Історія

Історія

Сьогодні вже складно дослідити детальну історію розвитку КОНМБ через брак джерел та прогалини в архівних матеріалах.

Історія формування фондів бібліотеки починається з 30-х років минулого століття. Це підтверджується інвентарними книгами, які були започатковані ще з 1936 року в медичній бібліотеці при робітничій, а пізніше міській лікарні № 3.

Після закінчення війни, в 1945 році створюється обласна наукова медична бібліотека. Першим директором призначається Гуменюк Олександра Петрівна, яка працювала на цій посаді до 1974 року.

Спочатку бібліотека знаходилась при міському відділі здоров’я. Знадобилось 10 років для того, щоб бібліотека отримала власне приміщення, що дало можливість покращити роботу закладу.

Розквіт діяльності бібліотеки нерозривно пов’язаний з ім’ям Валентини Іванівни Дримченко - заслуженого працівника культури Української РСР (очолювала колектив з 1974-1995 рр.). У 1976 році проведена централізація бібліотечної системи. Створена база для формування єдиного довідково-інформаційного фонду. З 1980р. бібліотека була Республіканською школою передового бібліотечного досвіду з питань організації довідково-інформаційного фонду в умовах централізації. А до цього потрібно було налагодити роботу не тільки самої ОНМБ, а й районних лікарень, санаторіїв і медичних училищ. Було прийнято відповідальне, але єдине правильне рішення, що дало можливість за короткий термін вивести всі медичні бібліотеки області в число передових, це відновлювання мережі одночасно з її централізацією. Було сформовано 40 філіалів. На допомогу філіалам області було сформовано 57 груп науково-медичної інформації.

Ідея централізації медичних бібліотек області втілювалась в життя при всебічній підтримці з боку завідуючого обласним відділом здоров’я Нікіфорова О.І. та керівників лікувально-профілактичних закладів.

Централізація бібліотек дозволила покращити бібліотечне обслуговування медичних працівників регіону. Вперше бібліотека по рекомендації Ради по передовому досвіду при міністерстві УРСР отримала премію та диплом. Директору В.І.Дримченко через п’ять років після призначення на цю посаду присуджено звання „Заслужений працівник культури УРСР”. Медаллю „За трудовую доблесть” нагороджено Копач О.М.

Великий вклад у діяльність бібліотеки внесли ветерани праці: заст. директора по науковій роботі Пустовіт Н.Г. та зав. відділами Штеєрт В.К., Дудіч В.М., Копач О.М., Кужеєва Л.М., Бурлака Н.М., Черненко Н.В., Севостьянова А.П., Квасильчук Д.О., Аліфанова Л.М. та інші.

З 1996 року на посаду директора КОНМБ була призначена Новосад Валентина Михайлівна. Не дивлячись на тяжкі економічні умови їй вдалося зберегти колектив ОНМБ і при підтримці управління охорони здоров’я - бібліотечну мережу.

В мережу медичних бібліотек Кіровоградської області входять 36 бібліотек, з них: обласна наукова медична бібліотека, 33 бібліотеки при лікувально-профілактичних закладах, 2 бібліотеки вищих медичних навчальних закладів I-II рівня акредитації (Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна і Олександрійського вищого медичного училища).

Інтелектуальним потенціалом та творчим ядром на даний час роботи бібліотеки є: заступник директора по науковій роботі Короп Н.Я. із відданими бібліотечній справі завідуючими відділами: Пугач В.В., Волкова О.М., Дегтярьова О.М., Красюк О.П., зав. сектором Писарева І.В.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.