Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 3 кв.2012р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
3 кв.2012р.


616-083 Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині. – К., 2011. – 136 с.

Больова О.В. Шляхи оптимізації лікування хворих із незадовільним прогнозом кінцевого зросту // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2012. – № 2. – С. 54.

Ватченко А.А. Офтальмоферон в профилактике послеоперационных осложнений у больных сахарным диабетом // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 2. – С. 28.

616-053 Вельтищев Ю.В. Неотложные состояния у детей. – М., 2011. – 512 с.

616.12 Гипертонические кризы. – М., 2011. – 208 с.

618.1 Гормональная контрацепция. – М., 2011. – 256 с.

Горобейко М.Б. Ефективність повторного призначення Актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 2. – С. 70.

616.1 Детская кардиология и ревматология. – М., 2011. – 584 с.

Дигидрокверцетин в комплексном лечении ожирения у детей // Леч. врач. – 2012. – № 6. – С. 92.

Досвід використання готових сумішей сучасних інсулінів у лікуванні цукрового діабету // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 3. – С. 35.

Ефективність використання Софору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 2. – С. 83.

Завгородняя Н.Г. Применение биогенных пептидов в комплексном лечении диабетической ретинопатии // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 2. – С. 92.

Иванова Н.В. Консервативное лечение диабетической ретинопатии // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 2. – С. 111.

Карлийчук М.А. Эффективность комбинированного лечения диабетического макулярного отека // Сучасні мед. технології. – 2012. – № 2. – С. 123.

616.4 Кеннеди Л. Диагностика и лечение в эндокринологии. – М., 2010. – 304 с.

Комплексне лікування хворих на судинні ускладнення цукрового діабету // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 4. – С. 25.

Комплексное восстановительное лечение детей с ожирением и метаболическим синдромом // Вопр. курортологии. – 2012. – № 2. – С.36.

Мехтиев Т.В. Применение ингибиторов ФДЭ – 5 соответственно клиническим проявлениям сахарного диабета // Семейная мед. – 2012. – № 2. – С. 95.

618.177 Назаренко Т.А. Стимуляция функции яичников. – М., 2008. – 272 с.

Науменко В.Г. Инсулинотерапия в клинической практике // Междунар. эндокринол. журн. – 2012. – № 2. – С. 79.

Неймарк М.И. Особенности анестезиологического обеспечения при ожирении // Мед. неотлож. состоян. – 2012. – № 3. – С. 9.

Орлик О.С. Ефективність застосування збалансованого комплексу вітамінів групи В у лікуванні діабетичної полінейропатії // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 4. – С. 46.

Павловський М.П. Особливості лікування пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою із тиреотоксикозом // Клініч. ендокринол. та ендокрин. хірург. – 2012. – № 2. – С. 77.

Паньків В.І. Використання фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 2. – С. 114.

Паньків В.І. Ефективність ранньої комбінованої терапії Метформіном і Піоглітазоном хворих на цукровий діабет 2-го типу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 2. – С. 95.

Панькив В.И. Рациональное назначение производных сульфонилмочевины у больных сахарным диабетом 2-го типа // Міжнар. ендокринол. журн. – 2012. – № 3. – С. 55.

618.173 Патология климактерия. – М., 2010. – 440 с.

616-053 Полин Р.А. Секреты неонатологии и перинатологии. – М., 2011. – 624 с.

Пропозиції до клінічної настанови та уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги – цукровий діабет 2-го типу // Артериальная гипериензия. – 2012. – № 2. – С. 84.

616.43 Раціональна діагностика та лікування ендокринних захворювань у дітей та підлітків. – К., 2008. – 380 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.