Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 1 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
1 кв.2013р.


ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Дідик І.В. Перспективні підходи до профілактики та раннього виявлення туберкульозу // Голов. мед. сестра. – 2012. – № 12. – С. 28.

616.24 Застосування біологічного зварювання тканин при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень. – К., 2012. – 16 с.

615.11 Компендиум – лекарственные препараты. – К., 2010. – 2240с.

Корнага С.І. Динамічні функціональні зміни серцево-судинної системи в процесі хіміотерапії хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень // Інфекц. хвороби. – 2012. - № 4. – С. 72.

616.24 Легочные кровотечения. – М., 2011. – 128 с.

Мишин В.Ю. Эффективность химиотерапии и стойкость клинического излечения у впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с позиций доказательной медицины // Пульмонол. – 2012. – № 5. – С. 41.

Можливості фармакотерапії туберкульозу легень // Туб., легеневі хвороби. – 2012. – № 4. – С. 57.

61.001 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – Вип. 33. – К., 2012. – 268 с.

616.25 Плевральные выпоты. – СПб., 2006. – 96 с.

Порівняльна оцінка клінічної ефективності, переносимості та вартості-ефективності Левофлоксацину та Моксифлоксацину у комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень // Укр. пульмонол. журн. – 2012. – № 4. – С. 18.

Радиш Г.В. Ефективність застосування Геміфлоксацину для лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень // Туб., легеневі хвороби. – 2012. – № 4. – С. 27.

616.24 Спосіб лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з невідомою чутливістю збудника до антимікобактеріальних препаратів : інформ. лист. – К., 2012.


ПОЗАЛЕГЕНЕВИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Матвеева С.Л. Туберкулез щитовидной железы // Междунар. эндокринол. журн. – 2012. – № 5. – С. 64.

Муравьев А.Н. Роль суправезикального отведения мочи в комплексном лечении больных туберкулезом почек и мочеточников // Урология. – 2012. – № 6. – С. 16.

616.21 Николаев М.П. Оториноларингология. – М., 2012. – 272 с.

Пасєчніков С.П. Туберкульоз нирки // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 2. – С. 69.

Пасєчніков С.П. Туберкульоз сечового міхура // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 3. – С. 25.

616.1 Сімейна медицина : у 5-ти т. – Т. 4. – К., 2011. – 712 с.

Потейко П.И. Туберкулез кожи // Мед. неотлож. состояний. – 2012. – № 7–8. – С. 160.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.