Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 4 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
4 кв.2013р.


Абрамова Н.О. Вплив селеновмісних препаратів на тиреоїдний статус в осіб з артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 88.

Діабетична нефропатія та нефропротекторний ефект Ірбесартану у хворих із хронічною хворобою нирок // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 99.

Дисфункция эндотелия – мишень для комбинированной антигипертензивной терапии у больных артериальной гипертонией с сахарным диабетом 2-го типа // Терапевт. арх. – 2013. – № 9. – С. 63.

Зуев К.А. Новые возможности профилактики сахарного диабета 2-го типа // Междунар. эндокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 29.

Кравчун Н.О. Диференційований підхід до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2013. – № 2. – С. 47.

Макарцов Л.П. Коррекция иммунологических нарушений у пациентов со сложными формами парапроктитов на фоне сахарного диабета // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 3. – С.88.

Маньковский Б.Н. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом 2-го типа – особенности течения и терапии // Діабет. Ожиріння. – 2013. – № 4. – С. 55.

Мельдоний в комплексной терапии кардиоваскулярных осложнений сахарного диабета // Діабет. – 2013. – № 4. – С. 102.

616-053 Неотложные состояния у детей. – Донецк, 2013. – 184с.

Оцінка впливу лікування Аторвастатином на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет типу 2 // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 6. – С. 100.

Паньків В.І. Можливості медикаментозної профілактики цукрового діабету 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 5. – С. 107.

Панькив В.И. Сахарный диабет 2-го типа и неалкогольная жировая болезнь печени. Эффекты Метформина // Междунар. эндокринол. журн. – 2013. – № 5. – С. 55.

Паньків І.В. Вплив Орлістату на ефективність комплексного лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу й ожиріння // Міжнар. ендокринол. журн. – 2013. – № 5. – С. 71.

Порівняльний аналіз ефективності Полікозанолу та Симвастатину в корекції порушень ліпідного обміну, параметрів інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з дисліпопротеїнемією // Клініч. ендокринол. – 2013. – № 2. – С. 21.

Соколова Л.К. Инсуман в одноразовой шприц-ручке солостар : новые возможности инсулинотерапии больных сахарным диабетом // Междунар. эндокринол. журн. – 2013. – № 5. – С. 77.

Строков И.А. Актовегин : механизмы действия и эффективность при неврологических осложнениях сахарного диабета // Междунар. эндокринол. журн. – 2013. – № 5. – С. 80.

Сулейманлы А.А. Коррекция иммунных нарушений при остеопеническом синдроме, протекающем на фоне сахарного диабета І типа // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2013. – № 1. – С. 177.

Терапія аналогами ГПП-1 – додатковий шлях до контролю маси тіла у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Сімейна мед. – 2013. – № 4. – С. 164.

616.441 Шулутко А.М. Непальпируемые узловые образования щитовидной железы. – М., 2011. – 144 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.