Нова медична література Вип. 2. 2015 р.

Нова медична література

Інформаційний бюлетень

Вип. 2. 2015 р.

3 Техника. Технические науки

33.1(4Укр-4Кір) С 13 Савицкий В. Небо под заколами…Записки горного инженера / Вицентин Савицкий ;[упоряд. О.В.Чуднов] – Кіровоград : Имэкс-ЛТД, 2012.- 298 с. : ил. – (Сер. «Єлисаветградське коло»).


6/8 Общественные и гуманитарные науки

63.3(4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2013 рік. Люди. Події. Факти / В.М.Босько ; Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти ім. В.Сухомлинського.- Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2012. -256с. : фото.

63.3(4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2014 рік. Люди. Події. Факти / В.М.Босько ; Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти ім. В. Сухомлинського.- Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2013. -260с. : фото.

63.3(4Укр-4Кір)я2 Б 85 Босько, В. Історичний календар Кіровоградщини на 2015 рік. Люди. Події. Факти / В.М.Босько ; Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти ім. В.Сухомлинського. : Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2014. -260с. : фото.

63.3(4Укр-4Кір)622 В 27 Велика війна 1941-1945. Кіровоградський вимір : [ альбом / В.Даценко, І. Петренко, Ф. Шепель та ін.; під заг. ред. Чуднова]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 144 с.

85.312(4Пол)6 Г 96 Гусейнов, Г. Друга соната : художньо-документальна повість / Григорій Гусейнов. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. -220 с. : іл.- (Сер. «Єлисаветградське коло»).

63.3(4Укр-4Кір) Д 21 Даценко, В. Зеленая брама : возвращение к легенде / Василий Даценко. – Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2013. – 460 с. : илл. - Библиогр. : С. 456-458.

63.3 (4Укр)я73 І-90 Історія України : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.А. Качкана. – К. : Медицина, 2014. -360 с. - Бібліогр. : С. 359-360.

63.3 (4Укр)я73-7 І-90 Історія української культури : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.А. Качкана. – 2-ге вид., випр. - К. : Медицина, 2015. –366 с. - Бібліогр. : С. 366-367.

63.3(4Укр-4Кір) К 26 Карпов, В.Є. Подорож у часі / Карпов В.Є. ; Т-во «Знання» України, Наук.-дослід. Центр «Інноваційні технології». – Кіровоград : КОД, 2015. - 736 с. : рис. - Бібліогр. : С. 726 -735.

66.3(4Укр) К 26 Карпов, В. Розірвана Україна (Разорванная Украина) / Карпов В.Є. Т-во «Знання» України, Наук.-дослід. Центр «Інноваційні технології». – Кіровоград : КОД, 2015. – 516 с. : рис. - Бібліогр. : С. 514-515.

63.3 (4Укр) К 43 Кириченко, Б. Неспішні роздуми / Борис Кириченко.- К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 64 с.

63.6(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина. Історія.Традиції. Сучасність : до 70-річчя Кіровоградської області / за заг. ред. О.В. Чуднова. – Кіровоград : Імекс- ЛТД, 2008. - 640 с. : іл.

85.113(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у дзеркалі часу : архітектурне мистецтво : фотоальбом / авт.–упоряд. А.М. Надєждін. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 76 с. : іл.- (Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»). - Текст парал. : укр., рос., англ.

85.12(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у дзеркалі часу : декоративно-ужиткове мистецтво : фотоальбом / авт.–упоряд. Б.П. Куманський, Н.В.Деміхова, І.Л.Солуянова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 76 с. : іл. –(Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»).- Текст парал. : укр., рос., англ.

83.3(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у дзеркалі часу : літературне мистецтво : фотоальбом / авт.–упоряд. О.В. Чуднов, О.О. Бабенко.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 76 с. : іл.-(Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»). - Текст парал. : укр., рос., англ.

85.313(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у дзеркалі часу : музичне мистецтво : фотоальбом / авт. –упоряд. О.І. Полячок, М.В. Долгіх. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 76 с.: іл.-(Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»). - Текст парал. : укр., рос., англ.

85.103(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у дзеркалі часу : образотворче мистецтво : фотоальбом /авт.–упоряд. А.М. Надєждін.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 76 с. : іл.-( Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»). - Текст парал. : укр., рос., англ.

85.33(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у дзеркалі часу : театральне мистецтво : фотоальбом /авт.-упоряд . В.П. Шурапов, С.А. Ушакова.– Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 76 с. : іл.- (Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»). - Текст парал. : укр., рос., англ.

85.32(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у дзеркалі часу : хореографічне мистецтво : фотоальбом / авт.–упоряд. В.Ф. Похиленко.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 76 с. : іл.- (Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»). - Текст парал. : укр., рос., англ.

85.14(4Укр-4Кір) К 43 Кіровоградщина у творах Володимира Федорова : [книга-альбом]. / авт. –уклад. В. Петраков.– Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 184с. : іл.

87.7(4Укр) К 77 Кравчук, А. Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ / Андрій Кравчук. –К. : Наш світ, 2015. – 73 с.

88.37я7 К 90 Кулганов, В. Превентология. Профилактика социальных отклонений : учеб. пособ. для студ. ВУЗов / В. Кулганов, В. Белов, Ю. Парфенов. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с. : табл. - (Сер. «Учебное пособие»). - Библиогр. : С. 290-301.

63.3(2Рос) К 93 Курбач-Редліх, К. Головою в мур Кремля : [пер. з пол.] / Кристина Курчаб-Редліх. – К.: Темпора, 2010. – 440 с.

63.3 (0)62 Л 44 Леманн, В. Череп на фуражке. Смерть- его ремесло / Вольфган Леманн. – М.: Яуза-пресс, 2010. – 256с.– (Сер.«Война. Штрафбат. Они сражались за Гитлера»).

63.3 (4Укр-4Кір) М 34 Матівос, Ю. Тарасові шляхи Приінгулля : документально- публіцистичні нариси / Юрій Матівос. - Кіровоград. : Вид. Лисенко В.Ф., 2014. – 185 с. : іл.

63.5(4Укр)я70 М 15 Маковій, Г. Золоте віно з бабусиної скрині :посіб. з народознав. для дит. дошк. установ та молод. школярів / Гарафіна Маковій. – Чернівці : Друк Арт, 1993. -104 с.

