Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 2 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
2 кв.2013р.


Аспекти застосування біологічного зварювання при лікуванні хворих на туберкульоз легень // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 48.

Возможности эхографии в диагностике абдоминального туберкулеза у детей // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 1. – С. 81.

Довгалюк И.Ф. Возможности применения Диаскинтеста в практической работе врача-педиатра // Педиатрия. – 2013. – № 1. – С.65.

Дужий І.Д. Симультанні втручання з приводу туберкульозу легень, поєднаного з хронічним туберкульозним плевритом // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 69.

Маєтний Є.М. Аспекти використання біологічного зварювання тканин при виконанні торакоскопічного адгезіолізису у хворих на туберкульоз легень // Клініч. хірург. – 2012. – № 11. – С. 48.

Перитоніт при туберкульозі легень та ВІЛ-СНІД // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 5. – С. 83.

Применение Левофлоксацина в лечении больных менингоэнцефалитом туберкулезной этиологии // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 38.

616.1 Сімейна медицина : у 5 т. – Т. 4. – К., 2011. – 712 с.

616.24 Спосіб лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень : інформ. лист. – К., 2012.

Суханов Д.С. Иммунотропная терапия туберкулезной инфекции // Терапевт. арх. – 2013. – № 3. – С. 110.

Суханов Д.С. Эффективность гепатопротекторного действия и оценка риска при использовании реамберина, ремаксола и адеметионина у больных туберкулезом органов дыхания с лекарственными поражениями печени // Терапев. арх. – 2012. – № 11. – С. 26.

Фещенко Ю.И. Терапевтические возможности инновационного иммуномодулятора в пульмонологии и фтизиатрии // Укр. пульмонол. журн. – 2012. – № 3. – С. 50.

Черенько С.О. Ототоксичні побічні реакції від протитуберкульозних препаратів та методи їх профілактики і лікування // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 1. – С. 2.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.