Інформаційний лист нових надходжень з ТРАВМАТОЛОГІЇ 4 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ТРАВМАТОЛОГІЇ
4 кв.2012р.


Альтернативы переливания компонентов донорской крови при ортопедических вмешательствах // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 263.

Анатомо-функциональные особенности позвоночника у пожилых : роль Ацеклофенака в купировании дорсопатии // Боль. Суставы. – 2012. – № 2. – С. 67.

Бенгус Л.М. Хрящевая замыкательная пластинка и ее роль в дегенерации диска // Боль. Суставы. – 2012. – № 2. – С. 50.

Богдан О.В. Оперативное лечение переломов дистального метаэпифиза лучевой кости // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 243.

Бур’янов О.А. Хірургічні аспекти лікування постраждалих з діафізарними переломами довгих кісток при поєднаній травмі в системі відновлювального лікування та реабілітації // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 94.

Герцен Г.І. Ефективність Хондроцерину після артроскопії при ушкодженні суглобового хряща колінного суглоба // Мед. неотлож. состоян. – 2012. – № 6. – С. 39.

Головач І.Ю. Ризендронат в лікуванні остеопорозу : фармакологічний профіль, клінічна ефективність, переносимість і безпечність // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 174.

Джанбахишов Г.С. Наш опыт остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 161.

Диннік О.А. Коригувальні операції на порочних середніх та коротких кусах стоп з експрес-протезуванням хворих // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 247.

Курінний І.М. Особливості етапного хірургічного лікування ушкоджень периферичних нервів при наслідках поліструктурної травми верхньої кінцівки // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 146.

Лоскутов О.Є. Спосіб визначення об’єму диспластичного дефекту кульшової западини // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 70.

Лябах А.П. Резекційний артродез надп’ятковогомілкового суглоба із застосуванням ретроградного інтрамедулярного блокованого стержня // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 252.

Метод малоинвазивного оперативного лечения вывихов акромиального конца ключицы // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 90.

Миренков К.В. Обоснование способа фиксации внутрисуставных переломов дистального отдела голени // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 78.

616.71 Нейматов Э.М. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики движения тела. – М., 2012. – 480 с.

Оптимізація лікування переломів проксимального епіметафізу великогомілкової кістки // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 152.

Поворознюк В.В. Инновация в лечении патологии опорно-двигательного аппарата – современный ЦОГ–2–селективный препарат Аркоксия // Боль. Суставы. – 2012. – № 2. – С. 91.

Предпосылки к разработке дифференцированного подхода к лечению внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 254.

Салтыкова В.Г. Диагностика состояния лучевого нерва при переломах плечевой кости // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2012. – № 3. – С. 76.

Страфун С.С. Лікування закритих переломів кісток кінцівок у пацієнтів з післятравматичними ішемічними ушкодженнями // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 62.

Ткач А.В. Местный гипертензионный ишемический синдром в дифференциальной диагностике нарушений трофики нижних конечностей // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 135.

Черенок Є.П. Альтернативний спосіб лікування внутрішньосуглобових переломів пальців кисті // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 253.

Чёрный В.Н. Иглорефлексотерапия в ведении больных после артроскопических вмешательств // Літопис травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 255.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.