63.3(4Укр)6 М 87 Моя країна Україна: [для дітей сер. шк. віку ] / Т.І. Лагунова, Д.Ю. Корольков, В.В. Мірошникова, Л.В. Михайленко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х.: Кн. клуб сімейного дозвілля, 2008. – 208 с. : іл.

63.3(4укр-4Кір)6 П 30 Петренко, І. Відібране життя (Розкуркулення на Кіровоградщині) / Іван Петренко. – Кіровоград : МПП Антураж-А, 2009.– 310 с. : фото.

63.3(4укр-4Кір)6 П 30 Петренко, І. Невідомі війни (церква та держава на Кіровоград- щині в 20-60 роках ХХ ст.) / Іван Петренко.– Кіровоград.: Вид. Лисенко В.Ф., 2012. – 376 с. : іл.

63.3(4Укр-4Кір)6 П 30 Петренко, І. Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр. : [до 70-ї річниці визволення України від нацистських загарбників] / Іван Петренко. – Кіровоград. : Цент.-Укр. вид-во, 2014. – 554 с. – (Сер. «Архівні документи свідчать»)

66.79(4Укр-4Кір) Р 91 Рух. Початок [1989-2014 ] / авт.-упоряд. В. Бондар. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 296 с.

85.334.3(4Укр)5 Т 29 Театр як доля : Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) / С. Русова, С. Єфремов, Д. Чижевський та ін. ; [упоряд. О.В.Чуднов]- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 365 с. : іл. – (Сер. « Єлисаветградське коло»).

86 У 13 Уайт, Э. Великая борьба и величайшая надежда / Эллен Уайт. – К. : Джерело життя, 2013. –603 с.

78.37 У 59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : зміни та доповнення (2011) : [пер. з англ. / підгот. М. Й.Ахвердова, Т.Е. Калініна, В.М. Муравйова та ін. ] ; ДНУ «Книжкова палата України ім. І. Федорова». – К. : Кн. палата України, 2015. – 144 с.

63.3(4Укр-4Кір)6 Ш 31 Шевченко, С. Шульгини : інгульська сторінка/ Сергій Шевченко ; [упоряд. О.В.Чуднов].- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.- 146 с. : іл. –(Сер.«Єлисаветградське коло»).

63.3(4Укр-4Кір) Ш 55 Шепель, Ф. Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет- Зінов’євськ-Кірове-Кіровоград / Федір Шепель. ; [упоряд. О.В.Чуднов]. – Кіровоград: Імекс - ЛТД, 2014. – 390 с.: іл.- (Сер «Єлисаветградське коло»).


5 Биология

57 :61(075.8) Б 26 Барціховський, В.В. Медична біологія : підруч. для студ. ВНМЗ I-III рів. акред. / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. – 3-є вид, випр.- К. : Медицина, 2014. – 312 с. : [5] арк. рис. : рис.

57:61(479) Б 43 Белошицкий, П.В. Летопись медико-биологических исследований в Приэльбрусье (1929-2006 гг.) / П.В. Белошицкий. – К. : Софія, 2014. – 544 с. : фото.

[577.3+615.47](075.8) Є 60 Ємчик, Л.Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підруч. для ВНМЗ I-III рів. акред. / Л.Ф. Ємчик. – 2-ге вид. - К. : Медицина, 2014. - 392 с. : рис.


61 Медицина

61(061) Л 89 Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького: річний огляд 16 листопада 2003 – 16 листопада 2014 / гол. ред. Б. Зіменковський. - Л. : Наутіліус, 2014. – 98 с.

61: 001.8(075.8) М 82 Москаленко В.Ф. Методологія доказової медицини : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.Г. Пузанова. – К. : Медицина, 2014. – 200 с. : табл., рис. - Бібліогр. : С. 195.

61.001.5 Н 34 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я : інформ. бюл. /упоряд. О.І. Плиска, Петриченко О.О. – К.,2015. – 248 с. – (Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України ; Вип. 39).

016:61 Н 73 Нові надходження медичниг книг за 2014 рік до єдиного фонду Кіровоградської ЦБС : бібліогр. покажч. Вип. 9 / КЗ «КОНМБ» ; уклад. Дегтярова О.М. – Кіровоград : КОД, 2015. – 16 с.

61.001.5 П 27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Вип. 1. / МОЗ України, НАМН України, Укрмедпатентінформ. – К., 2015.- Т. 1. – Т. 2. – 461 с.

61:340.613(02) Т 48 Ткаченко, А.А. Судебная сексология : [руководство]/ А.А. Ткаченко. Г.Е. Введенский, Н.В. Дворянчиков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : БИНОМ, 2014. – 646 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 622-646.

61(03) У 45 Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. А-Я : [близько 60000 мед. термінів] / уклад. Л. Петрух, І. Головко. – К. : Медицина, 2015. – 968.

61:620.3 Х-22 Хартманн, У. Очарование нанотехнологии /У. Хартман ; под ред. Л.Н. Патрикеева, пер. с нем. Т.Н. Захаровой. – 2-е изд., испр. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 1174 с. : рис. – (Нанотехнологии)


613 Гигиена. Охрана индивидуального здоровья

613 М 14 Майхрич, Я.І. Сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама. Шлях до здоров’я / Майхрич Я.І. - Л. : СПД Майхрич Я.І., 2014. – 304 с. іл. - Бібліогр. : 302.

613.2:86 У 13 Уайт, Е. Поради щодо їжї та харчування / Еллен Уайт. – К. : Джерело життя, 2009. – 608 с.


614 Здравоохранение. Социальная гигиена

614.253(075.8) К 56 Ковальова, О.М. Деонтологія в медицині : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / О.М. Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-Корнілова, Н.М. Герасимчук. – К. : Медицина, 2015. – 240 с. -Бібліогр. : С. 239.

614.21:616.12- 008.331.1(083.1) Л 73 Локальний протокол медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію : досвід розробки та впровадження на амбулаторно-поліклініч- ному етапі / Дячук Д.Д., Мороз Г.З, Гідзинська І.М. та ін. – К. : ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, 2015. – 140 с. : табл. - Бібліогр. : 90-101.

