Інформаційний лист нових надходжень з ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ 4 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ
4 кв.2013р.


Бабиенко В.В. Влияние неорганических прекурсоров монооксида азота на состояние здоровья // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 3. – С. 16.

Гигиеническая характеристика и эффективность использования экранов из природного сильвинита в комплексной терапии больных вульгарным псориазом // Вопр. курортол. – 2013. № 2. – С. 29.

Зоріна О.В. До питання обґрунтування гігієнічних вимог щодо влаштування та експлуатації фонтанів // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 3. – С. 25.

Іванько О.М. Використання локальних очисних споруд для очистки стічних вод від військових об’єктів // Епідеміол. Гігієна. – 2013. – № 1. – С. 42.

Капранов С.В. Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на показатели физического развития школьников // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 3. – С. 74.

Потенциальная токсичность пищевых азокрасителей, признанных безопасными в Украине // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 4. – С. 34.

614.2 Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення : сьогодення та майбутнє. – Кіровоград, 2013. – 98 с.

Топоркова О.А. Радиационные методы очистки сточных вод // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2012. - № 3. – С. 19.

Шваґер О.В. Гігієнічна оцінка канцерогенного забруднення атмосферного повітря міст з різними профілями промисловості // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 3. – С. 9.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.