. Тітов, О.В. Волошинскьй, О.І. Дацюк. – Вид. 5-е, доп. і випр. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 344 с. : рис., табл. - Бібліогр. : С. 341-342.

616-073.756.8:616.727.3(02) Т 80 Труфанов, Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений локтевого сустава : [руководство] / Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г., Федорова Н.С.- СПб. : ЭЛБИ - СПб, 2013. – 272 с. : рис. – (Конспект лучевого диагноста).

616-073.7:617.575(02) Т 80 Труфанов, Г.Е. Лучевая диагностика повреждений и заболеваний лучезапястного сустава и запястья : [руководство] / Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г., Кадубовская Е.А. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2013. – 496 с. : рис. - (Конспект лучевого диагноста).

616-074/.076 Х-42 Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов / К. Хиггинс ; пер. с англ. Е.К. Вишневской, Н.Н. Поповой под ред. В.Л. Эмануэля.– 6-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. -456 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

616-073.7:616.7(02) Х-47 Хинцман, Й. УЗИ опорно-двигательного аппарата. Стан- дартные плоскости сканирования : [руководство] : пер.с нем. / Йорн Хинцман, Петер Купац. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. -144 с. : ил.


616 – 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616- 006- 053.2- 085.838(082) З-41 Збірник нормативних матеріалів санаторно - курортної реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань / ДУ«Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України» ; [Поберська В.О., Паненко А.В., Моісеєнко Р.О. та ін.] – О., 2014. – 162 с.

617.3- 053.2 М 70 Мицкевич В.А. Ортопедия первых шагов / В.А. Мицкевич. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 359 с., [6] л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 328-354.


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.131- 005.6/.7- 071/073 Б 78 Бокарев, И.Н. Венозный тромбоэмболизм и тромбоэмбо- лия легочной артерии / И.Н. Бокарев, Л.В. Попова. – М. : МИА, 2013. –512 с., [4] л. рис. : рис., табл. - Библиогр. : С. 472-507.

616.127-07-08 Г 47 Гиляревский, С.Р. Кардиомиопатия такоцубо : подход к диагностике и лечению / С.Р. Гиляревский.-М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 184 с.- Библиогр. : С. 150-179.

616.13/14 Е 15 Евдокимов, А.Г. Болезни артерий и вен / А.Г. Евдокимов, В.Д. Тополянский. – М. : МЕДпресс - информ, 2012. – 256 с., [2] л. цв. рис. : рис. - Библиогр. : С. 247.

616.1/.8(061) З-41 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 12. Кн. 1 / Центр. метод. кабінет з вищ. метод. освіти, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; [гол. ред. Ю.В. Вороненко]. - К. ; [Вінниця], 2003. – 1019 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

616.1/.8(061) З-41 Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 2 / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; [гол. ред. Ю.В. Вороненко]. - К. ; [Вінниця], 2008. – 871 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

616.1/.8(061) З-41 Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 17. Кн. 3 / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; [гол. ред. Ю.В. Вороненко].- К. ; [Вінниця], 2008. – 439с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

616.1-072(075.8) И 72 Инструментальные методы исследования сердечно – сосудистой системы : учеб. пособ. для студ. мед. вузов / [Ослопов В.Н., Богоявленская О.В., Милос- лавский Я.М., Ахунова С.Ю.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 624 с. : рис. [32]с. : рис.- Библиогр. : С. 618-623.

616.13-004.6-006.32:611.98 К 17 Калинин, Р.Е. Эндотелиальная дисфункция и способы ее коррекции при облитерирующем атеросклерозе/ Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.С. Пшенников.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с.: рис. [16]л., рис. - Библиогр. : С. 132-151.

616.15 К 59 Козинец, Г.И. Кровь как индикатор состояния организма / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий. – М. : Практ. медицина, 2014. - 208 с. : табл., прилож. - Библиогр. : С. 193-194.

