Інформаційний лист нових надходжень з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1 кв.2013р.


Гавриленко Л. Штати сільських амбулаторій // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2011. – № 9. – С. 92.

613 (477) „Гігієнічна наука та практика : сучасні реалії : матеріали ХV з’їзду гігієністів України. – Л., 2012. – 548 с.

Горбань А.Є. Впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я з використанням сучасних інформаційних технологій // Лікар. справа. – 2012. – № 3–4. – С. 109.

Григоренко А.А. Аналіз законодавчої бази щодо боротьби з тютюнокурінням в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С.127.

614.1 Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості. – К., 2012. – 211 с.

Дячук Д.Д. Концептуальне обґрунтування та побудова моделі стійкого вдосконалення організаційного розвитку закладу охорони здоров’я // Вісн. соц. гігієни. – 2012. – № 4. – С. 30.

61 Інформатизація охорони здоров’я та розвиток телемедичних технологій. – К., 2010. – 223 с.

Календарний план циклів спеціалізації і удосконалення лікарів на 2013 рік // Епідеміол., гігієна. – 2012. – № 2. – С. 96.

Компанієць А. Посада спеціаліста з охорони праці у закладах охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 84.

Кратенко І.С. Сучасний календар профілактичних щеплень в Україні // Епідеміол., гігієна. – 2012. – № 2. – С. 5.

Маценко Т. Норми робочого часу для працівників лабораторій // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2011. – № 9. – С. 88.

614.21 Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров’я : метод. рек. – К., 2012.

616.12 Національна стратегія профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні. – К., 2012. – 120 с.

Наш взгляд на реформирование здравоохранения Украины // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 169.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2011. – № 9. – С. 5.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 11–12.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 4.

Нові правила виписування лікарських рецептів // Укр. мед. часоп. – 2012. – № 4. – С. 174.

614.2 Нові технології навчання менеджменту в медицині. – К., 2009. – 416 с.

Організація надання невідкладної медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги // Сімейна мед. – 2012. – № 5. – С. 39.

Парій В.Д. Діяльність лікарняних кас у спектрі реформування системи охорони здоров’я в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 123.

614.2 Портер М. Переосмысление системы здравоохранения. – К., 2007. – 620 с.

Пустовойтова Г. Правильне використання посади лікар (провізор)–стажист // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2011. – № 9. – С.78.

Радиш Я. Державне регулювання медичної та фармацевтичної діяльності в єдиному медичному просторі України // Лікар. справа. – 2012. – № 3–4. – С. 113.

Салманов А. Низькотемпературна плазмова стерилізація – сучасний метод стерилізації медичних виробів // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 11. – С. 43.

Сидорова Л.А. Первичная медико-санитарная помощь – важная составляющая охраны здоровья детей // Мед. сестра. – 2012. – № 8. – С. 33.

Степаненко А. Страховий захист професійної медичної діяльності в Україні // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2011. – № 9. – С. 29.

614.2 Судова медицина Медичне законодавство : у 2 кн. – Кн.. 2. – К., 2012. – 496 с.

614-2 Уніфікована методика з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров’я України : метод. рек. – К., 2012.

Чоловський І. Робота начальника відділу кадрів за сумісництвом // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2012. – № 9. – С. 81.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.