Інформаційний лист нових надходжень з СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 3 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
3 кв.2013р.


Абрамова И.М. Современные требования к стерилизационным технологиям в аспекте снижения риска внутрибольничного инфицирования пациентов // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 7. – С. 39.

Алієв Т. Новий порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 4. – С. 58.

Беденко-Зваридчук О. Приватна практика медичної сестри // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 3. – С. 10.

Гладкова Л.С. Мероприятия по профилактике туберкулеза при проведении иммунотерапии БЦЖ в онкоурологической практике // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 7. – С. 43.

Гладкова Л.С. Профилактика инфекций у больных муковисцидозом в стационаре // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 7. – С. 42.

Демидов П.А. Порядок выбора технологического оборудования и его оснастки для централизованных стерилизационных ЛПО // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 7. – С. 44.

615.11 Ингерлейб М.Б. Справочник фельдшера и медсестры. Современные лекарственные средства. – М., 2009. – 704 с.

Малюга В. Профілактика парентеральних вірусних гепатитів // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 3. – С. 24.

Методичні рекомендації щодо визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 7. – С.19.

Панкратова Г.П. Токсичность и безопасность применения дезинфицирующих средств // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 5. – С. 52.

Салманов А. Профілактика особливо небезпечних інфекцій : холера // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 4. – С. 34.

Салманов А. Санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічної практики // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 3. – С. 47.

Таран В.В. Актуальні питання розробки уніфікованих методів тестування дезінфекційних засобів // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 5. – С. 54.

Циба Л.М. Досвід організації роботи медсестринської служби отоларингологічного відділення багатопрофільного клінічного закладу охорони здоров’я // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 7. – С. 7.

Шегедин М.Б. Стандарти медсестринської діяльності та медсестринський процес // Магістр медсестринства. – 2013. – № 1.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.