Інформаційний лист нових надходжень з ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА 4 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФЕЛЬДШЕРА-АКУШЕРА
4 кв.2014р.

Бехтерева М.К. Новые возможности профилактического и терапевтического применения заменителей грудного молока у детей с острыми кишечными инфекциями // Леч. врач. – 2014. – № 9. – С. 64.

Булгакова В.А. Противовирусная терапия острых респираторных инфекций у детей // Здоровье ребенка. – 2014. – № 2. – С. 78.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12, кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

Исаков В.А. Перспективы терапии респираторных инфекций у часто болеющих пациентов // Пульмонол. – 2014. – № 4. – С. 118.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – Донецк, 2012. – 462 с.

616-083 Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю „Актуальні питання медицини невідкладних станів”. – Вінниця, 2014. – 155 с.

Огородник П.В. Вибір методу ендоскопічного лікування хворих з приводу гострого холециститу, ускладненого холедохолітіазом // Клініч. хірург. – 2014. – № 7. – С. 5.

617-089 Руководство по амбулаторной хирургической помощи. – М., 2012. – 904 с.

Скрипко В.Д. Корекція ранньої дисфункції печінки у хворих при гострій непрохідності тонкої кишки // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С.15.

618(03) Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии. – К., 2012. – 622 с.

Тарасюк С.А. Ведення вагітності при неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1. – Ч. 1. – С. 77.

616-083 Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах. – Вінниця, 2012. – 344 с.

616.37 Филин В.И. Неотложная панкреатология. – СПб., 1994. – 416 с.

616.37 Шабунин А.В. Панкреонекроз. Диагностика и лечение. – М., 2014. – 96 с.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.