Інформаційний лист нових надходжень з ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ 1 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГІГІЄНИ та САНІТАРІЇ
1 кв.2013р.


613.2 Ванханен В.Д. Учение о питании. – Т. 3. – Донецк, 2007. –456 с.

Вивчення дозо-часової залежності антимікробної дії наночасток срібла // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 4. – С. 44.

613.155 Внутрішні джерела забруднення повітря житлових приміщень хімічними канцерогенами як потенційна небезпека для здоров’я людини : інформ. лист. – К., 2012.

613 (477) „Гігієнічна наука та практика : сучасні реалії : матеріали ХV з’їзду гігієністів України. – Л., 2012. – 548 с.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

Наукові принципи психогігієнічної діагностики стану здоров’я дітей, підлітків та молоді // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 4. – С. 21.

61.001 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – Вип. 33. – К., 2012. – 268 с.

615.874 Пилат Т.Л. Детоксикационное питание. – М., 2012. – 688 с.

613.5 Проблеми оцінки якості повітря житлових та громадських приміщень : інформ. лист. – К., 2011.

614.449 Шкарин В.В. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. – Н. Новгород, 2006. – 580 с.

Якість води централізованого водопостачання в Україні за санітарно-мікробіологічними показниками та пов’язана з цим інфекційна захворюваність // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 4. – С. 39.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.