Інформаційний лист нових надходжень з ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА 2 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА
2 кв.2011р.


Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами серця // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2011. – № 2. – С. 27.

Григорьев К.И. Болевой синдром у детей // Мед. сестра. – 2011. – № 1. – С. 28.

Довгалюк Е.М. Сучасні підходи до дезінфекційної обробки виробів медичного призначення // Головна мед. сестра. – 2011. – № 3. – С. 35.

Камынина Н.Н. К вопросу о перспективах развития сестринского дела // Мед. сестра. – 2011. – № 2. – С. 35.

Корекція дисбіотичних порушень мікробіоценозу піхви у вагітних // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2011. – № 2. – С.16.

Корсакова Ю.В. Современный подход к проблемам дезинфекции и стерилизации // Головна мед. сестра. – 2011. – № 3. – С. 67.

Косілова С.Є. Деякі аспекти антигомотоксичної терапії у жінок з плацентарною недостатністю // Биолог. терапия. – 2010. – № 4. – С. 28.

Кунинець Г.Я. Профілактика інфекційних ускладнень в акушерській практиці // Практична мед. – 2010. – № 3. – С. 112.

Лапий Ф.И. Актуальность эффективной защиты против коклюша // Здоровье ребенка. – 2010. – № 3. – С. 84.

Лікування пневмоній у вагітних // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2011. – № 3. – С. 16.

Маркін Л.Б. Диференційований підхід до ведення вагітності після 41-го тижня // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2011. – № 2. – С. 5.

Пирогова В.І. Сучасні підходи до диференціальної діагностики гіперпролактинемічних станів у жінок репродуктивного віку // Практична мед. – 2010. – № 3. – С. 3.

Применение карбетоцина для профилактики послеродовых кровотечений // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2011. – № 3. – С. 70.

Салафет О.В. Возможности применения иммуномодулирующих препаратов в комплексном лечении урогенитальной инфекции у беременных // Леч. врач. – 2011. – № 3. – С. 93.

Современные безопасные дезинфицирующие средства и антисептики // Головна мед. сестра. – 2011. – № 3. – С. 19.

Современные подходы к терапии вагинальных дисбиозов у беременных //Харків. хірург. школа. – 2011. – № 3. – С. 114.

618.146 Спосіб профілактики виникнення дисплазії епітелію шийки матки у вагітних : інформ. лист. – К., 2011.

616.248 Сучасна базисна контролювальна терапія бронхіальної астми в дітей шкільного віку : інформ. лист. – К., 2010.

Широкова Н.В. Профилактика внутрибольничных инфекций : образовательный аспект // Мед. сестра. – 2011. – № 2. – С. 30.

Щербак И.Б. Боль в горле у детей : минимум лекарств – максимум эффективности // Укр. мед. часоп. – 2011. – № 11. – С.66.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.