Інформаційний лист нових надходжень з АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ 2 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ та РЕАНІМАТОЛОГІЇ
2 кв.2013р.


Анестезіологічне забезпечення трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 90.

Вінник Ю.О. Порівняльна характеристика методів знеболення з хімічною епідуральною деінерацією // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 6. – С. 84.

Гомон М.Л. Оптимізація анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в абдомінальній хірургії у пацієнтів похилого віку // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 71.

Денисенко А.И. Особенности периоперационного обезболивания при лапароскопических операциях // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 72.

Дзюба Д.О. Особливості застосування каудальної аналгезії для післяопераційного знеболювання у осіб похилого віку після герніопластики // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 76.

Зубков В.І. Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікування колоректального раку у хворих з гіпертонічною та ішемічною хворобою // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 3. – С.91.

Капустіна О.Г. Сучасні аспекти гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених // Біль, знеболювання. – 2013. – № 1. – С.52.

Лесной И.И. Сравнение эффективности двух подходов к аналгезии у хирургических больных в отделении интенсивной терапии // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2012. – № 3. – С. 71.

Лисенко В.Й. Антиноцицептивний захист міокарда у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 86.

Михайлов Б.В. Регіональне знеболювання у хворих похилого віку відділення урології // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С.90.

Науменко В.А. Оценка анальгетической эффективности препарата Денебол в раннем послеоперационном периоде // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 5. – С. 55.

616-083 Невідкладні стани при гострих отруєннях. – К., 2008. – 102с.

Петриченко В.В. Сучасні можливості лікування хворих з гострим болем у спині // // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 11.

Полимодальная послеоперационная аналгезия акупаном, дексалгином и налбуфином при резекции легкого // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 9.

Пономарева Е.Н. Послеоперационная боль и обезболивание у больных с урологической патологией // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 3. – С. 107.

Потапов А.Л. Влияние заместительной сурфактантной терапии на продолжительность жизни пациентов при остром респираторном дистресс-синдроме // Клініч. хірург. – 2013. – № 2. – С. 57.

Применение ингаляционного анестетика метоксифлуран (Пентрокс) для купирования острой боли // Острые и неотлож. состояния. – 2013. – № 1. – С. 22.

616.1 Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування. – К., 2011. – 408 с.

616-006 Справочник по онкологии. – К., 2008. – 576 с.

Фесенко У.А. Опиоиды в лечении боли. Что мы знаем о них сегодня? // Біль, знеболювання. – 2013. – № 1. – С. 34.

Церебропротекция в профилактике ранней послеоперационной когнитивной дисфункции при тотальной внутривенной анестезии // Леч. врач. – 2013. – № 3. – С. 66.

616-053 Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии. Экстренная врачебная помощь. – М., 2012. – 224 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.