Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 3 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
3 кв.2013р.


Комплексная профилактика острого панкреатита после рентгенэндоскопических транспапиллярных вмешательств // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 3. – С. 84.

61.001 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – Вип. 33. – К., 2012. – 268 с.

Рентгеноэндоваскулярная химиоэмболизация печеночной артерии при очаговых поражениях печени // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 3. – С. 25.

Рузин Г.П. Клинико-рентгенологические варианты течения остеомиелита костей лица у наркозависимых больных // Укр. стоматол. альм. – 2013. – № 1. – С. 46.

Рустамова У.М. Совершенствование лучевой диагностики гонартроза // Боль. Суставы. – 2013. – № 2. – С. 87.

616.72 Сустав. Морфология, клиника, диагностика, лечение. – М., 2011. – 552 с.

Тарасова Н.В. Анализ контроля качества рентгенологического обследования травматологических больных // Паллиативная мед. – 2013. – № 1. – С. 21.

617.55 Шальков Ю.Л. Спаечный синдром. – М., 2012. – 240 с.

Юдко О.О. Розрахунок фактора оберненого розсіювання методом Монте-Карло для моноенергетичного рентгенівського випромінення // Укр. радіол. журн. – 2013. – № 2. – С. 253.

Яременко О.Б. Клініко-рентгенологічні асоціації при різних варіантах базисної терапії ревматоїдного артриту // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 2. – С. 51.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.