Інформаційний лист нових надходжень з ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 4 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
4 кв.2014р.

615.322 Борисенко И. Ароматерапия в комплексном лечении хронического простатита с нарушением сексуальной функции. – К., 2006. – 144 с.

Горобейко М.Б. Антикоагулянтна терапія Беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 5. – С. 18.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 19, кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Исмаилов С.И. Качество жизни пациентов на фоне терапии Тироксином и Трийодтиронином после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса // Междунар. эндокринол. журн. – 2014. - № 5. – С. 52.

Использование пищевых волокон в комплексной терапии сахарного диабета 2-го типа // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 6. – С. 61.

Корпачева-Зиныч О.В. Старый знакомый Гликлазид : место в современной сахароснижающей терапии // Ендокринол. – 2014. – № 3. – С. 250.

616.1 Мавродий В.М. Справочник врача семейной медицины. – Донецк, 2013. – 640 с.

Мокрышева Н.Г. Клинический пример консервативного ведения пациентки с манифестной формой первичного гиперпаратиреоза // Терапев. арх. – 2014. – № 8. – С. 99.

616.43 Настольная книга врача-эндокринолога. – К., 2012. – 450 с.

616.64 Обследование мужчины. – М., 2014. – 112 с.

Паєнок О.С. Особливості порушень менструального циклу в жінок з ожирінням та шляхи їх корекції з використанням Орлістату // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 5. – С. 107.

Паньків В.І. Нові терапевтичні можливості управління цукровим діабетом 2-го типу : досвід використання Воглібозу // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 6. – С. 51.

Паньків В.І. Профілактичний та лікувальний ефект Воглібозу в менеджменті цукрового діабету // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 5. – С. 83.

Пасєчко Н.В. Вплив препарату Гарем на масу тіла та основні показники ліпідного і вуглеводного обміну у пацієнтів із надмірною масою тіла чи ожирінням // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 5. – С. 31.

Пліговка В.М. Раціональна терапія хворих на гіпертонічну хворобу та абдомінальне ожиріння при супутньому субклінічному гіпотиреозі // Лікар. справа. – 2014. – № 11. – С. 97.

Применение Ацетил-Л-Карнитина уменьшает боль, улучшает процесс регенерации нервов и вибрационную чувствительность у больных с хронической диабетической нейропатией // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 6. – С. 73.

Репродуктивные нарушения у мальчиков-подростков с ожирением: роль лептина и андрогенов // Педиатрия. – 2014. – № 5. – С. 14.

616.1 Сімейна медицина : у 3 кн. – Кн. 1 : Загальні питання сімейної медицини. – К., 2013. – 672 с.

Синдром Кушинга // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2014. – № 3. – С.75.

Солнцева А.В. Эффективность разных видов коррекции избыточной массы тела у детей с ожирением // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2014. – № 3. – С. 6.

Стародубова А.В. Эффективность диетотерапии ожирения у девушек // Педиатрия. – 2014. – № 5. – С. 61.

Турчанинова Л.И. Опыт применения фитопрепарата Альба в лечении заболеваний щитовидной железы у детей и подростков // Лікар. справа. – 2014. – № 3–4. – С. 125.

Фіщук О.О. Синдром Рокитанського-Кюстнера // Укр. журн. дит. ендокринол. – 2014. – № 3. – С. 36.

Шмерхлев А. Фиксированные комбинации в лечении сахарного диабета : за и против // Участ. врач. – 2014. – № 3. – С. 14.

Эффективность Моксонидина при лечении артериальной гипертензии у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией на фоне ожирения // Почки. – 2014. – № 3. – С. 7.

Янчій І.Р. Виконання органозберігаючих операцій при фолікулярній карциномі щитоподібної залози в пацієнтів, які були дітьми та підлітками під час Чорнобильської аварії // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 5. – С. 56.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.