Інформаційний лист нових надходжень з СТОМАТОЛОГІЇ 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СТОМАТОЛОГІЇ
3 кв.2012р.


Аветіков Д.С. Обґрунтування використання антигіпоксантної терапії на доопераційному етапі лікування патологічних рубців голови і шиї // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 4. – С. 54.

Баркова А.В. Эффективность применения пьезохирургического скальпеля при установке эндооссальных пластиночных дентальных имплантатов // Укр. стоматол. альм. – 2012. – С. 118.

Біденко Н.В. Обґрунтування вибору тактики лікування раннього карієсу тимчасових зубів // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 10.

Бублий Т.Д. Обоснование выбора адгезива для починки реставрации // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 13.

Вербицька А.В. Роль системи серотоніну в патогенезі глосалгії // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 4. – С. 22.

Гризодуб В.И. Лечение аномалии открытого прикуса ІІ класса по Энглю с помощью съемного функционального аппарата и внеротовой тяги // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 27.

Гризодуб Д.В. Клиническое обоснование выбора альгинатного материала в различных клинических ситуациях // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 3. – С. 25.

61(06) ІХ конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Луганськ, 2002. – 512 с.

Диференційована діагностика клінічних форм адентії, тобто вродженої відсутності зачатків зубів, та її основні діагностичні критерії // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 40.

Дорошенко С.І. Зміни мікробіоценозу порожнини рота в процесі комплексного лікування дітей із зубощелепними аномаліями та деформаціями пародонта і цукрового діабету І типу // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 48.

Драмарецкая С.И. Сравнительное клиническое исследование адгезивных мостовидных протезов // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 3. – С. 94.

Дычко Е.Н. Оксигенотерапия в комплексном лечении острого язвенного стоматита // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 35.

Жачко Н.І. Вікові особливості лікування поворотів зубів // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 109.

Зайцев Л.А. Шинирование подвижных зубов при ортопедическом лечении пародонтита собственной адгезивной конструкции // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 3. – С. 96.

Іваніщенко Л.О. Сучасні можливості аплікаційної анестезії в стоматології // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 110.

Ковач И.В. Диагностика поражения твердых тканей зубов у детей с помощью флуоресцентного спектроскопа // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 111.

Колесник К.А. Профилактика осложнений при ортодонтическом лечении детей с бронхиальной астмой // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 112.

Король Д.М. Перший досвід застосування базальних імплантатів в протоколі негайного функціонального навантаження // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С. 84.

Король М.Д. Коррекция биоэлектрической активности жевательных мышц у больных с функциональной нестабильностью суставной головки нижней челюсти при глубоком резцовом перекрытии // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 3. – С. 100

Кравченко Л.С. Вплив нового гелю на інтенсивність місцевих процесів вільно радикального окислення в тканинах операційного поля порожнини рота при дентальній імплантації // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 3. – С. 80.

Кравченко Л.С. Ефективність застосування розробленого Шпігелю в лікуванні катарального гінгівіту // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 4. – С. 34.

Кравченко Л.С. Оценка эффективности комплексного применения нового геля при дентальной имплантации // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 3. – С. 83.

Крылова Т.Л. Применение „Октенисепта” для лечения и профилактики воспалительных процессов в тканях пародонта у пациентов с брекет-техникой // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 2. – С.114.

Лепський В.В. Біохімічні показники ротової рідини в процесі комплексного ортопедичного лікування включених дефектів зубних рядів // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 3. – С. 103.

Макєєв В.Ф. Ортопедична реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі із застосуванням імплантатів // Укр. стоматол. альм. – 2012. – № 4. – С. 125.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.