Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 1 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
1 кв.2011р.


Волков М.М. Рентгенологическая оценка кальцификации брюшной аорты у больных с хронической болезнью почек, получающих гемодиализ: частота выявления и ассоциированные факторы // Нефрология. – 2010. – № 3. – С. 37.

Дронов О.І. Класифікація, діагностика та лікування постпанкреаторезекційного синдрому // Львів. мед. часопис. – 2010. – № 4. – С. 115.

Кравцова Е.А. Рентгенологическое сопровождение у больных при послеожоговых стриктурах пищевода осложненных перфораций // Хірург. перспектива : всеукр. зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – С. 79.

Крамний І.О. Клініко-рентгенологічна характеристика сучасного перебігу гострих пневмоній // Укр. радіол. журнал. – 2010. – № 4. – С.463.

Мирончук Л.В. Рентгенологічні дані щодо післятравматичного деформівного артозу та контрактури ліктьового суглоба // Укр. радіол. журнал. – 2010. – № 4. – С. 421.

Недлінська Н.М. Диференційна діагностика негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом і туберкульозу легень: клінічний випадок // Укр. хіміотерапевт. журнал. – 2010. – № 1–2. – С. 112.

618.19 Семиглазов В.В. Рак молочной железы. – М., 2009. – 176 с.

Сухарева Г.Э. Компьютерная и магнитно- резонансная томография: новые возможности в диагностике патологии аорты у детей //Харків. хірург. школа. – 2010. – № 4. – С. 121.

Ультразвуковая диагностика в педиатрии // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2010. – № 5. – С. 112.

Федьків С.В. Виявлення післяінфарктних легеневих та тромботичних ускладнень методами рентгенографії та мультиспіральної комп’ютерної томографії // Укр. кардіол. журн. – 2010. – № 5. – С. 63.

617(06) Хірургічна перспектива : всеукр. зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – 171 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.