614.88(075.8) П 27 Перша медична допомога (екстренна) з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посіб. для студ. ВМНЗ / за ред. В.С. Тарасюка. – К. : Медицина, 2015. - 368 с. : мал. - Бібліогр. : С. 360-364.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип.18 / Нац. наук. центр радіаційної медицини ; за заг. ред. Д.А. Базики. – К.: ДІА, 2013.- 412 с.. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

614.876(06) П 78 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук. праць. Вип.19 / Нац. наук. центр радіаційної медицини ; за заг. ред. Д.А. Базики. – К.: ДІА, 2014.- 538 с.. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

614.251.3(083.1)(075.8) П 83 Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій : навч.- метод. посіб. для студ. ВНМЗ I-III рів. акред. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2015. – 256 с. : табл. - Бібліогр. в кінці протоколу.

614.2(083.75)(477) Р 33 Реєстр медико- технологічних документів [Електронний ресурс] : електронна версія / МОЗ України України, ДП «Держ. експортний центр МОЗ України». – К., 2015. – 3 електрон.оопт. диски (CD -ROM).

614.251.3(075.8) С 33 Сестринська справа: підруч. для студ. ВМНЗ I- III рів. акред. за ред. В.І. Литвиненка, Н.М. Касевич. – 2-ге вид. – К.: Медицина, 2011. – 816 с. : табл. - Бібліогр. : С.813815.

614.21(477)(083.75) С 76 Стандартизація медичної допомоги в Україні : матеріали : семінар-тренінг [Електронний ресурс] : електронна версія / Наук.-освітній форум «Академія інсульту».– К., 2009.- 1 електрон опт. диск (CD -ROM).

614.258 С 37 75 років на захисті медичних працівників Кіровоградщини : історичний нарис профспілки працівників охорони здоров’я України Кіровоградської області. – К., 2014. – 112 с. :


615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия

615.89:616-006.6 Б 28 Батулин, Ю. Умирать не спешите (альтернативная онкология) / Юрий Батулин. – К. : Изд-во Подолина, 2010. – 384 с. : табл., фото. – (Возможности человека в экстремальной ситуации). - Библиогр. : С. 382-383.

615.89:616- 006.6 Г 58 Гогулан, М. Можно не болеть. Полная победа над раком по системе Ниши / Майя Гогулан. – СПб. : Вектор, 2010. –176 с. : рис.

615.89 Г 75 Градова, А. Тыква - лекарство от всех болезней /Анна Градова. – Х. : Аргументпринт, 2015. – 128 с. – (Сер. «Продукты здоровья»).

615.11(03) Д 36 Державний формуляр лікарських засобів [Електронний ресурс] : електронна версія. Вип. 7 / МОЗ України, Центр. формуляр. Комітет МОЗ України, ДП «Держ. експортний центр МОЗ України». – К., 2015. – 3 електрон. опт. диски (CD -ROM).

615.11(03) Довідник лікарських засобів [Електронний ресурс] : електронна версія. Вип. 9 (станом на 21.04.2015р.) / МОЗ України, ДП «Держ. експортний центр МОЗ України». – К., 2015. – 3 електрон.опт. диски (CD -ROM).

615.89 Д 66 Домашний врачебник из собрания рецептов исцеления О.А. Морозовой / [сост. Е.В. Антошко]. – К., 1995. -192 с.

615.825.1 Д 79 Дубровская, С.В. Знаменитая дыхательная гимнастика Стрельниковой / С.В. Дубровская.- М.: РИПОЛ классик, 2009.– 64 с. - (Здоровый образ жизни и долголе- тие).

615.277.3 К 66 Корман, Д.Б. Мишени и механизмы действия противоопухолевых препаратов / Д.Б. Корман. – М. : Практ. медицина, 2014. –333 с. : табл., рис. - Библиогр. : С. 317-324.

615.2/3- 099(075) Л 43 Лекарственная токсикология : [ учебник-справочник] / [Белик Г.В., Бутко Я.А., Бухтиарова Т.А. и др.] ; под ред. Дроговоз С.М., Лукьянчука В.Д., Шеймана Б.С. – Х. : Титул, 2015. – 592 с. : табл.

615.89 Н 73 Новикова, И.В. Золотой ус от А до Я : лучшие советы и рецепты / И.В. Новикова. - М. : РИПОЛ классик, 2009. – 64 с. - (Здоровый образ жизни и долголетие).

615.8-036.838(075.8) П 56 Пономаренко, Г.Н. Медицинская реабилитация : учеб.для студ. мед .ВУЗов / Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 360 с. : табл., [8] л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 351-352.

615.37-053.2 С 13 Савко, Л. Прививки. Все, что должны знать родители / Лилия Савко. – СПб. : Питер, 2010. – 128 с. : ил. – (Сер. «Вы и ваш ребенок»).

615.851.1 С 38 Синельников, В. Возлюби болезнь свою. Как стать здоровым, познав радость жизни / Валерий Синельников. – 14-е изд., дораб. и доп. - М. : Центрполиграф, 2010. – 256 с. – (Тайны подсознания).

615.851.1 С 38 Синельников, В. Прививка от стресса. Как стать хозяином жизни / Валерий Синельников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. -М. : Центрполиграф, 2011. – 221 с. – (Тайны подсознания).

615.851.1 С 38 Синельников, В. Таинственная сила слова. Формула любви. Как слова воздействуют на нашу жизнь / Валерий Синельников. –М. : Центрполиграф, 2010. – 256 с. –(Тайны подсознания).

615.89 Т 65 Травинка, В. Голубая целительница глина / Валентина Травинка. – 3-е изд. - СПБ. : Питер, 2013. – 192 с.: ил. – (Сер. «Тропинка к здоровью»).

615.89 Т 65 Травинка, В. Рецепты бабушки Травинки / Валентина Травинка. – СПБ. : Питер, 2013. – 192 с. – (Сер. «Тропинка к здоровью»).

615.874 Ц 34 Целебные блюда, снижающие уровень холестерина, сахара, жиров в организме человека / [сост. С.А. Мирошниченко.] – Донецк : БАО, 2012. – 288 с.


616 Патология. Клиническая медицина.

