Інформаційний лист нових надходжень з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
3 кв.2012р.


Алиев Р.Т. Современные клинико-организационные технологии диагностики и лечения андрологических заболеваний на региональном уровне // Междунар. эндокринол. журн. – 2012. – № 4. – С. 65.

Бабич О. Перевірки лікувальних закладів правоохоронними органами // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 5. – С. 16.

Беденюк А.Д. До питання впровадження європейської системи трансферу кредитів у контексті Болонської системи // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 15.

Бронова В. Реорганізація бюджетного закладу охорони здоров’я в некомерційне підприємство : як це зробити? // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 8. – С. 17.

Булатова М.М. Європейський досвід : уроки та орієнтири // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 28.

Бурдим Ю.В. Готовність та можливості надання медичної допомоги пацієнтам з приводу хірургічних хвороб лікарями загальної практики – сімейними лікарями // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 108.

Голяченко А.О. Шляхи впровадження медичної реабілітації в систему підготовки медичних кадрів // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 18.

Дуб Н. Роль сімейної медичної сестри у профілактиці хронічних захворювань // Голов. мед. сестра. – 2012. – № 7. – С. 69.

Дудіна О.О. Оцінка ефективності впровадження медико-організаційних технологій клінічних протоколів // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 1. – С. 61.

Заранський М.В. Деякі питання медичної статистики // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 90.

Зюков О.Л. Обґрунтування пропозицій щодо збереження трудового потенціалу медичних сестер на підставі оцінки якості їхнього життя // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 9.

Ковальчук Л.Я. Проблеми кадрового забезпечення первинної ланки охорони здоров’я та можливі шляхи їх вирішення // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 2. – С. 30.

Крекотень О.М. Реформування системи охорони здоров’я та його наслідки щодо медичного забезпечення працюючих // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 1. – С. 70.

Кривенко Є.М. Деякі аспекти створення телемедичної мережі в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 1. – С. 80.

Крисько М.О. Щодо готовності сімейних лікарів до надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 112.

Кубанський С. Робота на посаді начальника відділу охорони здоров’я райдержадміністрації // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 6. – С. 87.

Латишев Є. Основи маркетингу в охороні здоров’я. Інструменти маркетингового планування // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 7. – С. 61.

Лашкул З.В. „Медичне право” – його місце при підвищенні кваліфікації лікарів // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 1. – С. 29.

Медведовська Н.В. Сучасний стан та регіональні особливості використання стаціонарозамінних форм медичної допомоги // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 2. – С. 44.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 6. – С. 4.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 7. – С. 4.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 8. – С. 4.

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 5. – С. 5.

Особисте страхування. Сучасний стан добровільного медичного страхування в Україні // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 1. – С. 85.

Павленко О. Змінено кваліфікаційні характеристики лікарів-стоматологів // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 7. – С. 14.

Платонов В.М. Збереження і зміцнення здоров’я здорових людей – пріоритетний напрямок сучасної охорони здоров’я // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 21.

Полунина Н.В. Итоги реализации национального проекта „Здоровье” в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях // Педиатрия. – 2012. – № 3. – С. 21.

Романюк Л.М. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісна нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 1. – С. 63.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.