Інформаційний лист нових надходжень з ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 4 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
4 кв.2014р.

Біла В. Діяльність навчально-тренінгового центру в закладі охорони здоров’я як засіб професійного вдосконалення медиків // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 9. – С. 62.

Бугоркова И.А. Учет преемственности между амбулаторной и стационарной помощью при лечении травм (переломов) в челюстно-лицевой хирургии // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 3. – С. 41.

Вороненко Ю.В. Запровадження бюджетно-страхової медицини на принципах державно-приватного партнерства // Вісн. соц. гігієни. – 2014. – № 2. – С. 79.

Голованова І. Впровадження інформаційних технологій у сферу охорони здоров’я : світовий досвід та вітчизняні реалії // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. - № 10. – С. 66.

Голованова І. Досвід впровадження медичної інформаційної системи в закладі охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 10. – С. 71.

Гузько Р. Оптимізація діяльності центральних органів виконавчої влади : зміни у сфері охорони здоров’я. – // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 10. – С. 20.

Знаменська М.А. Методичні підходи до оцінки ефективності програм комунікацій з населенням в охороні здоров’я // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 2. – С. 42.

Ісаєнко Р. Порядок проходження атестації лікарями // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 9. – С. 34.

Картавцев Р.Л. Модель забезпечення закладів охорони здоров’я високовартісним обладнанням // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 3. – С. 50.

Качур О.Ю. Алгоритм впровадження в охорону здоров’я сучасної системи організації променевої діагностики на регіональному рівні // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 3. – С.45.

618 Клінічні протоколи надання медичної допомоги. Акушерство, гінекологія, неонатологія. – К., 2013. – 608 с.

Кривенко Є.М. Сучасна структура функціонально-організаційної моделі інформатизації охорони здоров’я на регіональному рівні // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 2. – С.75.

614.2 Моісеєнко Р.О. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні : реалії і перспективи. – К., 2013. – 233 с.

Моровиця Н. Медичне право в Україні : статус та сучасні реалії // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 10. – С. 30.

Нове в законодавстві // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – №№ 9–11.

Ситенко О.Р. Формування державної політики з охорони здоров’я в Україні // Вісн. соц. гігієни. – 2014. – № 2. – С. 15.

Стаханська О.О. Особливості телемедичного консультування пацієнтів стоматологічного профілю // Вісн. соц. гігієни. – 2014. – № 2. – С. 32.

Тімошина Д. Нова гігієнічна класифікація праці : важливі аспекти // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. - № 9. – С. 12.

Федоренко М. Аварійне освітлення закладів охорони здоров’я // Упр. закл. охорони здоров’я. – 2014. – № 9. – С. 24.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.