Інформаційний лист нових надходжень з СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 1 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
1 кв.2014р.

Абрамова И.М. Современные методы и технологии стерилизации изделий медицинского назначения // Инфекц. контроль. – 2010. – № 2. – С. 12.

Артемонова Н.Г. Антиинфекционная защита медицинских технологий в офтальмологической практике // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 3. – С. 33.

616.89 Детская психиатрия. – СПб., 2011. – 416 с.

Дьяков В.В. Требования к средствам и оборудованию для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения // Инфекц. контроль. – 2010. – № 2. – С. 13.

Кисельова Г. Особливості сестринського догляду за ВІЛ-позитивними пацієнтами // Довід. голов. мед. сестри. – 2013. – № 9. – С. 20.

Корепина Е.В. Внедрение инновационных технологий при организации работы централизованного операционного блока // Голов. мед. сестра. – 2014. – № 1. – С. 50.

Корнев И.И. Особенности предстерилизационной очистки наркозно-дыхательной аппаратуры // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 8. – С. 46.

Лебедева Н.В. Профилактика внутрибольничных инфекций путем использования медицинского ламинарного стерилизатора воздуха в операционном блоке // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 8. – С. 50.

Малюга В. Профілактика грипу та інших гострих респіраторних захворювань // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 6. – С. 7.

Методические материалы по безопасности инъекций по сопутствующим процедурам // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 11. – С. 47.

Пархоменко Д. Загальні вимоги до дезінфекції у закладах охорони здоров’я // Довід. голов. мед. сестри. – 2013. – № 9. – С.27.

Покровська М. Зберігання окремих груп лікарських засобів залежно від їхніх хімічних та фізичних якостей // Довід. голов. мед. сестри. – 2013. – № 9. – С. 10.

Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків // Голов. мед. сестра. – 2013. – № 12. – С. 56.

Салманов А. Вимоги до проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт // Журн. голов. мед. сестри. – 2013. – № 6. – С.22.

Слабкий Г. Організація підготовки молодших медичних сестер у закладі охорони здоров’я // Довід. голов. мед. сестри. – 2013. – № 9. – С.14.

Соболевская Л.С. Роль „школы операционных медсестер” // Голов. мед. сестра. – 2014. – № 1. – С. 59.

616-053 Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині. – К., 2013. – 648 с.

Червоная А.М. Выявление и диагностика туберкулеза на современном этапе // Голов. мед. сестра. – 2014. – № 1. – С. 8.

Шудра Т. Організація роботи приймального відділення та стандарти госпіталізації пацієнтів // Довід. голов. мед. сестри. – 2013. – № 9. – С. 6.

616-084 Ященко Ю.Б. Методологія проведення скринінгу. – К., 2013. – 64 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.