Інформаційний лист нових надходжень з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 4 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
4 кв.2013р.


Біла В. Організація партнерських пологів у закладах охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 10. – С. 48.

614.876 Богатирьова Р.В. Атомні опіки людства. – К., 2013. – 272 с.

Бронова В. Правове регулювання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 8. – С.16.

Вербицький П. Відновлення інформації про факти здачі крові донором // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 10. – С. 98.

Зюков О.Л. Удосконалення диспансерного нагляду пацієнтів з використанням медичної інформаційної системи „ЕСКУЛАП” // Сімейна мед. – 2013. – № 4. – С. 166.

Іванченко І. Останні зміни до законодавства у сфері захисту до персональних даних // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 9. – С.66.

Каштелян О.А. Персоніфікована немедикаментозна профілактика кардіоваскулярної патології у закладах первинної медико-санітарної допомоги // Сімейна мед. – 2013. – № 4. – С.166.

Коляденко Н. Організація робочого простору закладів охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 10. – С. 38.

Кривенко Є.М. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в охороні здоров’я України в умовах реформування // Вісн. соц. гігієни. – 2013. – № 3. – С. 50.

Купкіна А.В. Альтернативи процесу надання первинної медичної допомоги в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини // Сімейна мед. – 2013. – № 3. – С. 129.

Латишев Є. Управління змінами в організації // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 8. – С. 55.

Мазуренко О.В. Принципи розробки плану реагування та взаємодії органів та закладів охорони здоров’я при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій // Укр. журн. екстрем. мед. – 2013. – № 1. – С. 29.

61.001 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – Вип. 33. – К., 2012. – 268 с.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – №№ 8– 10. – С. 6.

Рубан О.Є. Атестація середнього медичного персоналу у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоров’я // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 9. – С. 23.

616.1 Сімейна медицина : у 5-ти т. – Т. 4. – К., 2011. – 712 с.

Ставицкий В.В. Результаты хирургической реабилитации больных при наличии наружного толстокишечного свища в условиях общехирургического стационара районной больницы // Клініч. хірург. – 2013. – № 8. – С. 20.

Толстанов О.К. Позиція Міністерства охорони здоров’я стосовно деяких проблемних питань реформування первинної медичної допомоги, що виникають у регіонах // Сімейна мед. – 2013. – № 4. – С. 159.

Шекера О.Г. Кадрова політика в контексті розвитку сімейної медицини в Україні // Сімейна мед. – 2013. – № 3. – С.13.

Ярий В. Проведення профілактичних наркологічних оглядів у закладах охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 10. – С. 29.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.