616-083.98(075.8) Б 24 Баран, С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині : підруч. для студ. ВМНЗ I- III рів. акред. – 3-є вид., випр. – К. : Медицина, 2015. -136 с. -Бібліогр. : С. 136.

616-07(02):616.1/9 В 99 Вялов, С.С. Алгоритмы диагностики / С.С. Вялов. – 5-е изд. – М. : МЕДпресс- информ, 2014. - 128 с. : табл.

616-083.98(02) В 99 Вялов, С.С. Неотложная помощь : практическое руководство (разработано в соответствии со стандартами неотложной медицинской помощи) / С.С. Вялов. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 192 с. : табл.

616-074/.076-053.9 Д 17 Данилова, Л.А. Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей человека в различные возрастные периоды / Л.А. Данилова.- СПб. : СпецЛит, 2014. – 111 с. : табл. - Библиогр. : С.111.

616-073.75:617.54 К 67 Корн, Дж. Рентгенография грудной клетки /Джонатан Корн, Кейт Поинтон ; пер.с англ. под ред. И.П. Королюка. – М. : БИНОМ, 2014. – 176 с. : рис.

616-07 Л 12 Лабораторные тесты в клинической практике : выбор и интерпретация / под ред. Г.Д. Фадеенко, В.В. Мясоедова. – К. : Здоровье Украины, 2015. – 202 с. : табл.– (Сер. «Б-ка «Здоров’я України»).

616-074/.078 Л 84 Лукьяненко, Т.В. О чем говорят ваши анализы. Разшифровка и толкование без помощи врача / Т.В. Лукьяненко. – Х.; Белгород:Клуб семейного досуга, 2011. -4 16 с.

616-002.5-06:616-097-008.64(075) П 30 Петренко, В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульо у хворих на коінфекцію туберкулоьз / ВІЛ / [Петренко В.І., Долинська М.Г., Разнатовська О.М.]. – К. : ДКС центр, 2015. – 112 с. : рис.

616-083.98(075.8) П 30 Петриченко, Т.В. Перша медична допомога : підруч. для студ. ВМНЗ I –III рів. акред. / Т.В. Петриченко. – вид. 4-е, випр.– К. : Медицина, 2015.- 272 с. : табл.

616-053.9(075) П 32 Підготовка волонтерів для роботи з людьми літнього віку : навч. посіб. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; [упоряд. Л. Стаднюк, В. Чайковська.] – К. : День Печати 2006. – 144 с. : табл.

616-002.77-076(02) Р 15 Раденска-Лоповок, С.Г. Ревматические заболевания : морфоло-гическая диагностика : руководство для врачей / Стефка Господиновна Раденска-Лоповок ; под ред. Г.А. Франка, Р.М. Балабановой. – М. : Практ. медицина, 2014.– 96 с.: рис. -Библиогр. : С. 88-94.

616-074(02) Р 75 Рослый, И.М. Правила чтения биохимического анализа : рук. для врачей / И.М. Рослый, М.Г. Водолажская. – 2-е изд., испр. и доп.-М. : МИА, 2014. – 100 с. : рис., табл. - Библиогр. : С. 92-96.

616-074/.076:616-036.882-08(02) С 19 Сапичева, Ю.Ю. Анализы глазами реаниматолога : [руководство] / Ю.Ю. Сапичева, В.Л. Кассиль ; под ред. А.М. Овезова. – М. : МЕДпресс-информ, 2015. -219 с. : табл.

616- 018- 007.17(075.8) С 38 Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини : від концепції патогенезу до стратегії лікування : навч. посіб. для студ. ВМНЗ, лікарів-інтернів, лікарів заг. практики- сімейної медицини / О.В. Солєйко, Н.А. Рикало, І.П. Осипенко, Л.П. Солейко. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 166 с. : рис.

616-018.2 С 40 Системная патология соединительной ткани : руководство для врачей / под ред. Ю.И. Строева, Л.П. Чурилова. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2014. -368 с. [20] л. рис. : рис. - Библиогр. : С. 327-367.

616-083.98(075):614.2:362.121 О-64 Організація роботи і обсяг невідкадної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті : посіб. для студ. ВМНЗ I- III рів. акред. / за ред. Р.І. Поцюрка. – К.: Медицина, 2014. – 136 с. : табл.

616-08-039.75(075.8) Т 19 Тарасюк, В.С. Паліативно-хоспісна допомога : навч. посіб. для студ. ВМНЗ I-III рів., IV рів. акред, лікарів-інтернів, сімейних лікарів та лікарів заг. практики / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська.- К.: Медицина, 2015. – 328 с.,[2] арк. рис.: рис.- Бібліогр. : С. 319-327.

616-083.98(03) Т 67 30 невідкладних станів у терапії [довідник] / Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова ; за ред. Ю.М. Мостового ; Мостовой Ю.М., Сідоров А.А., Томашкевич Г.І. та ін. – 3-є вид., доп. – К. : Центр ДЗК, 2014. – 112 с. : табл. : [6] кол. вкл.

616-073.756.8:616.831+616.711(084.4) Т 80 Труфанов, Г.Е. Норма КТ и МРТ изображений головного мозга и позвоночника : атлас изображений / Г.Е. Труфанов. – 3-е изд. – СПб. : ЭЛБИ- СПб, 2014. -188 с. : илл.

616-002.5(075.8) Ф 93 Фтизіатрія : нац. підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. В.І. Петренка ; [В.І. Петренко, Л.Д.Тодоріко,Л.А. Грищук та ін.] – К. : Медицина, 2015. – 472 с. : мал. - Бібліогр. : С. 462-471.

616- 083.98(075) Ш 42 Шелехов, К.К. Фельдшер скорой помощи : учеб. пособ. для студ. / К.К. Шелехов, Э.В.Смолева, Л.А.Степанова ; под общ. ред. Б.В. Кабарухина. – Изд 11-е, стереотип.– Ростов на / Д : Феникс, 2013. – 477 с. – (Сер. «Медицина»).

616-006 Онкология. Учение об опухолях (новообразованиях)

616-006-08(02) А 61 Амбулаторно-поликлиническая онкология :[руководство] / Ш.Х. Ганцев, В.В. Старинский, И.Р. Рахматуллина и др.- 2-е изд., перераб и доп. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 437 с. – (Б-ка врача-специалиста. Онкология).

