Інформаційний лист нових надходжень з ТРАВМАТОЛОГІЇ 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ТРАВМАТОЛОГІЇ
3 кв.2012р.


Бідненко С.І. Біоплівкова інфекція, сучасний стан проблеми в аспекті травматології та ортопедії // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 2. – С. 68.

Гайко Г.В. Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 2. – С. 8.

Гайко Г.В. Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової кістки при різних видах остеосинтезу // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 1. – С. 18.

Годзенко А.А. Актуальные вопросы терапии миофасциального синдрома // Леч. врач. – 2012. – № 5. – С. 12.

Гужевский И.В. Клинико-рентгенологическая диагностика стертых форм спондилоэпифизарной дисплазии у взрослых больных остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 2. – С. 33.

Гужевский И.В. Тактика и особенности техники эндопротезирования тазобедренного сустава у больных с коксартрозом, возникшим на почве спондилоэпифизарной дисплазии // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 1. – С. 34.

616.6 Довлатян А.А. Травма органов мочеполовой системы. – М., 2012. – 280 с.

Зазірний І.М. Алгоритм лікування хворих з первинним зміщенням наколінника // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 1. – С. 75.

Касине С.С. Новое в лечении пяточной шпоры // Боль. Суставы. – 2012. – № 1. – С. 59.

Кваша В.П. Оптимізація анальгетичної протизапальної терапії в амбулаторній травматологічній практиці // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 1. – С. 51.

Літун Ю.М. Деформування нижньої кінцівки під дією осьових навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 1. – С. 69.

616.72 Лялина В.В. Грамматика артрита. – М., 2010. – 168 с.

Науменко Л.Ю. Восстановительное лечение больных с повреждениями дистального метаэпифиза лучевой кости // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 2. – С. 26.

616.72 Павлов В.П. Ревмоортопедия. – М., 2011. – 464 с.

616.94 Сепсис : классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение. – М., 2011. – 352 с.

Страфун С.С. Новий погляд на проблему формування та лікування контрактури Дюпюітрена // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 2. – С. 4.

Ямінський Ю.Я. Застосування епідуральної електростимуляції для поліпшення якості життя хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку // Вісн. ортопедії. – 2012. – № 1. – С. 60.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.