Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
3 кв.2012р.


Гужевский И.В. Клинико-рентгенологическая диагностика стертых форм спондилоэпифизарной дисплазии у взрослых больных остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 2. – С. 33.

Ибрагимова К.Н. Лучевые методы диагностики дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 2. – С. 113.

Маммадов И.Г. Лучевые методы диагностики дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 1. – С. 114.

61(06) ХІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Полтава, 2006. – 704 с.

616.61 Природжені аномалії сечової системи у дітей. – Донецьк, 2010. – 416 с.

616-073 Рентгеностеоденситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок постменопаузальному періоді : метод. рек. – К., 2011.

Скрипкин Д.А. Роль рентгенолаборанта в проведении виртуальной колоноскопии // Мед. сестра. – 2012. – № 3. – С. 11.

Шевчук І.М. Стриктура каналу відхідника : причини, клініка, діагностика // Клініч. хірург. – 2012. – № 4. – С. 56.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.