Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 2 кв.2011р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
2 кв.2011р.


Калашников В.И. Применение ультразвуковой допплерографии с функциональными загрузками в диагностике и контроле лечения синдрома позвоночной артерии // Міжнар. неврол. журнал. – 2011. – № 1. – С. 74.

Клинико-рентгенологическая динамика у пациента с системной формой ювенильного ревматоидного артрита на терапии этанерцептом // Лечащий врач. – 2011. – № 4. – С. 83.

Крамний І.О. Клініко-рентгенологічна характеристика сучасного перебігу гострих пневмоній // Укр. радіол. журнал. – 2011. – № 1. – С. 79.

Куркевич А. Роль рентгенографії в діагностиці вроджених вад серця // З турботою про дитину. – 2011. – № 4. – С. 9.

Макєєв В.Ф. Особливості диференційованої діагностики скронево-нижньощелепних розладів за клінічними і рентгенологічними ознаками // Укр. стоматол. альманах. – 2011. – № 1. – С. 69.

Опыт применения магнитно-резонансной томографии в детской кардиологической практике // Здоровье ребенка. – 2010. – № 4. – С. 67.

Притуляк С.М. Новийфільтраційний спосіб у діагностичному алгоритмі при синдромі плеврального випоту // Онкология. – 2011. – № 1. – С. 79.

Рольсовременных методов визуализации в диагностике сложных врожденных пороков сердца у детей // Здоровье ребенка. – 2010. – № 1. – С. 43.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.