616-006.6-08 Б 79 Болотов, Б. Истины Болотова. Рак можно победить / Б. Болотов, Г. Погожев.- СПб. : Питер, 2011. – 222 с.

616-006.6-08 Г 20 Гарбузов, Г. Рак можно победить! Ловушка для ракових клеток / Геннадий Гарбузов. –СПб. : Питер, 2012. -318 с. – (Семейный доктор).

616-006-053.2(075) Д 49 Дитяча онкологія : підручник / О.С. Дудніченко, Г.І. Климнюк, В.Є. Білецький та ін. – Х. : Факт, 2013. –400 с. : рис.

616-006.6-08 Ж 79 Жолондз, М. Рак : практика исцеления и профилактика. Лечение ядами / Марк Жолондз. – СПб. : Питер, 2010. - 224 с.: рис. – (Семейный доктор +).

616-006-07 К 18 Камышников, В.С. Онкомаркеры : методы определения, референтные значения, интерпретация текстов / В.С. Камышников. – 4-е изд.– М. : МЕДпресс-информ, 2015. – 128 с. : табл.

616- 006.6-08 С 32 Серван-Шрейбер, Д. Антирак. Новый образ жизни : [пер. с англ.]/ Давид Серван-Шрейбер. – М. : РИПОл-классик, 2010. –492 с. -Библиогр. : 417-470.

616- 053.2 Педиатрия. Болезни детского возраста

616-053.2(03) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Педиатру на каждый день / Р.Р. Кильдиярова. – 9-е изд., испр. и доп.. – М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014. -192 с. : табл. - (Б-ка врача-специалиста. Педиатрия).

616-053.2:615.28/.282(03) К 39 Кильдиярова, Р.Р. Противомикробная терапия в педиатрии : справочник / Р.Р. Кильдиярова, М.Ю. Денисов. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. -128 с. : табл.


616.1/9 Частная патология и терапия

616.1/7-07-08(075) А 45 Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики : посібник / Запоріз. ДМУ ; [В.І. Кривенко, С.П. Пахомова, В.Г. Єремєєва та ін.]. – К. : Воля, 2008. – 336 с. : табл.- Бібліогр. : С. 327-331.

616.1/.9(075.8) В 60 Внутрішня медицина : порадник лікарю загальної практики : навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. А.С. Свінціцького. – К. : Медицина, 2014. -1272 с., [8] арк. мал. : мал.

616.1/.9(075.8) С 32 Середюк, Н.М. Внутрішня медицина : терапія : підруч. для студ. ВМНЗ I-III рів. акред. / Н.М. Середюк. – 5-е вид., випр. – К. : Медицина, 2014. – 688с. : мал., табл. - Бібліогр. : С. 679-681.

616.1/.9-07-08(075.8) Ш 35 Швець, Н.І. Сучасні методи обстеження, техніка лікар ських маніпуляцій та їх оцінка в клініці внутрішньої медицини: навч. посіб. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акред./ Н.І. Швець, Т.М. Бенца, О.А. Пастухова.- К. : Меркьюрі - Поділля, 2014. –400с. : рис., табл. -Бібліогр. : С.395-39


616.1 Болезни органов сердечно-сосудистой системы
(органов кровообращения) и болезни крови

616.125-008.313.2-07-085 А 72 Антитромботична терапія хворих фібриляцією передсердь. Практичні рекомендації щодо використання нових оральних антикоаку- лянтів / Асоціація кардіологів України, Асоціація аритмологів України ; [авт.-уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін.]. – К. : Четверта Хвиля, 2015. – 64 с. : табл.

616.136-005.4-089 Б 43 Белякин, С.А. Хроническая абдоминальная ишемия /С.А. Белякин, Е.П. Кохан, Д.А.Мироненко.- М.: БИНОМ , 2014.– 168 с. : рис.- Библиогр. : С. 155-167.

616.125-008.313-07-08 Д 44 Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомен- дації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / Асоціація аритмологів України / [О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін.].-К.: Четверта хвиля, 2015. – 168 с. : табл.

616.1-053.3 Д 70 Дослідження в перинатології. Серцево-судинні захворювання у новонароджених : [пер. з англ.]/відпов. ред. Гил Верновський, С. Давід Рубенстайн. – К. : Молодь, 2004. – 312 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.

616.12-083.98 Д 40 Джанашия, П.Х. Неотложная кардиология / П.Х.Джанашия, Н. М. Шевченко, С.В. Олишевко. – М.: БИНОМ, 2015 – 288с.: рис., табл.

616.126.3-002.3-06 І-74 Інфекційний ендокардит. Рекомендації з профілактики, діагностики та лікування інфекційного ендокардиту / Асоціація кардіологів України ; [уклад. КоваленкоВ.М., Несукай О.Г.] – К. : Моріон, 2015.-32 с. : табл.

616.12-005.4-036.838 О-39 Ограничение жизнедеятельности и реабилитация при нарушениях ритма сердца / [авт.-сост. Заболотных И.И., Кантемирова Р.К., Ишутина И.С. и др.]. – СПб. : СпецЛит, 2014. – 112 с. : табл. - Библиогр. : С. 109-111.

616.1-084(477) П 71 Превентивна кардіологія : імплементація міжнародних рекомен- дацій в Україні /Асоціація кардіологів України, ВГО «Превентивна кардіологія та реа- білітація» / [авт.-уклад. Коваленко В.М., Несукай О.Г. Долженко М.М. та ін]. – К.: Моріон, 2015. –104с. - Бібліогр. : С. 100-101.

616.12-005.318(08) С 56 Современная аритмология :от теории к практике : сборник лекций в схемах и таблицах /под ред. О.С.Сычева.- К. : Ассоциация кардиологов Украины, 2006. - 216 с.

[616.1+612.176](07) С 84 Стрес і хвороби системи кровообігу : посібник / ННЦ «Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска»; [під ред. Коваленка В.М., Корнацького В.М.]. – К : СПД ФО «Коломіцин В.Ю., 2015.- 354 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

616.15-074(084.4) Т 96 Тэмл, Х. Атлас по гематологии : практическое пособие по морфологической и клини ческой диагностике : пер. с англ. / Харальд Тэмл,Хайнц Диам, Торстен Хаферлах ; под общей ред. В.С. Камышникова. – 2-е изд. – М.: МЕД- пресс-информ, 2014. – 208 с. : рис., табл.

