Інформаційний лист нових надходжень з ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ 2 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ
2 кв.2012р.


Вернигородська М.В. Стан толерантності до фізичного навантаження у хворих на цукровий діабет і його значення в медико-соціальній експертизі та медичній реабілітації // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2012. – № 1. – С. 22.

616.728 Відновлювальне лікування немовлят з дисплазією кульшових суглобів : метод. рек. – К., 2011.

615.8 Виды реабилитации : физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. – Ростов н/Д, 2010. – 557 с.

Денисюк В.І. Остеоартроз : стандарти діагностики та лікування за результатами доказової медицини // Укр. мед. часоп. – 2012. – № 1. – С. 91.

615.82 Дубровский В.И. Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. – М., 2010. – 448 с.

Кушнеренко О.Л. Физкультура и спорт как профилактика заболеваний позвоночника // Вісник Медисвіт. – 2012. – № 7. – С. 22.

614.21 Підвищення якості медичної допомоги : наукові засади та практичні результати. – К., 2010. – 176 с.

Степаненко В.М. Курортные факторы и методы физического лечения в реабилитации детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта // Педиатрия. – 2011. – № 6. – С.161.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.