Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 1 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
1 кв.2011р.


Доклиническое изучение противотуберкулезного препарата фтизопирин цинк // Туб. и болезни легких. – 2010. – № 12. – С. 56.

Ефективність Левофлоксацину в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень та туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу // Укр. пульмонол. журнал. – 2010. – № 3. – С. 22.

Зайков С.В. Результати лікування хворих з вперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень при застосуванні імуномодулятора мурамілпептидного ряду // Укр. пульмонол. журнал. – 2010. – № 3. – С. 30.

Зоркальцева Е.Ю.Парааминосалициловая кислота и ее производные в лечении туберкулеза // Туб. и болезни легких. – 2010. – № 11. – С. 61.

Ільїнська Г.Ф. Преморбідна імуносупресія у хворих на туберкульоз легень // Укр. пульмонол. журнал. – 2010. – № 2. – С.57.

Кариев Т.М. Эффективность плеврэктомии при туберкулезной эмпиеме плевры // Туб. и болезни легких. – 2010. – № 12. – С. 29.

Мордык А.В. Кардиотоксические реакции при химиотерапии туберкулеза: клинические проявления, патогенез // Туб. и болезни легких. – 2010. – № 11. – С. 43.

Недлінська Н.М. Диференційна діагностика негоспітальної пневмонії з затяжним перебігом і туберкульозу легень: клінічний випадок // Укр. пульмонол. журнал. – 2010. – № 3. – С. 67.

Недлінська Н.М. Диференційна діагностика негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом і туберкульозу легень: клінічний випадок // Укр. хіміотерапевт. журнал. – 2010. – № 1–2. – С. 112.

616-002 Основы фтизиопульмонологии. – СПб., 2008. – 408 с.

Филиппова Т.П. Применение циклоферона при лечении больных туберкулезом легких со слабо выраженными клиническими проявлениями // Терапевт. архив. – 2010. – № 11. – С. 49.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.