Інформаційний лист нових надходжень з ФТИЗІАТРІЇ 4 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ФТИЗІАТРІЇ
4 кв.2014р.

Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією : туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 97.

Бялик И.Б. Эффективность и переносимость интенсивной химиотерапии у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких при одновременном и равномерном в течение дня приёме противотуберкулёзных препаратов // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 11.

Габорець Т.Л. Сучасний підхід до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-асоційований туберкульоз в Україні за принципом „дві хвороби – один пацієнт” // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 90.

616.24 Гольдштейн В.Д. Первичный туберкулез органов дыхания у взрослых. – М., 2013. – 112 с.

616.24 Гольдштейн В.Д. Пороки развития легких в клинической практике. – М., 2013. – 206 с.

Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих з новими випадками туберкульозу із розширеною резистентністю // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 2. – С. 13.

Дужий І.Д. Карциноїди і карциноїдний синдром у фтизіопульмонології // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 60.

616-036 Епідеміологія. – Вінниця, 2012. – 576 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12, кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 19, кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Картавых Р. Особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания во фтизиатрической практике // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 2. – С. 100.

Кібізова Н.І. Ефективність Клофазиміну в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 56.

Красюк В.Е. Ко-інфекція : ВІЛ/СНІД з туберкульозом та гепатотропними вірусами. Свіжий погляд на складне питання // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 74.

Кужко М.М. Хіміорезистентний туберкульоз : перспективи попередження та лікування // Укр. пульмонол. журн. – 2014. – № 3. – С. 12.

Лаврова О.И. НRМ – новый молекулярный метод определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза // Клинич. лаб. диагнос. – 2014. – № 7. – С. 62.

Лискина И.В. Особенности смертельных исходов при туберкулезе легких у взрослых пациентов высокоспециализированного медицинского учреждения (по данным клинико-патологоанатомического анализа) // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 31.

Мельник В.М. Аналіз недоліків організації лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 5.

616-002 Мишин В.Ю. Туберкулинодиагностика. – М., 2013. – 136с.

Мордык А.В. Оценка влияния составляющих комплексной терапии на исход впервые выявленного инфильтративного туберкулеза легких // Леч. врач. – 2014. – № 10. – С. 21.

Платонова І.Л. Система лімфоцитарного захисту у дітей, хворих на туберкульоз легень, зумовлений різною чутливістю збудника до антимікобактеріальних препаратів // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 17.

Радиш Г.В. Ефективність і переносимість геміфлоксацину та інших фторхінолонів у режимах антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 22.

Тодорко Л.Д. Характеристика супутніх захворювань травної системи та їхня роль у формуванні резистентного туберкульозу легень // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 68.

Шальмін О.С. Можливості корекції імунологічних порушень препаратом Глутаміл-Цистеїніл-Гліцин динатрію та світовий досвід його застосування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень // Туб., легеневі хвороби. – 2014. – № 3. – С. 80.

Шамшурова Е.С. Эхографические признаки при различных формах туберкулеза легких // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 3. – С. 129.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.