Інформаційний лист нових надходжень з ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ 3 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ
3 кв.2013р.


Гуленко С.В. Гігієнічна оцінка канцерогенного ризику здоров’ю через споживання хлорованої питної води // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 2. – С. 50.

613 Кампф Г. Гигиена рук в здравоохраннении. – К., 2005. – 289 с.

Кобзар А.Я. Харчові добавки : віддалена загроза // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 70.

Корнацький В.М. Серцево-судинні захворювання і шкідливі екологічні чинники // Укр. кардіол. журн. – 2013. – № 3. – С. 109.

Лось І.П. Аналіз вимог щодо порядку здійснення невідкладних заходів у разі виникнення радіаційних аварій та проведення йодної профілактики // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 20.

Лучинський В.М. Клінічна ефективність використання лікувально-профілактичного комплексу у дітей з карієсом зубів, які проживають на територіях, забруднених інгаляційними ксенобіотиками // Вісн. соц. гігієни. – 2013. – № 1. – С. 38.

Медико-токсикологическое изучение поверхностно-активных веществ в связи с проблемой санитарной охраны источников питьевой воды // Междунар. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 116.

Полька Н.С. Проблеми збереження довкілля і здоров’я нації у матеріалах ХV з’їзду гігієністів України // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 2. – С. 68.

Салманов А. Санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічної практики // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 3. – С. 47.

Соколова Л.В. Кількісне визначення біологічно активних речовин у сублімованих порошках аронії, артишоку та кавуна // Вісн. соц. гігієни. – 2013. – № 1. – С. 42.

Черниченко І.О. Обґрунтування критеріальної значущості комплексу генотоксичних та імунологічних показників для експрес-оцінки канцерогенів навколишнього середовища // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 2. – С. 4.

Яворовський О.П. До питання гігієнічного контролю у повітрі робочої зони аерозолів з нанорозмірною дисперсною фазою // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 56.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.