Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 1 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
1 кв.2014р.

ТУБЕРКУЛЬОЗ

Івон Ю.І. Ефективність застосування колапсотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 42.

Кшановський О.Е. Значення відеоторакоскопії для діагностики етіології внутрішньогрудної лімфаденопатії // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 49.

Леванда Л.І. Досвід катетеризації центральних вен у фтизіохірургічних пацієнтів // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 52.

Леванда Л.І. Можливості хірургічного лікування туберкульозу органів дихання у хворих цукровим діабетом // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 53.

Паліативна хірургія в лікуванні хіміорезистентного деструктивного туберкульозу легень // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С.63.

617.54 Секела М.В. Паліативна торакальна хірургія. – Л., 2013. – 192 с.

Фещенко Ю.І. Лікування гострої сенсоневральної приглухуватості у хворих на туберкульоз легень протягом інтенсивної фази основного курсу протитуберкульозної хіміотерапії // Укр. хіміотерапев. журн. – 2013. – № 1. – С. 31.

Филатов Д.А. Использование коллагеновых пластин при резекционных и коллапсохирургических оперативных вмешательствах в лечении туберкулеза легких // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 69.

Филатов Д.А. Сравнительный анализ результатов исследования мокроты и резекционного материала на наличие микобактерий туберкулеза во фтизиохирургии // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 1. – дод. – С. 69.

Червоная А.М. Выявление и диагностика туберкулеза на современном этапе // Голов. мед. сестра. – 2014. – № 1. – С. 8.

ПОЗАЛЕГЕНЕВІ ФОРМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Алиджанов С.К. Стентирование мочеточника как этап лечения обструктивних форм туберкулеза мочевых путей // Укр. пульмонол. журн. – 2013. – № 4. – С. 61.

Возможности эхографии в диагностике абдоминального туберкулеза у детей // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 1. – С. 81.

Махмудова З.П. Диагностика и клиническое течение туберкулеза костей и суставов // Укр. пульмонол. журн. – 2013. – № 4. – С. 63.

Пасєчніков С.П. Туберкульоз сечовода // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. – № 4. – С. 5.

Петренко В.І. Актуальні питання діагностики та лікування позалегеневого туберкульозу // Туб., легеневі хвороби. – 2013. – № 3. – С. 86.

616.6 Схемы лечения.Урология. – М., 2012. – 144 с.

Туберкулезный сакроилеит у пациента с болезнью Гоше // Терапев. арх. – 2013. – № 7. – С. 87.

616-002 Фещенко Ю.І. Організація протитуберкульозної допомоги населенню. Сучасні підходи. – К., 2012. – 656 с.

Хакимов М.А. Раннее выявление туберкулеза почки в группах риска // Укр. пульмонол. журн. – 2013. – № 4. – С. 70.

Холтобин Д.П. Консервативное и оперативное лечение больных туберкулезом мочевого пузыря // Урология. – 2013. – № 5. – С. 112.

Шрамко А.Н. Острый туберкулезный средний отит, осложненный парезом лицевого нерва // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 2. – С. 75.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.