Інформаційний лист нових надходжень з ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 1 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
1 кв.2014р.

Авдеев С.Н. Новые возможности использования тиотропия бромида с помощью аэрозольного устройства доставки-ингалятора респимат // Пульмонол. – 2013. - № 5. – С. 70.

Авдеев С.Н. Новые возможности противовоспалительной терапии хронической обструктивной болезни легких // Пульмонол. – 2013. – № 4. – С. 95.

Беловол А.Н. Вопросы диагностики при коморбидности хронической сердечной недостаточности и хронического обструктивного заболевания легких // Серцева недостатність. – 2013. – № 3. – С. 26.

Вёрткин А.Л. Коморбидность при хронической обструктивной болезни легких : роль хронического системного воспаления и клинико-фармакологические ниши рофлумиласта // Леч. врач. – 2013. – № 11. – С. 85.

Господарский И.Я. Противовирусная терапия больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких // Семейная мед. – 2013. – № 5. – С. 88.

Дзюблик О.Я. Противірусна терапія при лікуванні хворих з вірус-індукованим загостренням бронхіальної астми // Астма та алергія. – 2013. – № 4. – С. 20.

Дзюблик Я.О. Оптимізація антимікробної хіміотерапії у хворих на негоспітальну пневмонію вірусно-бактеріальної етіології // Укр. пульмонол. журн. – 2013. – № 4. – С. 19.

Дудник В.М. Нові можливості застосування секретолітиків у комплексній терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку // Астма та алергія. – 2013. – № 4. – С. 82.

Зайков С.В. Діагностика та лікування інсектної алергії за допомогою вітчизняних алергенів // Клініч. імунол. – 2013. – № 9–10. – С. 66.

Зайцева С.В. Терапия острого обструктивного синдрома у детей с острыми респираторными заболеваниями // Леч. врач. – 2013. – № 11. – С. 50.

616.24 Запалення – типовий патологічний процес. – Л., 2013.

Зволь І.В. Клінічний випадок лікування синдрому обструктивного апное / гіпопное сну у хворого на бронхіальну астму // Астма та алергія. – 2013. – № 4. – С. 65.

Клиническая переносимость и эффективность вакцинации взрослых, страдающих хронической обструктивной болезнью легких, против дифтерии и столбняка // Пульмонол. – 2013. – № 5. – С. 40.

Красовский С.А. Успешное применение порошковой формы тобрамицина у взрослого больного муковисцидозом // Пульмонол. – 2013. – № 5. – С. 107.

Кшановський О.Е. Значення відеоторакоскопії для діагностики етіології внутрішньогрудної лімфаденопатії // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 49.

616-083 Медицина неотложных состояний. – Т. 3. – Донецк, 2011. – 448 с.

Моногарова Н.Е. Подходы к лечению бронхиальной астмы противовоспалительными препаратами // Астма та алергія. – 2013. – № 4. – С. 76.

Низовцева О.А. Место препарата беродуал в лечении бронхиальной астмы // Астма та алергія. – 2013. – № 4. – С. 98.

Обремская О.К. Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пульмонологических и фтизиохирургических пациентов с сопутствующей патологией // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 56.

Опыт применения селективной поляризованной хромотерапии в клинической практике // Вопр. курортол. – 2013. – № 6. – С. 42.

Островський М.М. Вплив базового лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ стадії на процеси морфологічної перебудови слизової оболонки бронхів // Укр. пульмонол. журн. – 2013. – № 4. – С. 29.

Сафонов В.Є. Обґрунтування використання відеоторакоскопічних операцій в діагностиці етіології дисемінованих захворювань легень // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 62.

Сорока Н.Д. Острый бронхит у детей : состояние проблемы, актуальные пути решения // Педиатрия. – 2013. – № 6. – С. 106.

616-083 30 невідкладних станів у терапії. – Вінниця, 2012. – 111 с.

Царева Н.А. Роль антагониста эндотелиновых рецепторов бозентана в лечении больных легочной артериальной гипертензией // Терапев. арх. – 2013. – № 12. – С. 127.

Щербак И.Б. Цефодокс в терапии бронхолегочных заболеваний у взрослых и детей : клиническая эффективность и безопасность // Укр. мед. часоп. – 2013. – № 6. – С. 62.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.