616.12- 073.97(07) Ш 34 Швед, М.І. Основи практичної електрокардіографії / М.І. Швед, М.В. Гребеник. – 2-ге вид., без змін. – Т. : Укрмедкнига, 2014. -128 с. : рис., табл. – ( Лікарська практика). - Бібліогр. : С. 126.


616.2 Болезни органов дыхания

616.21:61:355(075.8) В 63 Военная оториноларингология : учебное пособие / под ред. А.А. Горохова, А.М. Шелепова. – СПб. : СпецЛит, 2014. – 272 с., [2] л. рис. : рис., табл. - Библиогр. : С. 269-271.

616.2-07-08(03) К 49 Клінічні настанови та рекомендації в пульмонології :[довідник лікаря ] / під ред. Ю.І. Фещенка, Л.О. Яшиної. – К. : Б-ка «Здоров’я України», 2014.- 294 с.: рис., [2] л. рис., табл. – (Сер.«Б-ка « Здоров’я України». Пульмонолог).

616.24-002.182-036.11 С 20 Саркоидоз органов дыхания / под ред. В.К. Гаврисюка. – К.: Велес, 2015. – 192 с. : табл. - Библиогр. в конце разд.

616.233-002-072.1 Ф 53 Филиппов, В.П. Бронхоскопия при заболеваниях легких / В.П. Филиппов, Н.В. Черниченко.– М. : Бином, 2014. – 183 с.: рис. - Библиогр. : С.175-183.

616.211/216-002-08 Х-94 Хронический риносинусит : патогенез, диагностика и принципы лечения (клинические рекомендации) / Российское общество ринологов ; [Н.А. Арефьева, В.В. Вишняков, О.А. Иванченко и др.], под ред. А.С. Лопатина.– М. : Практ. медицина, 2014. -61 с. : табл.


616.3 Болезни органов пищеварения

616.367-003.7-089 Б 77 Бойко, В.В. Холедохолитиаз : диагностика и оперативное лечение / В.В. Бойко, Г.А. Клименко, А.В. Малоштан. – Х. : Нове слово, 2008. – 216 с. : [4] арк. рис. : рис. - Библиогр. : С.205-214.

[616.361+616.37]-072.1-089 Д 18 Данилов, М.В. Осложнения минимально инвазивной хирургии. Хирургическое лечение осложнений минимально инвазивных вмешательств на желчных путях и поджелудочной железе / М.В. Данилов,В.Г. Зурабиани, Н.Б. Карпова.– М.: БИНОМ, 2015.- 304с.: рис. - Библиогр.: С. 295-303.

616.379- 008.64-07-08 Х-47 Хин, П. Сахарный диабет : диагностика, лечение, контроль заболевания : карманный справочник / П. Хин, Б.О. Бем ; пер. с нем. под ред. А.В. Древаля. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -272 с. ил.

616.348 Ш 54 Шеянов, С.Д. Повреждения ободочной кишки / С.Д. Шеянов. – СПб. : Элби-СПб, 2014. – 432 с. : рис. - Библиогр. : С. 415-431.

616.329-053.2(075) Х-34 Хвороби стравоходу у дітей : навч.-метод. посіб. для студ. мед ун-тів та лікарів / Макаров А.В., Данилов О.А., Сокур П.П. та ін. – К. : КМАПО, 2003. - 358 с. : табл., рис. - Бібліогр. : С. 340-345.


616.31 Стоматология. Болезни органов ротовой
полости и зубов

616.31-085(075.8) Ф 24 Фармакотерапія в стоматології : навч. посіб. / В.М. Бобирьов, Т.А. Петрова, Г.Ю. Островська, М.М. Рябушко. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 368 с. : табл. - Бібліогр. : 362-366.

616.31-053.2-089(075.8) Х-23 Харьков, Л.В Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : підруч. для студ. ВНМЗ III- IV рів. акред. / Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова ; за ред. Л.В. Харькова.- К. : Медицина, 2015. - 496 с. : мал.


616.4 Болезни органов кроветворения. Болезни желез
внутренней секреции. Эндокринные болезни

616.41:616.89- 008 В 92 Выборных, Д.Э. Психогематология / Д.Э. Выборных. –М. : Практ. медицина, 2014. -236 с. : табл.: рис. - Библиогр. в конце глав.

616.441-06:614.876 К 18 Камінський, О.В. Стандарти надання медичної допомоги хворим з патологічними станами щитоподібної залози в умовах дії негативних чинників довкілля : методичний посібник / О.В. Камінський, Д.Є. Афанасьєв, О.М. Коваленко. – К. : День печати, 2012. -164 с. - Бібліогр. : С. 162.


616.5 Дерматология. Кожные болезни

616.599-002-08 Ч-83 Чугунов, С. Перемагаємо целюліт / Сергій Чугунов. – Т. : Навч. книга ; Богдан, 2012. – 136 с. – (Сер.«Живіть сто літ»).

616.523-053.31-036.11 К 88 Кудашов, Н.И. Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у новорожденных / Н.И. Кудашов. – М. : Литтера, 2015. -158 с. : табл. - Библиогр. : С. 146-158.


616.6 Урология. Болезни мочеполовой системы

616.64/.69-083.98(02) Б 43 Белый, Л.Е. Неотложная андрология : [руководство] / Л.Е. Белый. – М. : МИА, 2014. – 242 с. : табл., рис. - Библиогр. : С. 222-242.

616.61-005 З-57 Зербіно, Д.Д. Судинна патологія нирок / Зербіно Д.Д., Багрій М.М., Дядик О.О. – Вінниця : Нова книга ; ФОП Каштелянов О.І. – 2015.- 456 с. : табл., [20] арк. рис. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.

616.62-003.7(02) К 61 Колпаков, И.С. Мочекаменная болезнь : рук. для врачей / И.С. Колпаков. – М. : МИА, 2014. - 368 с. : табл. - Библиогр. : С. 366-368.


616.7 Болезни опорно-двигательного аппарата

616.711-009-08 А 65 Андреева, Е. Как излечить боли в спине и болезни позвоночника / Е. Андреева. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 63 с. – (Здоровый образ жизни и долголетие).

