Інформаційний лист нових надходжень з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1 кв.2014р.

614(477) Богатирьова Р.В. Медико-соціальні та правові проблеми охорони здоров’я : у 2 т. – К., 2013.

Бучинський Л.Я. Визначення потреби лікарів загальної практики / сімейних лікарів у консультативній допомозі лікарів-спеціалістів // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 61.

Видиборець Ю. Комісія по трудових спорах в закладі охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 1. – С. 28.

Голєва Н. Порядок надання екстреної медичної допомоги // Практика упр. мед. закл. – 2013. – № 8. – С. 30.

Голованова І. Поняття якості медичної допомоги, оцінювання якості, критерії якості // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 1. – С.40.

Дяченко Л. Стандарти акредитації закладу охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 2. – С. 51.

Каштелян О.А. Уніфікована картка виявлення та оцінювання факторів ризику в пацієнтів закладів первинної медико-санітарної допомоги // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 136.

Костенко М. Простій закладу охорони здоров’я : оплата праці працівників // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 1. – С. 84.

Кубанський С. Кваліфікаційні вимоги до посади заступника головного лікаря з медсестринства // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 2. – С. 110.

Кубанський С. Колективний договір у закладах охорони здоров’я в запитаннях та відповідях // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 2. – С. 34.

Купліванчук А. Простій закладу охорони здоров’я : організація роботи працівників // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 1. – С.82.

Купліванчук А. Реформа санітарно-епідеміологічної служби та служби екстреної медичної допомоги : унормовуємо оплату праці // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 1. – С. 87.

Лобас В.М. Оновлена методологія навчання керівників медичних закладів формуванню цілей організації // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 149.

Матюха Л. Оцінювання ефективності організації та надання первинної медико-санітарної допомоги на рівні закладу охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 12. – С. 22

Москаленко В.Ф. Від профілактики медичної до профілактики соціальної стратегічний вектор розвитку охорони здоров’я // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 153.

Москаленко В.Ф. Профілактична спрямованість загальнодержавної програми „Здоров’я – 2020 : український вимір” // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 154.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – №№ 1– 2.

614.1 Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу. Динаміка та аналіз. – К., 2013. – 239 с.

Ромаскевич Ю.О. Малоінвазивні медичні технології як стратегія профілактики ускладнень хірургічного лікування // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 160.

Садова Н. Зміни в законодавстві : моніторинг глікемії у дітей, хворих на цукровий діабет // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 12. – С. 10.

614.1 Серцево-судинна захворюваність в Україні та рекомендації щодо покращання здоров’я в сучасних умовах. – К., 2012. – 117 с.

Слабкий Г.О. До питання наукового забезпечення проведення реформи системи охорони здоров’я В Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 78.

Худобина О. Створення медичної ради у закладі охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. – № 12. – С. 12.

Ціко Ю. Укладення контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я : зміни в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 2. – С. 12.

Чернетенко О. Встановлення доплати працівникам закладу охорони здоров’я за роботу із дезінфікуючими засобами // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 1. – С. 95.

Шекера О.Г. Розроблення компетентісної моделі лікаря загальної практики – сімейного лікаря // Сімейна мед. – 2013. – № 5. – С. 21.

Шишацька Н.Ф. Загальні результати комплексного дослідження забезпечення прав пацієнтів у системі охорони здоров’я України // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 4. – С. 66.

Шишко О. Проблеми правого регулювання надання платних медичних послуг закладами охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 1. – С. 52.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.