Інформаційний лист нових надходжень з ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
2 кв.2012р.


Абдуллаев Р.Я. Диагностика доброкачественных заболеваний шейки матки // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 1. – С. 106.

Бондарчук О.Б. Аутоиммунная крапивница в клинической практике: возможности диагностики и терапии // Клініч. імунол. – 2012. – № 1–2. – С. 44.

Грома В.Г. Особливості інтраопераційної та диференціальної діагностики гострих порушень брижового кровотоку // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 6. – С. 18.

Гульченко Д.Ю. Патогенетические, клинические и ультразвуковые характеристики мастопатий // Междунар. мед. журн. – 2012. – № 1. – С.110.

Демидов В.Н. Пренатальная ультразвуковая диагностика апоплексии и разрыва стенки кисты яичника у плода // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2012. – № 1. – С. 73.

Денисюк В.І. Остеоартроз : стандарти діагностики та лікування за результатами доказової медицини // Укр. мед. часоп. – 2012. – № 1. – С.91.

Джафаров Ч.М. Диагностика и лечение постинтубационного стеноза трахеи // Клініч. хірург. – 2012. – № 1. – С. 42.

Кораблева Н.Н. Суточное мониторирование электрокардиограммы с записью реопневмограммы у новорожденных // Педиатрия. – 2012. – № 1. – С. 132.

Линник Н.И. Роль многосрезовой компьютерной томографии в решении проблемы своевременного выявления и предупреждения гипердиагностики туберкулеза // Укр. пульмонол. журнал. – 2011. – № 4. – С. 28.

Лихоносова А.П. Порівняльний аналіз методів, застосовуваних для ранньої діагностики цукрового діабету // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2012. – № 1. – С. 68.

Марушко Ю.В. Практика добового моніторингу ЕКГ за методом Холера в дітей // Дит. лікар. – 2012. – № 1–2. – С. 5.

Насташенко І.Л. Ендоскопічний підхід до діагностики та лікування підслизових утворень травного каналу // Клініч. хірург. – 2011. – № 5.

616.12 Наукові засади програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні. – К., 2010. – 352 с.

Никишаев В.И. Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака // Укр. журн. малоінвазив. хірург. – 2012. – № 1. – С. 35.

Особливості діагностики та лікування варикотромбофлебіту нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2012. – № 2. – С. 48.

Петрушенко В.В. Сучасна діагностика дифузних захворювань печінки з використанням ендовідеохірургії // Укр. журн. малоінвазив. хірург. – 2012. – № 1. – С. 25.

614.21 Підвищення якості медичної допомоги : наукові засади та практичні результати. – К., 2010. – 176 с.

Ранняя диагностика и антибактериальная терапия инфекций мочевыводящих путей у детей // Здоровье ребенка. – 2012. – № 2. – С.99.

Роль ургентного ультразвукового исследования в диагностике острой непроходимости кишечника у беременных // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 5. – С. 117.

Смирнов В.В. Синдром высокорослости : дифференциальная диагностика // Леч. врач. – 2012. – № 3. – С. 10.

Ультразвуковая диагностика повреждений коленного сустава при остром вывихе надколенника у детей // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2012. – № 1. – С. 67.

Ультразвуковой и рентгенологический методы исследования в диагностике транссфинктерных и экстрасфинктерных свищей прямой кишки // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2012. – № 1. – С. 24.

Хворостов Е.Д. Показания к выбору способа спленэктомии при гематологических заболеваниях // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 2. – С. 133.

Шармазанова О.П. Променева діагностика легенево-плевральних ускладнень закритої травми грудної клітки // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 5. – С. 37.

Шор Н.А. Киста Бейкера : патогенез, диагностика, лечение // Клініч. хірург. – 2012. – № 1. – С. 62.

Яцкевич А.Я. Клінічно-рентгенологічна діагностика больових проявів у передньому відділі стопи // Львів. мед. часопис. – 2011. – № 4. – С. 40.


ЕНДОСКОПІЇ

Бондарев Р.В. Особенности диагностики и лечения ранней послеоперационной кишечной непроходимости // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 2. – С. 137.

Каніковський О.Є. Тактика лікування хворих на рак шлунку ускладнений шлунково-кишковою кровотечею // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 1. – С. 60.

Капшитарь А.В. Ущемленная многокамерная троакарная параумбиликальная грыжа после видеолапароскопической холецистэктомии // Укр. журн. хірург. – 2012. – № 1. – С. 103.

Меркулов О.А. Применение эндоскопических эндоназальных подходов в лечении краниофарингомы у детей и подростков // Педиатрия. – 2012. – № 2. – С. 160.

