Інформаційний лист нових надходжень з ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ 1 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
1 кв.2011р.


Князькова І.І. Сучасні підходи до діагностики анемій // Ліки України. – 2010. – № 7. – С. 52.

Лечениемолодых пациентов с впервые выявленной множественной миеломой // Укр. журнал гематології та трансфузіології. – 2010. – № 5. – С. 5.

Лисенко Д.А. Терапія тромбоцитозів при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях // Укр. журнал гематології. – 2010. – № 5. – С. 33.

614.2 Основні підходи до формування локального реєстру онкогематологічних захворювань : інформ. лист № 43. – К., 2009.

614.876 Принципи застосування лікувально-профілактичних заходів у дітей з анеміями, які зазнають дії несприятливих факторів довкілля : інформ. лист № 172. – К., 2009.

615.382 Спосіб очищення фактора VІІІ згортання крові : інформ. лист № 2. – К., 2010.

616.1/6 Шулутко Б.И. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней. – СПб., 2009. – 699 с.

Аппалуп М.В. Анализ случав острого трансфузионного повреждения легких после переливання донорской плазмы в акушерской практике // Анестезиол. и реаниматол. – 2010. - № 6. – С.51.

Байрамалибейли И.Э. Особенности применения эритроцитной массы от доноров-носителей наследственного дефицита глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы // Укр. журн. екстрем. мед. – 2010. - № 3. – С. 29.

Гайдукова С.М. Трансфузіологічне забезпечення програмного лікування онкогематологічних захворювань у дітей // Укр. журн. екстрем. мед. – 2010. - № 3. – С. 16.

Донсков С.И. Обеспечение иммунологической безопасности переливания эритроцитов // Укр. журн. екстрем. мед.- 2010. - № 3. – С.6.

Малигон О.І. Заготівля компонентів крові та їх застосування в хірургії // Укр. журн. екстрем. мед. – 2010. - № 2. – С. 70.

Малыш П.Н. Тромбоциты человека: оценка альтернативных взвешивающих сред для их хранения // Укр. журн. ектрем. мед. – 2010. - № 3. –С. 67.

Обоснование инфузионно-трансфузионной терапии при абдоминальной компартмент-синдроме // Біль, знеболювання. – 2010. - № 3. – С. 63.

Перехрестенко П.М. Донорство крові, її компонентів: проблеми та шляхи вирішення // Укр. мед. часопис. – 2010. - № 6. – С. 44.

Пырегов А.В. Профилактика и терапия массивной кровопотери в акушерстве // Анестезиология и реаниматология. – 2010. - № 6. – С. 58.

615.38 Рагимов А.А. Инфузионно-трансфузионная терапия. – М., 2010. – 240 с.

614. 253 Седов В.М. Ятрогения. – СПб., 2010. – 296 с.

Тимченко А.С. Фотодинамічний метод знезараження інфікованої гемотрансмісивними вірусами плазми крові донорів // Укр. журн. ектрем. мед. – 2010. - № 3. – С. 42.

Трансфузионно-ассоциированное повреждение легких у пациентов в критических состояниях. Современные подходы к решению проблемы //Укр. журн. ектрем. мед. – 2010. - № 3. – С. 13

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.