Інформаційний лист нових надходжень з ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ 2 кв.2013р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
2 кв.2013р.


Бублій Ю.С. Анемія, зумовлена поєднанням дефіциту заліза та вітаміну В 12 : оцінка морфологічних аномалій клітин периферичної крові // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 104.

616-053 Вельтищев Ю.В. Неотложные состояния у детей. – М., 2011. – 512 с.

Видиборець С.В. Маркери ендогенної інтоксикації та інфузійно-трансфузійна терапія у хворих на гострі лейкози в процесі інтенсивної хіміотерапії // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С.119.

Використання трансфузій тромбоконцентрату в онкогематологічній практиці // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 444.

Городецький В.М. Переливание эритроцитов в гематологической клинике // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 451.

Гусева С.А. Применение внутривенных иммуноглобулинов при онкогематологической патологии // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 158.

Курган Д.М. Ефективність комплексної терапії хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри з використанням Реосорбілакту // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 225.

Лукавецький Л.М. Застосування білоквмістних препаратів у супровідній інфузійній терапії гематологічних пацієнтів // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 466.

Меропенем у лікуванні фебрильних нейтропеній у гематологічних хворих // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 463.

Роль тесту відновлення введеного фактора згортання VІІІ (ІХ) в діагностиці інгібіторів та індивідуалізації лікування хворих на гемофілію // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 350.

Сергиенко А.В. Клиническое значение изучения содержания фосфоэнолпирувата в эритроцитах больных железодефицитной анемией пожилого и старческого возраста // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 337.

Трансфузійна терапія при мієлодиспластичному синдромі // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2012. – № 4. – С. 459.

ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

Возможности инфузионной терапии больных острым панкреатитом // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 73.

616/617 Интенсивная терапия. – М., 2009. – 712 с.

Калганова Е.А. Особенности периоперационной инфузионной терапии при резекциях печени в онкохирургии // Укр. химиотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 73.

Комплексная инфузионная терапия в лечении больных перитонитом // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 80.

615.38 Контроль якості еритроцитвмісних середовищ : метод. рек. – К., 2012.

Лишневская В.Ю. Малообъёмная инфузионная терапия в практике врача-кардиолога // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 34.

Матяш В.И. Рациональные аспекты инфузионной терапии при инфекционных заболеваниях // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 78.

61.001 Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – К., 2012. – 268 с.

Нетяженко В.З. Неінтенсивна інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С.12.

Поліщук М.Є. Інфузійна терапія в нейрохірургії // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 83.

Старіков А.В. Особливості інфузіонної терапії хворих із ангіопатією нижніх кінцівок // Укр. хіміотерапев. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 88.

Тарабрин О.А. Влияние терапии и гидроксиэтилкрахмалами на систему гемостаза и результаты лечения при остром деструктивном панкреатите // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 3. – С. 81.

615.384 Хлябич Г.Н. Кровезаменители. Справочник лекарственных средств для инфузионной терапии. – М., 2011. – 272 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.