Інформаційний лист нових надходжень з ОНКОЛОГІЇ 4 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОНКОЛОГІЇ
4 кв.2012р.


ОНКОПРОКТОЛОГІЇ, ОНКОУРОЛОГІЇ

Актуальные вопросы лечения рака прямой кишки // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С. 16.

Бондарь Г.В. Чрезбрюшная резекция в хирургическом лечении рака прямой кишки // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С. 25.

Запорожченко Б.С. Роль и место криохирургии в комплексном лечении метастатического колоректального рака // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С. 29.

Захараш М.П. Сучасне ендоскопічне лікування хворих на поліпи товстої кишки // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 1. – С. 31.

Кулиева Н.Г. Выживаемость больных раком прямой кишки после комбинированного лечения // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 2. – С. 45.

Митьков В.В. Возможности ультразвуковой эластографии в диагностике рака предстательной железы // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2012. – № 3. – С. 13.

Применение Гебапентина в премедикации при хирургических вмешательствах в онкоурологии // Біль, знеболюв. – 2012. – № 3. – С. 67.

Ранняя диагностика рака предстательной железы с помощью аппарата Гистоскан // Урология. – 2012. – № 5. – С. 70.

Результати відновлювальних операцій при двостовбурових колостомах // Сучасна хірург. та колопроктол. – 2012. – № 2. – С. 52.

Стецишин Р.В. Трансуретральная резекция немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря // Урологія. – 2012. – № 3. – С. 52.


ОНКОХІРУРГІЇ

Бур’янов О.А. Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів з метастатичним ураженням кісток при невизначеному первинному вогнищі // Літоп. травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 157.

Васильев Ю.В. Хромоэндоскопия пищевода и желудка // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 3. – С. 94.

Застосування методу ПЕТ-КТ у діагностиці раку легень // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 3. – С. 338.

Комплексна променева діагностика у скринінгу раку грудної залози // Укр. радіол. журн. – 2012. – № 3. – С. 349.

Косован В.М. Досвід застосування У-подібного анастомозу в хірургічному лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки пухлинного ґенезу // Клініч. хірург. – 2012. - № 8. – С. 52.

Лісяний М.І. Імуномоделююча та протипухлинна дія препаратів чистотілу на пухлини головного мозку // Укр. нейрохірург. журн. – 2011. – № 1. – С. 23.

Особенности усвоения жиров у больных раком желудка после гастрэктомии в зависимости от варианта гастропластики // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 3. – С. 74.

Оценка эффективности Аминосола НЕО 10% в комплексной интенсивной терапии после обширных абдоминальных онкологических операций // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 1. – С. 44.

Проценко В.В. Тактика лікування хворих з фібросаркомою та злоякісною фіброзною гістіоцитомою кістки // Літоп. травматол. та ортопедії. – 2012. – № 1–2. – С. 33.

Сравнительная оценка эффективности вариантов мультимодальной анестезии при резекциях печени в онкохирургии // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 2. – С. 40.

Строй О.О. Алгоритм лікування локалізованого раку нирки // Практ. мед. – 2012. – № 2. – С. 105.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.