Інформаційний лист нових надходжень з НЕВРОПАТОЛОГІЇ 4 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
НЕВРОПАТОЛОГІЇ
4 кв.2013р.


Алгоритм терапии вертеброгенного болевого синдрома // Междунар. неврол. журн. – 2013. – № 5. – С. 133.

Батышева Т.Т. Коррекция когнитивных нарушений у детей и подростков с церебральным параличом при лечении пантокальцином // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 9. – С. 48.

Бойцов И.В. Медицинская реабилитация пациентов с дорсопатиями на основе методов диагностики вегетативного обеспечения позвоночно-двигательных сегментов // Укр. неврол. журн. – 2013. – № 3. – С. 99.

Влияние гамалате В6 на качество жизни пациентов с фибромиалгией // НейроNews. – 2013. – № 6. – С. 59.

Гомза Я.Ю. Спосіб колоритної вестибулярної стимуляції у послідовності заходів діагностики, профілактики та лікування слухових порушень функції внутрішнього вуха у хворих із церебральним гіпертонічним кризом // Укр. неврол. журн. – 2013. – № 3. – С. 107.

Гостєва Г.В. Лікування ішемічного інсульту в перші години розвитку захворювання // Укр. неврол. журн. – 2013. – № 3. – С. 108.

Джанумова Г.М. Терапия тикозных гиперкинезов с коморбидным синдромом гиперактивности с дефицитом внимания у детей // Леч. врач. – 2013. – № 9. – С. 111.

Евтушенко С.К. Полихроматические зрительные вызванные потенциалы в диагностике нарушений зрительной афферентации у больных с достоверным рассеянным склерозом // Укр. неврол. журн. – 2013. – № 3. – С. 113.

Зозуля И.С. Возможности лечения когнитивных и эмоциональных нарушений в остром периоде инфаркта мозга // Междунар. неврол. журн. – 2013. – № 5. – С. 33.

Коваленко О.Є. Особливості неврологічної допомоги в практиці сімейного лікаря // Сімейна мед. – 2013. – № 4. – С. 167.

Кривша В.В. Особливості вестибулометричного обстеження пацієнтів з кохлеовестибулярними лабіринтними порушеннями // Сімейна мед. – 2013. – № 4. – С. 129.

616.85 Левин О.С. Полиневропатии. – М., 2011. – 496 с.

Литвиненко И.В. Возможности фармакологической модуляции церебральной глутаматергической системы в терапии сосудистых когнитивных нарушений // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 9. – С.29.

Лихачев С.А. Опыт применения препарата мильгамма в терапии лицевых болей // НейроNews. – 2013. – № 7. – С. 53.

Малахов В.О. Кінетотерапія у клініці нервових хвороб // Міжнар. неврол. журн. – 2012. – № 7. – С. 98.

616.8 Никифоров А.С. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника. – М., 2011. – 256 с.

Новикова Л.Б. Применение мексидола в остром периоде ишемического инсульта // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 9. – С. 83.

Орос М.М. Фіброміалгія : аспекти діагностики та особливості лікування // НейроNews. – 2013. – № 5. – С. 17.

Путилина М.В. Венозная энцефалопатия. Возможности диагностики и терапии // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 9. – С.89.

Роль нейропротекции в терапии гипертонической энцефалопатии // Практ. ангіологія. – 2013. – № 3. – С. 64.

Роль ультрасонографічних та нейрофізіологічних досліджень у визначенні ризику відстрочених ішемічних ускладнень церебрального вазоспазму внаслідок аневризматичного субарахноїдального крововиливу // Укр. неврол. журн. – 2013. – № 3. – С. 105.

Сайко О.В. Випадки виявлення сторонніх тіл гортанної частини глотки та гортані у хворих із цереброваскулярною патологією // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 7–8. – С. 133.

616-006 Справочник по онкологии. – К., 2008. – 576 с.

Стимулювання нейропластичності – перспективний напрям у терапії ішемічного інсульту // Укр. неврол. журн. – 2012. – № 4.

Тесленко О.А. Клинико-диагностические и терапевтические особенности алкогольной энцефалопатии // Укр. неврол. журн. – 2013. – № 2. – С. 105.

Фролова Н.Л. Психовегетативные нарушения гипертонической болезнью І стадии и возможность их коррекции // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 9. – С. 43.

Цимбалюк Ю.В. Результати довготривалої електростимуляції при наслідках ушкодження малогомілкового нерва // Міжнар. неврол. журн. – 2013. – № 5. – С. 39.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.