Інформаційний лист нових надходжень з ФІЗІОТЕРАПІЇ 1 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФІЗІОТЕРАПІЇ
1 кв.2013р.


Алешина А.М. Три подхода к лечению первичной дисменореи : применение КОК, фитопрепаратов, витамино- и физиотерапии // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2012. – № 9. – С. 34.

Андрійчук О.Я. Зміна індексу маси тіла на гонартроз О–1 рентгенологічної стадії в результаті лікування та фізичної реабілітації // Літоп. травматол. та ортопед. – 2012. – № 1–2. – С.242.

Вакуленко Л.А. Применение биопунктуры при плече-лопаточном периатрозе левого плечевого сустава // Биолог. терап. – 2012. – № 3–4. – С. 41.

Довгий І.Л. Реабілітаційне лікування надмірної ваги тіла та ожиріння // Лікар. справа. – 2012. – № 7. – С. 129.

Довгий І.Л. Реабілітаційне лікування радикулопатії попереково-крижового відділу хребта, ускладненої грижами ядра міжхребцевого диска залежно від виду грижі // Лікар. справа. – 2012. – № 7. – С. 93.

Дрозд О.А. Эффективность озонотерапии и цитофлавина в комплексном лечении миастении // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 1. – С. 46.

615.8 Епифанов В.А. Восстановительная медицина. – М., 2012. – 304 с.

Живило Л.М. Использование фармакопунктуры при лечении спондилогенной дорсопатии // Биолог. терап. – 2012. – № 3–4. – С. 41.

Каримов М.Ю. Новый подход к ранней реабилитации при внутрисуставных переломах локтевого сустава // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 3. – С. 44.

Красноголовый В.А. Сравнительная оценка эффективности флюктуоризации и флюктуофореза ипидакрина в комплексном лечении больных с повреждениями нижнего альвеолярного нерва // Вопр. курортол. – 2012. – № 6. – С. 24.

Кулишова Т.В. Применение общей магнитотерапии в комплексном лечении остеоартроза у пожилых больных // Вопр. курортол. – 2012. – № 6. – С. 56.

615.821 Лисенюк В.П. Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії. – К., 2010. – 424 с.

Лян Н.А. Физические факторы в реабилитации детей с бронхиальной астмой // Вопр. курортол. – 2012. – № 6. – С. 47.

Можливості магнітолазерної терапії в комплексному лікуванні хворих із струсом головного мозку в гострому періоді // Лікар. справа. – 2012. – № 5. – С. 106.

Можливості фармакотерапії туберкульозу легень // Туб., легеневі хвороби. – 2012. – № 4. – С. 57.

Мурашко Н.К. Етапи проведення кінезітерапії та лікувального масажу для хворого, що тривалий час знаходиться в ліжку // Лікар. справа. – 2012. – № 7. – С. 122.

616.248 Новик Г.А. Бронхиальная астма у детей. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения. – СПб., 2009. – 352 с.

Оптимизация лечения острого деструктивного холецистита путем применения минилапаротомного доступа, лазерного излучения и регионарной лимфотропной терапии // Клініч. хірург. – 2012. – № 12. – С. 13.

Парамонова Д.Б. Лечебная физкультура и массаж в восстановлении статодинамических функций у детей с атонически-астатической формой детского церебрального паралича // Вопр. курортологии. – 2012. – № 5. – С. 37.

Парнікоза Т.П. Акупунктура в лікуванні неврастенії // Лікар. справа. – 2012. – № 7. – С. 154.

Парнікоза Т.П. Комплексне лікування хворих з хронічною цереброваскулярною недостатністю // Лікар. справа. – 2012. – № 7. – С. 174.

616.714 Пенину Ж. Мышечное напряжение. От диагностики к лечению. – М., 2012. – 368 с.

616.72 Практичні навички в ревматології. – К., 2008. – 256 с.

Применение нейропротекторов методом экстракорпоральной фармакотерапии в остром периоде ишемического инсульта // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 7–8. – С. 109.

Роль киснево-синглетної терапії у реабілітації хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень // Междунар. журн. педиатрии. – 2012. – № 1. – С. 62.

615.814 Самосюк И.З. Акупунктура. – К., 1994. – 541 с.

Синдром карпального каналу : діагностика та консервативне лікування // Лікар. справа. – 2012. – № 7. – С. 163.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.