Інформаційний лист нових надходжень з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 2 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
2 кв.2014р.

Беденко-Зваридчук О. Залучення лікарів-консультантів для надання медичної допомоги пацієнту // Практика упр. мед. закл. – 2013. – № 3. – С. 55.

Голованова І. Приватна стоматологія в Україні : як розпочати власну справу // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 3. – С. 26.

Горський П.В. Закон збереження здоров’я населення // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2012. – № 2–3. – С. 75.

Грузєва Т.С. Правові засади нової європейської політики в охороні здоров’я // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 127.

Дмитренко И.А. Анализ деятельности отделения лечебной физкультуры крупного многопрофильного стационара интенсивного лечения // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 137.

Добровільне медичне страхування в діяльності медичного закладу / окремо практикуючого лікаря – економічна модель залучення додаткових коштів до системи медичного забезпечення : метод. рек. – К., 2013. – 59 с.

Дячук Д.Д. Система управління якістю медичної допомоги багатопрофільного високотехнологічного закладу охорони здоров’я // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 141.

Качур О.Ю. Основні показники діяльності рентгенологічної служби в системі охорони здоров’я України // Вісн. соц. гігієни. – 2013. – № 4. – С. 9.

Крисько М.О. Результати вивчення готовності лікарів загальної практики / сімейних лікарів надавати медичну допомогу ВІЛ-інфікованим пацієнтам // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2012. – 11–12 жовтня. – С. 57.

Лехан В.М. Способи підвищення ефективності використання ресурсів хірургічних відділень стаціонарів // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 176.

614.2 Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров’я. – К., 2009. – 240 с.

Москаленко В.Ф. Сучасні правові проблеми розвитку загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2012. – 11–12 жовтня. – С. 80.

Москаленко В.Ф. Шляхи удосконалення екстреної медичної допомоги на програмній основі // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2012. – 11–12 жовтня. – С. 77.

Нахмедова А. Видача листків тимчасової непрацездатності приватними закладами охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 4. – С. 50.

Нахмедова А. Правові аспекти надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 3. – С. 36.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2013. –№ 11. – С. 6.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. –№ № 3–5.

Орлов А.Е. Служба качества медицинской помощи как интегральное звено в системе ее контроля и обеспечения // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 214.

Орлова Н.М. Дворівнева модель амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2012. – № 2–3. – С. 276.

Орлова Н.М. Деякі аспекти управління медичною допомогою // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2012. – 11–12 жовтня. – С. 91.

Сміянов В.А. Основні інструменти управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров’я : внутрішній аудит та бенчмаркінг // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – № 1. – С.251.

Федоренко М. Дії головного лікаря при виявленні Держгірпромнаглядом порушень щодо стану охорони праці у закладі охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 4. – С. 28.

616-002 Фещенко Ю.І. Організація протитуберкульозної допомоги населенню. Сучасні підходи. – К., 2012. – 656 с.

Хімка М. Відповідальність за використання у закладі охорони здоров’я неліцензійного програмного забезпечення // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 5. – С. 30.

616-084 Ященко Ю.Б. Методологія проведення скринінгу. – К., 2013. – 64 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.