Інформаційний лист нових надходжень з РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ 4 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
РЕНТГЕНОЛОГІЇ, РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
4 кв.2014р.

Авдосьев Ю.В. Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов колоректального рака в печени // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 10.

Авдосьев Ю.В. Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов неколоректального рака в печени // Клініч. хірург. – 2014. – № 9. – С.31.

Васильєв Л.Л. Можливості рентгеноскопії для оцінки амплітуди руху пухлини в дихальному акті під час планування радіотерапії // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 59.

Вороньжев І.О. Рентгенограметрична характеристика тяжкості перебігу пневмотораксу у дітей з екстремально малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 3. – С. 15.

616.24 Гольдштейн В.Д. Пороки развития легких в клинической практике. – М., 2013. – 206 с.

До питання особливостей рентгенологічного перебігу у коралоподібних конкрементів у дітей та підлітків // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 44.

Киношенко Ю.Т. Рентгеноморфологическая классификация современного рака желудка и общая рентгеновская семиотика его отдельных классификационных форм // Укр. радіол. журн. – 2014. – № 2. – С. 27.

Лисенко Н.С. Роль рентгенівської комп’ютерної денситометрії у визначенні щільності кісток у дітей із вродженими та набутими вкороченнями кінцівок // Боль. Суставы. – 2014. – № 3. – С. 80.

Рентгенівська денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із недосконалим остеогенезом // Боль. Суставы. – 2014. – № 1–2. – С. 42.

616.72 Синяченко О.В. Диагностика и лечение болезней суставов. – Донецк, 2012. – 560 с.

616.37 Хронический панкреатит : современные концепции патогенеза, диагностики и лечения. – К., 2000. – 256 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.