616.12-073.97 Л 86 Лутра, А. ЭхоКГ понятным языком /Атул Лутра ; пер. с англ. под ред. Ю.А. Васюка. – 2-е изд. – М. : Практ. медицина, 2014. – 144 с. : рис., табл.

616.1/.9(083) М 12 Мавродий, В.М. Справочник врача семейной медицины : рекомендации к саморазвитию для квалифицированных врачей / Мавродий В.М. – Донецк : Изд. Заславский А.Ю., 2013. - 640 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

616.14- 08 О-75 Основы клинической флебологии / под ред. Ю.Л. Шевченко, Ю.М. Стойко ; [В.А. Батрашов, В.Г. Гудымович, М.Н. Замятин и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Шико, 2013. – 336 с. : рис. - Библиогр. : С. 334-336.

616.12-072.7(07) О-75 Осовская, Н.Ю. Функциональная диагностика в кардиологии : учебн. пособ. для врачей, клинич. ординаторов, аспирантов, магистров, студ. IV- VI курсов / Н.Ю. Осовская ; Винниц. НМУ им. Н.И. Пирогова. – Винница: Винниц.НМУ, 2012. –135 с.: рис.[2] л. рис., табл.

616.151.514(02) Р 86 Румянцев, А.Г. Гемофилия в практике врача различных специальностей : [руководство] / А.Г. Румянцев, С.А. Румянцев, В.М. Чернов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -132 с. : рис., табл. – (Б-ка врача-специалиста. Гематология). - Библиогр. : С. 124-132.

616.1/.6(075.8) С 37 Сімейна медицина : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. У 3-х кн. Кн.1 : Загальні питання сімейної медицини / за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік. – К. : Медицина, 2013. - 672 с. : табл. - Бібліогр. : С. 665-671.

616.12-008.318-07-08 С 87 Струтынский, А.В. Тахиаритмии и брадиаритмии : диагностика и лечение / А.В. Струтынский. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 288 с. : рис.

616.12-073.97 Х-19 Хан, М.Г. Быстрый анализ ЭКГ / М. Габриель Хан ; пер. с англ. под общ. ред. Ю.М. Позднякова.- 3-е изд. – М. : БИНОМ, 2013. – 408 с. : рис.


616.2 Болезни органов дыхания

616.2-085.825.1 В 45 Вилунас, Ю. Рыдающее дыхание излечивает бронхиальную астму и другие заболевания органов дыхания / Юрий Вилунас. – СПб. : Питер, 2013. – 223 с.

616.24-002.5 Г 63 Гольдштейн, В.Д. Первичный туберкулез органов дыхания у взрослых / В.Д. Гольдштейн. – М. : БИНОМ, 2013. – 112 с. : рис. - Библиогр. : С. 106-111.

616.24- 002.5- 071 Г 63 Гольдштейн, В.Д. Пороки развития легких в клинической практике / В.Д. Гольдштейн. – М. : Бином, 2013. – 206 с. : рис. - Библиогр. : С. 204-206.

616.24- 008.4- 07- 08(02) М 97 Мэскел, Н. Руководство по респираторной медицине / Ник Мэскел, Эн Миллар ; пер. с англ. под ред С.Н. Авдеева. –М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 598 с.: рис. - Библиогр. в конце разделов.

616.2-07-092(07) О-93 Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы : [учебник : пер.с польск.] / под ред. Януша Ковальского, Антония Козеровского, Лешка Радвана ; [Ин-т туберкулеза и болезней легких в Варшаве]. – Варшава :[Ин-т туберкулеза и болезней легких], 2008. – 428 с., рис. - Библиогр. в конце глав.

616.21(02) Ш 16 Шадыев, Х.Д Практическая оториноларингология : руководство для врачей / Х.Д. Шадыев, В.Ю. Хлыстов, Ю.А. Хлыстов. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : МИА, 2013. – 496 с., [1]л. рис. : рис., табл. - Библиогр. : С. 485-495.


616.3 Болезни органов пищеварения

616.3 Д 33 Денисюк, Т.А. Болезни пищеварительного тракта / Т.А. Денисюк. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 96с. - (Азбука здоровья).

