Інформаційний лист нових надходжень з ТРАВМАТОЛОГІЇ 2 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ТРАВМАТОЛОГІЇ
2 кв.2014р.

Анатомо-біомеханічні аспекти переломів таранної кістки та їх остеосинтез із застосуванням зустрічно компресуючих гвинтів // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 58.

Беловол А.Н. Остеопороз у мужчин. Особенности диагностики и лечения // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. – № 1. – С. 5.

Бодня Н.И. Опыт применения ударно-волновой терапии в лечении миофасциальных болевых синдромов // Мануальная терап. – 2013. – № 3. – С. 76.

Волошин О.І. Імбир : джерело рослинних ліків багатосторонньої та поліорганної дії // Фітотерапія. – 2012. – № 2. – С. 19.

Гошко В.Ю. Хірургічне лікування хвороби Переса з ускладненим перебігом // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 29.

Гудз І.М. Особлива роль цілосталозу в лікуванні пацієнтів з виявами переміжної кульгавості згідно з рекомендаціями доказової медицини // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 107.

Гук Ю.М. Особливості медикаментозної передопераційної підготовки хворих на недосконалий остеогенез // Пробл. остеології. – 2013. – № 1. – С. 56.

Зайченко О.Е. Пребиотики, пробиотики и синбиотики в профилактике остеопороза // Укр. терапевт. журн. – 2014. – № 1. – С. 85.

Коструб О.О. Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 70.

Курушина О.В. Современные подходы к патогенетическому лечению дорсопатий : обзор клинических рекомендаций // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 1. – С. 50.

Лоскутов А.Е. Ранние результаты эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием цементной фиксации // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 26.

Лысенко Г.И. Найзилат : новый НПВП в лечении ревматической боли // Участ. врач. – 2013. – № 11. – С. 5.

Можливості ультразвукової діагностики патології складок синовіальної оболонки колінного суглоба та хвороби Гоффа // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 45.

Науменко Н.О. Рентгенодіагностика прогресування ідіопатичного та диспластичного коксартрозу // Лучевая диагнос. – 2011. – № 4. – С.39.

Новоселецький В.О. Вимірювач сили м’язів нижніх кінцівок // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 3. – С. 141.

Орлик Т.В. Оцінка ефективності та безпечності препарату „Остеобіос” у профілактиці та лікуванні системного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 35.

Порівняльний аналіз напружено деформованого стану контактних поверхонь кульшового суглоба в умовах асферичності головки стегнової кістки та після хірургічної оптимізації демороацетабулярних співвідношень // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 9.

617.3 Практическое руководство по амбулаторной ортопедии детского возраста. – М., 2013. – 232 с.

Рустамова У.М. Совершенствование лучевой диагностики гонартроза // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 51.

Салтыкова В.Г. Ультразвуковая диагностика спортивных травм опорно-двигательного аппарата // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2013. – № 4. – С. 127.

Слесаренко С.В. Реконструкция при обширных дефектах мягких тканей в области коленного сустава с использованием заднего бедренного перфорантного лоскута // Хірург. України. – 2014. – № 1. – С. 73.

Торчинський В.П. Паліативні операції у лікуванні хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки // Вісн. ортопедії. – 2013. – № 4. – С. 42.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.