Інформаційний лист нових надходжень з УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ 2 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
УРОЛОГІЇ, НЕФРОЛОГІЇ
2 кв.2014р.

Безродний В.Б. Зв’язок між гіперурикемією та функціональним станом нирок у пацієнтів із гіпертонічною хворобою // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 3. – С. 105.

Бойко А.І. Новий погляд на застосування препарату Вітапрост у пацієнтів із захворюваннями передміхурової залози // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. – № 1. – С. 29.

Бойко Н.И. Новые технологии в урологии и андрологии // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2013. – № 4. – С. 27.

Влияние плазмафереза на внутриорганный кровоток трансплантированной почки в раннем послеоперационном периоде // Урология. – 2014. – № 1. – С. 16.

Выбор метода эндовидеохирургического оперативного лечения кист почек // Сучасні мед. технології. – 2013. – № 4. – С. 9.

Ермакова Е.И. Биологическая обратная связь в лечении недержания мочи у женщин // Леч. врач. – 2014. – № 3. – С. 26.

Законь К. Госпітальна летальність кардіохірургічних пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, які лікувались діалізною нирковою замісною терапією // Укр. журн. нефрол. та діалізу. – 2014. – № 1. – С. 8.

Зограб’ян Р.О. Застосування антиоксидантів для лікування хронічної дисфункції ниркового алотрансплантата // Укр. журн. нефрол. – 2014. – № 1. – С. 37.

Кирилюк М.Л. Віковий дефіцит андрогенів у чоловіків. Сучасні підходи до діагностики та лікування // Клініч. ендокринол. – 2013. – № 3. – С. 61.

Комяков Б.К. Лапароскопическая пиелопластика // Урология. – 2014. – № 1. – С. 79.

Коррекция анемии и интоксикации препаратами Церулоплазмина у пациентов с хронической болезнью почек // Почки. – 2014. – № 1. – С.71.

Лапароскопия в лечении кораловидного нефролитиаза // Сучасні мед. технології. – 2013. – № 4. – С. 33.

Лысенко Г.И. Найзилат : новый НПВП в лечении ревматической боли // Участ. врач. – 2013. – № 11. – С. 5.

Люлько А.А. Ретроперитонеоскопическое оперативное лечение гнойно-воспалительных заболеваний почек и забрюшинного пространства // Сучасні мед. технології. – 2013. – № 4. – С. 39.

Медикаментозное лечение мочекаменной болезни при помощи цитратной терапии // Почки. – 2014. – № 1. – С. 74.

Неускладнені інфекції нижніх сечовивідних шляхів : різні терапевтичні підходи // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. - № 1. – С. 34.

Никула Т.Д. Ураження нирок при ревматичних хворобах // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 3. – С. 140.

Палієнко І.А. Ураження нирок у хворих з гіперурикемією // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 3. – С. 142.

Синякова Л.А. Антибактериальная терапия острого цистита в эру растущей резистентности возбудителей // Терапевт. арх.. – 2014. – № 4. – С. 125.

Сравнительная характеристика результатов современных оперативных методов лечения больных аденомой предстательной железы // Урология. – 2014. – № 1. – С. 73.

616.6 Схемы лечения. Урология. – М., 2012. – 144 с.

Характер поражения почек у пациентов ревматологического профиля по данным прижизненного морфологического исследования // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 3. – С. 166.

Частота виникнення та перебіг подагричної нефропатії у хворих на подагру // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 3. – С. 156.

Яровой С.К. Заболевания органов мочеполовой системы на фоне ВИЧ-инфекции – актуальная проблема современного здравоохранения // Леч. врач. – 2014. – № 1. – С. 50.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.