Інформаційний лист нових надходжень з ДЕРМАТОЛОГІЇ та ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ДЕРМАТОЛОГІЇ та ВЕНЕРОЛОГІЇ
1 кв.2011р.


Агафонов А.С. Атопический дерматит у детей и инфекции, осложняющие течение болезни // Леч. врач. – 2011. – № 1. – С. 8.

Андрашко Ю.В. Клінічний досвід використання препарату Протопік у лікуванні хворих на атопічний дерматит // Укр. журн. дерматол. – 2010. – № 4. – С. 21.

Базисная терапия атопического дерматита с применением жирного крема Клобаза // Клініч. імунологія. – 2010. – № 8. – С.37.

612.392 Біологічна роль макро- та мікроелементів в організмі дитини. Діагностика, корекція та профілактика диселементозів : метод. рек. – К., 2010.

Бондаренко Г.М. Комплексное лечение урогенитальной хламидийной и микоплазменной инфекции // Укр. журн. дерматол. – 2010. – № 4. – С. 92.

Гизингер О.А. Анализ показателей факторов мукозального иммунитета репродуктивного тракта женщин с хламидийной инфекцией до и после локальной магнитолазерной терапии // Вопр. курортологии. – 2010. – № 5. – С. 30.

Гоженко А.І. Роль порушень гомеостазу у перебігу ВІЛ-інфекції // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 3. – С. 32.

Єрещенко О.А. Перспективи використання бактеріофагів для лікування гнійно-запальних захворювань шкіри // Клініч. хірург. – 2010. – № 11–12. – С. 19.

Запольский М.Э. Герпетическая экзема Капоши. Особенности терапии и профилактики рецидивов заболевания // Укр. журн. дерматол. – 2010. – № 4. – С. 42.

616.5 Застосування склеротерапії в амбулаторній практиці лікаря-дерматокосметолога : інформ. лист № 66. – К., 2009.

Калюжна Л.Д. Загальні принципи зовнішньої терапії при атопічному дерматиті // Клініч. імунологія. – 2010. – № 8. – С. 25.

Коган Б.Г. Современные подходы в комплексном лечении пациентов с демодикозом и розовыми угрями // Укр. журн. дерматол. – 2010. – № 4. – С. 55.

616.517Комплексна бальнеотерапія у хворих на псоріаз : інформ. лист № 287. – К., 2009.

Кравченко А.В. Раптегравир – первый ингибитор интегразы вируса иммунодефицита в составе схем антиретровирусной терапии // Терапевт. архив. – 2010. – № 11. – С. 27.

Мазулов А.В. Особенности клинического течения и тактика лечения ожогов при контакте с борщевиком у детей // Клініч. імунологія. – 2010. – № 9-10. – С. 21.

Максимов С.П. Особенности течения и лечения хронического гепатита В у больных ВИЧ-инфекцией // Терапевт. архив. – 2010. – № 11. – С. 32.

Маннанов А.М. Адаптол в комплексной терапии псориаза у детей // Педиатрия. – 2010. – № 6. – С. 127.

Недобой Б.П. Сочетанное применение блокад новокаином, фонофереза и аналогов витамина

Д 3 в комплексном лечении при псориазе // Укр. журнал дерматол. – 2010. – № 4. – С. 27.

Перегудова А.Б. Структура поражения центральной нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией специализированного отделения инфекционной больницы // Терапевт. архив. – 2010. – № 11. – С. 22.

Полеско И.В. Опыт применения рекомбинантного интерферона альфа-2 в дерматовенерологической практике // Леч. врач. – 2010. – № 10. – С. 10.

Поліщук Д.С. Оптимізація комплексного лікування хворих з абсцедуючим підривним фолікулітом та перифолікулітом Гофмана // Укр. журнал дерматол. – 2010. – № 4. – С. 63.

Практичний погляд на застосування топічних глюкокортикостероїдів для лікування стероїдчутливих дерматозів // Укр. журнал дерматол. – 2010. – № 3. – С. 71.

Раздайбєдін С.М.Використання антибіотика Тебрис в лікуванні хламідійних уретритів // Укр. журнал дерматол. – 2010. – № 3. – С. 212.

Савенкова В.В. Оптимізація лікування хворих на хронічний червоний вовчак шляхом використання Глутаргіну та Магнероту // Укр. журнал дерматол. – 2010. – № 4. – С. 47.

Святенко Т.В. Аллергодерматозы: этиология, патогенез, клиника, современное лечение // Клініч. імунологія. – 2010. – № 8. – С. 31.

Сизон О.О. Артропатичний псоріаз: проблемні питання діагностики та диференціації // Укр. журн. дерматол. – 2010. – № 3. – С. 31.

Современная диагностика урогенитальных микст-инфекций // Укр. журн. дерматол. – 2010. – № 3. – С. 222.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.