Інформаційний лист нових надходжень з ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ 3 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
3 кв.2013р.


ГЕМАТОЛОГІЯ

Взаимосвязь уровней пепсиногенов в сыворотке крови с патогистологическими параметрами аденом и аденокарцином желудка // Клинич. лаб. диагнос. – 2013. - № 2. – С. 21.

Вплив Кортизолу на ефективність колонієутворення стромальних фібробластів кісткового мозку у дітей з гострою лейкемією // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2013. – № 2. – С. 5.

Гулиев Н.Д. Применение метаболического препарата Корилип в терапии гемолитической болезни новорожденных // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 4. – С. 90.

Гусева С.А. Анемия с нарушением метаболизма железа у пожилых лиц : проблемы диагностики и терапии // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2013. – № 2. – С. 21.

616.1 Ивашкин В.Т. Боли в животе. – М., 2012. – 112 с.

616.85 Левин О.С. Полиневропатии. – М., 2011. – 496 с.

Лузина Е.В. Анемия и заболевания желудочно-кишечного тракта // Терапевт. арх. – 2013. – № 4. – С. 102.

Малыш П.Н. Дифференцированное применение концентрата тромбоцитов для коррекции тромбоцитопении различного ґенеза // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 4. – С. 114.

„Малюкова” лейкемія : особливості клініко-лабораторних проявів та перебігу хвороби // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2013. – № 2. – С. 69.

Особливості клініки, лікування і профілактики пізньої форми геморагічної хвороби новонароджених // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2013. – № 1. – С. 17.

Осочук С.С. Влияние анемии на состав и физико-химические свойства мембран эритроцитов беременных женщин // Клинич. лаб. диагнос. – 2013. – № 6. – С. 20.

612.115 Практическая коагулология. – М., 2012. – 192 с.

Роль радіаційних та нерадіаційних факторів у розвитку та перебігу гострої лейкемії у дітей // Лікар. справа. – 2012. – № 8. – С. 29.

Роль спленэктомии при лечении больных миелофиброзом // Терапев. арх. – 2013. – № 8. – С. 69.

Татаркина М.А. Абдоминальное ультразвуковое исследование у детей с гематологическими заболеваниями // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 2. – С. 100.

Трансфузионная терапия септических и критических состояний в гематологической клинике // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 29.

Туркина А.Г. Стратегия терапии хронического миелолейкоза: возможности и перспективы // Терапевт. арх. – 2013. – № 7. – С.4.

Шмаров Д.А. Стабильность клеточного состава крови плода в норме и при железодефицитной анемии // Клинич. лаб. диагнос. – 2013. – № 7. – С. 49.

ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

Використання трансфузій тромбоконцентрату в онкогематологічній практиці // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 444.

Вільцанюк О.О. Порівняльна оцінка методик виготовлення фармакоцитів (еритроцитарних тіней) для інфузійного введення антибіотиків // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 443.

Вороняк М.І. Методи фільтрації при фракціонуванні плазми крові людини // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 128.

Впровадження нових підходів до підвищення рівня вірусної безпеки донорської крові // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 167.

Глумчер Ф.С. Фармакодинамика Реосорбилакта при лечении геморрагического шока // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 451.

Городецкий В.М. Переливание эритроцитов в гематологической клинике // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 451.

Гуменюк Б.М. Застосування поетапного кровозбереження під час операцій у хворих з набутими вадами серця // Сімейна мед. – 2013. – № 3. – С. 97.

Інфузійна лімфостимулююча терапія в лікуванні гострих пієлонефритів // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 104.

Капшитарь А.В. Реинфузия крови из грудной и брюшной полостей // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 187.

Козинець Г.П. Сучасна інфузійна терапія в опіковому шоці // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 39.

Курдимова А.А. Преимущества применения реосорбилакта в составе инфузионной терапии при проведении реваскуляризирующих операций при острой ишемии нижних конечностей // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 233.

Лечение трофических язв с применением неинтенсивной инфузионной терапии и вакуум-дренажа // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 111.

Мадич С.Є. Створення технологій виділення та очищення факторів згортання крові з використанням біоспецифічної хроматографії на кремнеземних сорбентах // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 454.

Малыш П.Н. Дифференцированное применение концентрата тромбоцитов для коррекции тромбоцитопении различного ґенеза // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 4. – С. 114.

Нартов П.В. Пошук альтернативного шляху визначення бактеріальних ендотоксинів в інфузійних розчинах, як елементу їх якості // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 429.

Новак В.Л. Заходи профілактики гемотрансмісивних інфекцій // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 466.

Особливості інфузійної терапії опікового шоку у дітей // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 440.

Особливості трансфузійної підготовки постраждалих з термічною травмою при ранніх оперативних втручаннях // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 35.

Особливості трансфузійної терапії у хворих на імунну тромбоцитопенічну пурпуру при виконанні спленектомії // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 465.

Павлов О.О. Методики зменшення інтраопераційної галогенної гемотрансфузії // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 285.

Польовий В.П. Застосування інфузійно-трансфузійної терапії в лікуванні посттравматичних гострих шлунково-кишкових кровотеч ерозивно-виразкового походження // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 309.

612.115 Практическая коагулология. – М., 2012. – 192 с.

Слободян І.В. Метод проведення реінфузії крові при пошкодженнях органів черевної порожнини // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 345.

Трансфузійна терапія при мієлодиспластичному синдромі // Укр. журн. гематол. – 2012. – № 4. – С. 459.

Трансфузионная терапия септических и критических состояний в гематологической клинике // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 29.

Яворський В.В. Вплив частоти донацій стандартної дози плазми на імунологічну реактивність організму постійних донорів // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 421.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.