616.366-009.7:616.36 Г 93 Губергриц, Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Билиарная боль. Боль при заболеваниях печени / Н.Б. Губергриц. – Донецк : Лебедь, 2006. – 352 с. : рис.

616.379-008.64(02) К 18 Каминский, А.В. Сахарный диабет и ожирение : клиническое руководство по диагностике и лечению / А.В. Каминский, А.Н. Коваленко. – К. : Салютіс, 2010. - 256 с. : табл.

[616.33/.34- 002+616.36- 002- 036.12]-06:616- 001.28 К 56 Коваленко, А.Н. Эрозивно - язвенная патология гастродуоденальной зоны и хронический гепатит у пострадавших вследствии аварии на ЧАЭС// А.Н. Коваленко, Е.В. Гасанова, А.А. Гасанов.- К. : [Интер- друк], 2013. – 310 с. : рис. - Библиогр. в конце частей.

616.37- 006- 07 -08(02) К 88 Кубышкин, В.А. Кистозные опухоли поджелудочной железы : диагностика и лечение [руководство] / В.А. Кубышкин, Г.Г. Кармазановский, С.А. Гришанков. – М. : Видар, 2013. – 328 с. : рис. - Библиогр. : С. 297-313.

616.379-008.64 О-29 Объездова, Н.В. Диабет / Н.В. Объездова. – Х. : Аргумент принт, 2014.– 238 с. - (Лечение и очищение).

616-036.865-07(07) О-30 Обязательные диагностические исследования при медико – социальной экспертизе : методическое пособие / [авт.- сост. Заболотных И.И., Никитченко И.И., Разумовский М.И. и др.]. – СПб. : СпецЛит, 2013. – 102 с. : табл. -Библиогр. : С. 100-102

616.32/.34-08 П 27 Передерий, В.Г. Как вылечить хронический гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и предупредить рак желудка ?: В вопросах и ответах гастроэнтеролога врачу общей практики и пациенту / В.Г. Передерий, В.В. Чернявский. – Луганск : Луганск. Обл. типография, 2005. – 314 с. : рис. – (Б-ка практич. врача и пациента). - Библиогр. : С. 288-311.

616. 379-008.64 (02) С 22 Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена [руководтсво] / Генри М Кроненберг, Шломо Мелмед, Кеннет С. Полонски, П. Рид Ларсен ; пер. с англ. под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. - М.: Рид Элсивер ; ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 448 с.: рис., табл. - (Сер. «Эндокринология по Вильямсу»). -Библиогр. в конце глав.

616.37-002.4-07-08 Ш 95 Шабунин, А.В. Панкреонекроз : диагностика и лечение / А.В. Шабунин, А.В. Араблинский, А.Ю. Лукин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 96 с. : рис. - Библиогр. : С. 84-89.


616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез
внутренней секреции. Эндокринные болезни

616.43/.45(03) Н 32 Настольная книга врача-эндокринолога : [справочник врача] / под ред. Н.Д. Тронько, Е.В. Большовой. – К.: Доктор-Медиа, 2012. - 450 с. – (Б-ка «Здоров’я України». Эндокринолог).


616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.594- 07 Г 13 Гаджигороева, А.Г. Клиническая трихология / А.Г. Гаджигороева. – М. : Практ. медицина, 2014. – 184 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.


616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.61-008.64-085 Б 68 Блэйкли, С. Почечная недостаточность и заместительная терапия : компетентное лечение критических состояний : пер. с англ. / Сара Блэйкли. – М. : Видар-М., 2013. – 160 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.61(075.8) І-20 Іванов, Д.Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря : навч.- метод. посіб. / Д.Д. Іванов, О.М. Корж.- 2-ге вид., перероб. – Донецьк : Вид. Заславський О.Ю., 2012. - 400 с. : рис., табл.