616.72-009.7-08 З-17 Зайцева, И.А Как навсегда избавиться от боли в суставах / И.А. Зайцева. - М. : РИПОЛ классик, 2009. – 64 с. -(Здоровый образ жизни и долголетие).

616.7-079.4(02) И-63 Инзель, Т.Н. Дифференциальная диагностика заболеваний опорно- двигательного аппарата : практическое руководство/ Инзель Т.Н. – М. : МИА, 2014. -272 с. Библиогр. : С. 270-271.


616.8 Болезни нервной системы. Нервные и психические болезни.
Невропатология и психиатрия

616.853(02) Б 88 Броун, Т. Эпилепсия : клиническое руководство / Т. Броун, Г. Холмс ; пер. с англ. под ред. К.Ю. Мухина. – 4-е изд.- М. : БИНОМ, 2014. – 281 с. : табл.- Библиогр. в конце глав.

616.831-005.1-036.838-085.83/.851(02) Е 67 Епифанов, В.А. Реабилитация больных, перенесших инсульт : [руководство] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, О.С. Левин. - 4-е изд. –М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 248 с. : рис. - Библиогр. : С. 239-242.

616.831-005-084.844 О-60 Операции реваскуляризации головного мозга в сосудистой нейрохирургии / по ред. В.В. Крылова, В.Л. Леменева. – М. : БИНОМ, 2014. – 272 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

616.8-036.838(02) К 13 Кадыков, А.С. Реабилитация неврологических больных : [руководство] /А.С. Кадыков, Л.А. Черникова, Н.В. Шахпаронова. – 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 560 с. : рис. - Библиогр. в конце глав

616.8 Э 13 Рихард фон Крафт-Эбинг О здоровых и больных нервах / Рихард фон Крафт-Эбинг. – Донецк : Заславский А.Ю., 2006. – 120 с.

616.831-005.1 К 83 Крововиливи у задню черепну ямку / Поліщук М.Є., Гончарук О.М., Обливач А.А., Щеглов Д.В. – К. : Книга-Плюс, 2012. – 208 с. : рис. - Бібліогр. : С. 199-207.

616.8-08(02) Л 44 Леманн-Хорн, Ф. Лечение заболеваний нервной системы : [руководство] : пер. с нем. / Ф. Леманн-Хорн, А. Лудольф ; под ред. О.С. Левина. – 3-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 528 с. : табл.

616.831- 006.484- 089:615.211 П 50 Полищук, Н.Е. Хирургия глиом головного мозга при сохранении сознания (Awake craniotomy)/ Полищук Н.Е., Усатов С.А., Гончарук О.Н.- К. : Книга-плюс, 2012. -118 с. : табл. : рис. - Библиогр. : С. 109-118.

616.8-07-08 С 56 Современная диагностика и лечение неврологических заболеваний / [авт.-сост. Мищенко Т.С., Мищенко В.Н.]. – 3-е изд.,доп. – К. : Б-ка «Здоров’я України», 2014.- 644 с.: рис., [4] л. рис. – (Сер.«Б-ка «Здоров’я України». Невролог.)

616.8-06:616.7(075) У 48 Уліс, Н.Є. Нейроортопедія : [посібник] / Н.Є. Уліс ; за ред. Г.В. Гайка. – К.: Медицина, 2014. -360 с., [8] л. мал. : мал. - Бібліогр. : С. 342-359.


616.89 Психиатрия, психопатология, Психические
(душевны) болезни. Психозы

616.89-008.441.13 А 50 Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов / под ред. В.С. Моисеева.- 2-е изд., перераб. и доп. –М. : ГЭОТАР –Медиа, 2014. – 480 с. : табл.- Библиогр. в конце глав.

616.899-07(03) Б 78 Бачинская, Н.Ю. Краткий справочник по диагностике деменции для врачей / Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, Ассоциация по проблемам болезни Альцгеймера, Украина, при поддержке ACTA VIS Украина ; Н.Ю. Бачинская, В.А. Холин.– К., 2015. – 21с.

616.892-026616.831-001 З- 17 Зайцев, О.С. Психопатология тяжелой черепно- мозговой травмы / О.С. Зайцев. – 2-е изд., испр. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 336 с. : рис.- Библиогр. : С. 322-335.

616.89-06:616.831 Д 56 Доброхотова, Т.А. Нейропсихиатрия / Т.А. Доброхотова. – 2-е изд. – М. : БИНОМ, 2014. – 304 с. : табл. - Библиогр. : С. 276-304.

616.89-008.442(075.8) К 82 Кришталь, Є.В Сексопатологія : підруч. для лікарів- інтернів і лікарів - слухачів закл. (фак-тів) післядиплом. освіти / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік.– К.: Медицина, 2014. -544 с. : табл. - Бібліогр. : С. 538-541.

616.89-06:616 Л 43 Лекции по психосоматике / под ред. А.Б. Смулевича. – М. : МИА, 2014. – 342 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

[616.89+616.89-008.441.3](075.8) П 86 Психіатрія і наркологія : підруч. для студ. ВНМЗ IV рів. акред. / за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського.– вид.2-ге, перероб. і доп. – К. : Медицина, 2015. - 512 с. - Бібліогр. : С. 507-508.

616.891/.895(075) П 86 Психиатрия войн и катастроф : учебное пособие / [Смирон В.К., Шамрей В.К., Нечипоренко В.В. и др.] ; под ред. В.К. Шамрея.- СПб. : СпецЛит, 2015. – 432 с. : табл. - Библиогр. : С. 424-431.

616.89-085.84 Н 49 Нельсон, А.И. Электросудорожная терапия в психиатрии,наркологии и неврологии / А.И. Нельсон. – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. – 368 с. – Библиогр. : С. 296-350.

616.89- 008.441.13- 053.7 П 43 Погосов, А.В.Пивной алкоголизм у подростков : клиника, трасформация в другие формы зависимости, профилактика / А.В. Погосов, Е.В. Аносова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 231 с. : рис, [1] рис. - Библиогр. : С. 212-231.