Ничитайло М.Ю. Симультанні лапароскопічні оперативні втручання з приводу жовчнокам’яної хвороби // Клініч. хірург. – 2012. – № 3. – С. 5.

Проведення лапароскопічної адреналектомії з приводу пухлин наднирників // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 1. – С.32.

Ситнік О.Л. Застосування підвісної мікроєюностомії у хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 2. – С. 23.

Скумс А.В. Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы // Клініч. хірург. – 2012. – № 3. – С. 58.

Степанов Ю.М. Застосування відеокапсульної ендоскопії в комплексній діагностиці захворювань тонкої кишки // Сучасна гастроентерол. – 2012. – № 2. – С. 64.

617(06) Хірургічна перспектива : всеукр. зб. наук. пр. – 2010. – № 4. – 171 с.

617(061) Хірургічна перспектива : всеукр. зб. наук. пр. – 2011. – № 1(5). – 128 с.

Шаповалова Ю.А. Предупреждение кровопотери в лапароскопической хирургии // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 1. – С. 146.


УЗД

Бондарев Р.В. Особенности диагностики и лечения ранней послеоперационной кишечной непроходимости // Харків. хірург. школа. – 2012. – № 2. – С. 137.

616.24 Гуржій О.І. Застосування ультразвуку та інгаляцій Дипіридамолу у хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою недостатністю. – О., 2011.

Демидов В.Н. Пренатальная ультразвуковая диагностика апоплексии и разрыва стенки кисты яичника у плода // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2012. – № 1. – С. 73.

Кохно Н.И. Диагностическая точность клинико-лабораторных и ультразвуковых диагностических маркеров развития внутриутробной инфекции // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 68.

Курганов С.А. Значение контрастной гистеросальпингосонографии и последующих функциональных методов УЗИ в выявлении причин женского бесплодия // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 69.

Лозинський С.Е. Як оцінювати ультразвукову динаміку геометрії серця? // Укр. радіол. журн. – 2011. – № 4. – С. 401.

Лотюк Н.В. Интраоперационное чреспищеводное ультразвуковое исследование в оценке функции протеза в аортальной позиции // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 90.

Маммадов И.Г. Лучевые методы диагностики дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника // Междунар. мед. журнал. – 2012. – № 1. – С. 114.

Маренова М.И. Сравнительная оценка ультразвукового дуплексного исследования и оптической когерентной томографии у больных с первичной открытоугольной глаукомой // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 5. – С. 112.

Марущак Е.А. Некоторые особенности УЗИ в экстренной флебологии // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С.109.

Марущак Е.А. Ультразвуковая диагностика интервенционных флеботромбозов системы нижней полой вены // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 26.

Митьков В.В. Возможности эластографии и эластометрии сдвиговой волны в диагностике аденомиоза // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 6. – С. 22.

Особенности строения слезной железы в норме и при патологии по результатам пространственного ультразвукового цифрового исследования // Вестн. офтальмол. – 2011. – № 4. – С. 16.

Петрова И.В. Ультразвуковая оценка гемодинамики в артериях глазного яблока у детей // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 5. – С. 92.

614.21 Підвищення якості медичної допомоги : наукові засади та практичні результати. – К., 2010. – 176 с.

616.61 Природжені аномалії сечової системи у дітей. – Донецьк, 2010. – 416 с.

Роль ургентного ультразвукового исследования в диагностике острой непроходимости кишечника у беременных // Харків. хірург. школа. – 2011. – № 5. – С. 117.

Рязанцев А.А. Возможности ультразвуковой визуализации панкреатодигестивных анастомозов // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 6. – С. 93.

Сандриков В.А. Возможности трансперинеального ультразвукового исследования в диагностике заднего пролапса // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 77.

Случай травматической интрамуральной гематомы 12-перстной кишки у ребенка // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2012. – № 1. – С. 78.

Ультразвуковая антенатальная диагностика расщелины нёба плода на основании исследования расположения и моторики языка // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 58.

Ультразвуковая диагностика повреждений коленного сустава при остром вывихе надколенника у детей // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2012. – № 1. – С. 67.

Ультразвуковой и рентгенологический методы исследования в диагностике транссфинктерных и экстрасфинктерных свищей прямой кишки // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2012. – № 1. – С. 24.

Фомина Е.Е. Ультразвуковая диагностика и оценка хирургического лечения варикозной болезни вен малого таза // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4. – С. 78.

Чернецкая В.А. Значимость изолированных тромбозов вен голени в развитии ТЭЛА по данным динамического ультразвукового исследования // Ультразвук. и функцион. диагност. – 2011. – № 4.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.