616.683- 003.217 К 32 Квятковская Т.А. Гидроцеле / Т.А. Квятковская, Е.А. Квятковский. – Д. : Герда, 2014. –194 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.64/69- 071 О-25 Обследование мужчины / С.Ю. Калинченко, И.А. Тюзиков, Ю.А. Тишова, Л.О. Ворслов. – М. : Практ. медицина, 2014. –111 с. : рис., прил. с библиогр.- Библиогр. : С. 82-87.

616.6(075.8) У-71 Урологія : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред / за ред. С.П. Пасєчнікова ; [Пасєчніков С.П., Возіанов С.А., Лісовий В.М. та ін.] – Вінниця : Нова книга, 2013. – 428 с. : рис. - Бібліогр. : С. 419-421.


616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.711- 018.3-002 Б 51 Берсенев, В. Тяжелое наследие войны : спондилез, спондило- артроз, остеохондроз / Владимир Берсенев ;Ин-т проблем боли – К. : Саммит-Книга, 2013. – 192 с.

616.727.2-002.18-073.7 Н 73 Нові аспекти діагностики захворювань та ушкоджень периартикулярних структур плечового суглоба / Л.В. Перфілова, С.С. Страфун, І.В. Рой та ін. – К. : Логос, 2011. –104 с. : рис. - Бібліогр. : С. 79-90.

616.72- 07- 08 С 38 Синяченко, О.В. Диагностика и лечение болезней суставов / Синяченко О.В. – Донецк : Изд. Заславский А.Ю. ; СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2012. – 560 с. : рис. - Библиогр. : С. 551-559.

617.7:616(078) Т 80 Трухан, Д.И. Изменения органа зрения при заболеваниях внутренних органов : учебн. пособ. / Д.И. Трухан, О.И. Лебедев. – М. : Практ. медицина, 2014. – 208 с. - Библиогр. : С. 206.

616.727.2- 07- 08 Ш 64 Широков, В.А. Боль вплече : патогенез, диагностика и лечение / В.А. Широков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 240 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 220-236.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни
Невропатология и психиатрия

616.895.8 Г 56 Гнатишин, М. Шизофренія :сучасний погляд / Микола Гнатишин, Олександр Белов. – Вінниця : Консоль, 2012. – 368 с., [8] л рис. - Бібліогр. : С. 361-367.

616.8:614.251.3(075.8) К 22 Кареліна, Т.І. Медсестринство в неврології : підруч.для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич. – К. : Медицина, 2013. – 296 с.- Бібліогр. : С.293-294.

616.899- 07- 08 Л 36 Левин, О.С. Диагностика и лечение деменции в клинической практике / О.С. Левин. – 3-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 256 с. : рис., табл.- Библиогр. : С. 235-248.

616.857- 039.11(07) М 33 Матвієнко, Ю.О. Первинні болі голови у практиці загального лікаря : [посібник] / Ю.О.Матвієнко.- Л. : Медицина світу, 2012. - 90 с.: табл.

616.8- 089.5(02) Н 46 Нейроанестезия : специализированное оксфордское руководство по анестезии / под ред. Майкла Натансона, Иэна Моппетта, Мэтта Уайлса ; пер. с англ. А.О. Петровой. – М. : Бином, 2013. – 440 с. : рис.

616.89(075.8) Т 98 Тюльпин, Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии : учеб. для мед. училищ и колледжей / Ю.Г. Тюльпин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 488 с.: табл. - Библиогр. : С. 476-477.


616.9 Инфекционные болезни

616.9(075.8) І-74 Інфекційні хвороби : підруч. для студ. ВНМЗ IV рів. акред. / за ред. О.А. Голубовської ; [О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.] – К. : Медицина, 2012. – 728 с., [6] л. мал. - Бібліогр. : С. 721-723.

616.99(075.8) М 99 Мяндина. Г.И. Медицинская паразитология : учеб. пособ. для студ. / Г.И. Мяндина, Е.В. Тарасенко. - М. : Практ. медицина, 2013. – 251 с. [11]л. рис.: рис.