616.89(075) Х-93 Хритинин, Д.Ф. Лекции по психиатрии и наркологии : [для студ. мед. вузов] / Д.Ф. Хритинин. –М. : БИНОМ, 2015. – 296 с. : табл.

616.89-008.19 Ч-95 Чутко, Л.С. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психические аспекты / Л.С. Чутко, Н.В. Козина.– 2-е изд.– М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 256 с. - Библиогр. : С. 241-255.


616.9 Инфекционные болезни (заразные)
и паразитарные заболевания

616.9-036.22(075.8) В 49 Виноград, Н.О Спеціальна епідеміологія : навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак.- К. : Медицина, 2014. – 344 с. : табл. - Бібліогр. : С. 342-343.

616.97(03) К 13 Каденко, О.А. Секстрансмиссивные инфекции : [справочник врача] / Каденко О.А., Святенко Т.В – К.: Б-ка «Здоровье Украины», 2014.-196 с. – ( Сер. «Б-ка «Здоров’я України». Венеролог). - Библиогр. : С. 178-184.

616.9-08 Ч-83 Чугунов, С. Перемагаємо застуду та грип / Сергій Чугунов. – Т. : Навч. книга ; Богдан, 2012. – 136 с. – (Сер. «Живіть сто літ»).


617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология

617-001.17-08-039.73(07) А 47 Алексеев, А.А. Местное консервативное лечение ожогов : рекомендации для врачей / А.А. Алексеев, А.Э. Бобровников. –М. : МИА, 2015. – 144 с. : рис. - Библиогр. : С. 125-143.

617.586-002.3-06:616.379-008.64(02) Б 46 Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы : рук. для врачей / В.М. Бенсман. – 2-е перераб. и доп. изд. – М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2015. - 496 с. : рис. - Библиогр. : 472-495.

617-089.5(075.8) І -47 Ілько, А.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : навч. посіб. для ВНМЗ I-III рів. акред. /А.А. Ілько.– К.: Медицина, 2014. – 264 с. : мал.-Бібліогр. : С. 260-263.

617-053.2-083.98(075.8) Н 52 Неотложная хирургия детского возраста : учеб. пособ. для студ. / М.П. Разин, С.В. Минаев, В.А. Скобелев, Н.С. Стрелков. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. –321 с. : рис, [1] л. рис. - Библиогр. : С. 318-321.

617.54/.55-083.98(02) Н 52 Неотложная хирургия груди и живота : рук. для врачей / под ред. Л.Н. Бисенкова, П.Н. Зубарева. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – СПб. : СпецЛит, 2015. - 574 с. : рис. - Библиогр. : С. 569-574.

617.5(075.8) О-60 Оперативна хірургія та топографічна анатомія : підруч. для ВНМЗ IV рів. акред./ за ред. М.П. Ковальського ; [Ю.Т. Ахтемійчук, Ю.М. Вовк, С.В. Доро- шенко]. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2015. – 504 с., [16] арк. рис., рис.

617.51- 098(02) О-60 Оперативные доступы в нейрохирургии. Т. 1. Голова : рук. для врачей / А.И. Гайворонский, Е.Н. Кондаков, Д.В. Свистов, Д.А. Гуляев ; под ред. Б.В. Гайдара. – СПб. : СпецЛит, 2015. –340 с.: рис, [12] рис. - Библиогр. : С.234-239.

617.51- 001.45(075) П 50 Полищук, Н.Е. Огнестрельные ранения головы : [илл. пособие] / Н.Е. Полищук, В.И. Старча. –К., 1996. – 72 с. : [24] л. рис.: рис.

617.55-089-036.11(02) Р 85 Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости : рук. для врачей / по ред. В.С. Савельева : ред.-сост. А.И. Кириенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МИА, 2014. - 544 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

617.5(075.8) Т 65 Травматологія & ортопедія : підруч. для студ. ВМНЗ IV рів. акред. / за ред. Голки Г.Г., Бур’янова О.А., Климовицького В.Г. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 416 с. : рис. - Бібліогр. : С. 405.

617(075.8) Х-50 Хірургічні хвороби (підручник для лікаря за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина») : підруч. для ВМНЗ / за ред. П.Д. Фоміна. – К. : Б-ка «Здоров’я України», 2015. – 496 с. : рис., табл. – (Б-ка «Здоров’я України». Хірург).

617-001 Ш 51 Шестерня, Н.А. Плазменная коагуляция в травматологии и ортопедии / Н.А. Шестерня, С.В. Иванников, Д.А. Тарасов. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.– 103 с.: рис. : + 1 опт. диск. - Библиогр. : С. 98-102.

617-001:614.8(07) Ш 63 Шипков, Н.Н. Неотложная травматология в очаге массового поражения при множественных и сочетанных повреждениях : [ учебно-метод. пособ.] / Н.Н. Шипков, В.Г. Голубев, Е.С. Борисов. – М. : БИНОМ, 2015. –608 с. : табл., рис.


618 Гинекология . Акушерство

618.1(03):614.21 А 61 Амбулаторно-поликлиническая помощь в гинекологии : справочник врача / под ред В.А. Бенюка. – 2-е изд., доп. – К. : Здоровье Украины, 2010. - 462 с. : табл. – (Сер. «Б-ка «ЗдоровьеУкраины». Гинеколог).

618.2-005.4-08 Д 30 Демихов, В.Г. Патогенез и лечение анемий беременных / В.Г. Демихов, Е.Ф. Морщакова, А.Г. Румянцев. – М. : Практ. медицина, 2015. – 224 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

618.177-08(07) Д 68 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя : навч. посіб. для лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред. Ф.В. Дахна, В.В. Камінського, О.М. Юзька. – К., 2011. – 338 с. : схеми, фото.

618.19-006.6-08 Л 43 Лекарственная терапия рака молочной железы / по ред. Н.И. Переводчиковой, М.Б. Стениной. – М. : Практика, 2014. - 284 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

618.19-006.6 О-58 Онкомаммология / под ред. В.А. Хайленко, Д.В. Комова. – М. : МЕДпрес- информ, 2015. – 326 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд.

618.1-08 Ч-83 Чугунов, С. Перемагаємо жіночі проблеми / Сергій Чугунов. – Т. : Навч. книга ; Богдан, 2012. – 128 с. – (Сер. «Живіть сто літ»).

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.