616.9(075.8) Ч-75 Чорновіл, А.В. Інфекційні хвороби : підруч. для студ. стомат. фак. ВМНЗ ІІІ-IV рів. акред. / А.В. Чорновіл, Р.Ю. Грицко. – Вид. 3-є, випр. - К. : Медицина, 2012. – 432 с. - Бібліогр. : С. 427-430.


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617- 089.5 К 70 Корячкин, В.А Нейроаксиальные блокады / В.А. Корячкин. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2013. – 544 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 475-542.

617.7- 001.17(02) О-45 Ожоги глаз : руководство для врачей / [В.В. Нероев, Р.А. Гун- дорова, П.В. Макаров и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с., [11]л. рис.: рис.- Библиогр. : С. 190-223.

617- 089- 039.57(02) Р 85 Руководство по амбулаторной хирургической помощи / под ред. П.Н. Олейникова. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2012. – 904 с. [18]л. рис. : рис., табл. -Библиогр. : С. 887-890.


618 Гинекология . Акушерство

618.33-084 А 44 Акуленко, Л.В. Дородовая профилактика генетической патологии плода / Л.В. Акуленко, Т.В. Золотухина, И.Б. Манухин. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. – 292 с. : табл.- ( Практикующему врачу-гинекологу). - Библиогр. : С. 269-292.

618.15- 072.1 Д 16 Дамиров, М.М. Кольпоскопия : практ. руководство для врачей / М.М. Дамиров. – М. : Бином, 2013. – 256 с. : цв. рис. - Библиогр. : С. 241-254.

[618+616- 053.31]:614.2(083.75) К 49 Клінічні протоколи надання медичної допомоги : акушерство, гінекологія, неонатологія : зб. нормат. документів. – К. : МНІАЦ медичної статистики ; МВЦ «Мед - інформ», 2013. – 608 с.

618.1- 083.98(02) Л 65 Лихачев, В.К. Практическая гинекология с неотложными состояниями : рук. для врачей / В.К. Лихачев. – М. : МИА, 2013. – 840 с. : табл.- Библиогр. : С. 828-836.

618.2- 055.25(02) Н 63 Николаева, Л.Б. Первая беременность и первые роды : рук. для врачей / Л.Б. Николаева, Г.А. Ушакова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 264 с., [10]л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 224-261.

618.146-006-091.8(02) О-62 Опухоли шейки матки. Морфологическая диагностика и генетика : рук. для врачей / под ред. Ю.Ю. Андреевой, Г.А. Франка. – Изд. 2-е, доп. – М. : Практ. медицина, 2014. - 116 с.: рис. - Библиогр. : С. 107-115.

618 П 14 Паламарчук, О.А. Женские болезни / О.А. Паламарчук. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – (Азбука здоровья).

618 С 12 Савельева, Е.Н. Советы гинеколога для женского здоровья / Савельева Е.Н. .– СПб. : Вектор, 2014. – 160 с.

618(03) С 74 Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии / под ред. В.А. Бенюка. – К. : Доктор-Медиа, 2012. – 622 с.: табл. - (Б-ка «Здоров’я України». Семейный врач. Акушер. Гинеколог.)

618 - 085(03) С 92 Схемы лечения. Акушерство и гинекология / под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих ; ред.-сост. Е.Г. Хилькевич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Литтера, 2013. – 384 с. – (Сер. «Схемы лечения»).

618.14-002-032.12(02) С 91 Сухих, Г.Т. Хронический эндометрит : [руководство] / Г.Т. Сухих, А.В. Шуршалина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 64 с., [4] л. прил. – (Б-ка врача- специалиста. Гинекология).

618.19- 006.6- 006.81- 089 Х-50 Хирургическое лечение рака молочной железы и меланомы / под ред. К.И. Бленда, М.У. Бухлера, А. Ксендес и др. ; пер. с англ. под ред. В.Д. Чхиквадзе. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 301 с. : рис.- Библиогр. в конце глав.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.