Інформаційний лист нових надходжень з ХІРУРГІЇ 4 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ХІРУРГІЇ
4 кв.2014р.

Абдуллаев Р.Я. Роль цветовой эластографии в дифференциальной диагностике очаговых изменений в грудных железах // Укр. радиол. журн. – 2014. – № 2. – С. 72.

Авдосьев Ю.В. Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов неколоректального рака в печени // Клініч. хірург. – 2014. – № 9. – С.31.

Андрущенко Д.В. Реалізація концепції хірургії „швидкого шляху” в лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту // Клініч. хірург. – 2014. – № 9. – С. 25.

Бадюл П.А. Одноэтапная реконструкция глубоких мягкотканных дефектов кисти тыльно-локтевым перфорантным лоскутом на дистальном основании // Хірург. України. – 2014. – № 3. – С. 25.

Барыш А.Е. Оптимизация хирургического лечения посттравматических деформаций шейного отдела позвоночника // Междунар. мед. журн. – 2014. - № 3. – С. 81.

Возможности разных хирургических технологий при выполнении видеоторакоскопических резекций легкого // Хірург. України. – 2014. – № 4. – С. 53.

Герасименко С.І. Ураження променево-зап’ясткового суглоба у хворих при ревматоїдному артриті та його хірургічне лікування // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 65.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12, кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 19, кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Зубаев П.С. Обезболивание в послеоперационный период // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 4. – С. 27.

616.683 Квятковская Т.А. Гидроцеле. – Д., 2014. – 194 с.

616.37 Кистозные опухоли поджелудочной железы : диагностика и лечение. – М., 2013. – 328 с.

Колосович І.В. Хірургічна тактика при „складній” перфоративній дуоденальній виразці // Лікар. справа. – 2013. – № 6. – С. 60.

Копчак В.М. Сучасні погляди на проблему хірургічного лікування хронічного панкреатиту // Клініч. хірург. – 2014. – № 9. – С.28.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – Донецк, 2012. – 462 с.

Максимлюк В.І. Застосування холецистектомії в хірургічному лікуванні хронічного калькульозного холециститу // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 24.

616-083 Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю „Актуальні питання едицини невідкладних станів”. – Вінниця, 2014. – 155 с.

616-083 Медицина неотложных состояний. – Т. 3. – Донецк, 2011. – 448 с.

Негодуйко В.В. Опыт хирургического лечения филяриоза кожи // Хірург. України. – 2014. – № 4. – С. 99.

616.14 Основы клинической флебологии. – М., 2013. – 336 с.

Первинна хірургічна допомога постраждалим з вогнепальними пораненнями кінцівок // Тhеrapia. – 2014. – № 10. – С. 42.

Профілактика післяопераційного парезу й септичних ускладнень після операцій на товстій кишці // Міжнар. мед. журн. – 2014. – № 4. – С. 27.

617-089 Руководство по амбулаторной хирургической помощи. – М., 2012. – 904 с.

616.94 Сепсис и нозокомиальная инфекция. – Кривой Рог, 2002. – 217 с.

Спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурхаве) // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 105.

Тактика лечения артериовенозных мальформаций области головы // Хірург. України. – 2014. – № 4. – С. 7.

Тимченко М.Є. Прогнозування розвитку хірургічних ускладнень при оперативних втручаннях // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 80.

Траумель С – биорегуляционный подход к терапии воспалительных заболеваний // Участков. врач. – 2014. – № 6. – С. 14.

616-073 Хинцман Й. УЗИ опорно-двигательного аппарата. Стандартные плоскости сканирования. – М., 2013. – 144 с.

Хірургічне лікування зобу // Клініч. хірург. – 2014. – № 5. – С. 38.

616.37 Шабунин А.В. Панкреонекроз. Диагностика и лечение. – М., 2014. – 96 с.

616.727 Широков В.А. Боль в плече. – М., 2012. – 240 с.


АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Выявление разрыва диафрагмы при ультразвуковом исследовании у пациентов с закрытой травмой груди и живота // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 2. – С. 75.

Годлевський А.І. Оптимізація лікувально-діагностичних та тактичних принципів ку рації гострого панкреатиту міліарної етіології у хворих з цукровим діабетом // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 2. – С. 210.

Гомон М.Л. Вплив методик комбінованої анестезії на перебіг захворювання в абдомінальній хірургії // Біль, знеболювання. – 2014. – № 3. – С. 52.

Кацал В.А. Програма комплексного пері операційного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 1. – С. 73.

616.37 Кистозные опухоли поджелудочной железы : диагностика и лечение. – М., 2013. – 328 с.

Клигуненко Е.Н. Эффективность инфузионной терапии препаратом Гекотон в клинике ургентной абдоминальной хирургии // Біль, знеболювання. – 2014. – № 3. – С. 15.

Клигуненко Е.Н. Эффективность инфузионной терапии препаратом Гекотон в клинике ургентной абдоминальной хирургии // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 4. – С. 48.

Колосович І.В. Хірургічна тактика при „складній” перфоративній дуоденальній виразці // Лікар. справа. – 2013. – № 6. – С. 60.

Лурін І.А. Досвід використання пункційно-дренажних технологій в лікуванні порожнинних утворень органів черевної порожнини, за очеревинного простору та пілонідального абсцесу крижово-куприкової ділянки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 1. – С. 56.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – Донецк, 2012. – 462 с.

Максимлюк В.І. Застосування холецистектомії в хірургічному лікуванні хронічного калькульозного холециститу // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 24.

616-083 Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю „Актуальні питання медицини невідкладних станів”. – Вінниця, 2014. – 155 с.

616.43 Настольная книга врача-эндокринолога. – К., 2012. – 450 с.

Огородник П.В. Вибір методу ендоскопічного лікування хворих з приводу гострого холециститу, ускладненого холедохолітіазом // Клініч. хірург. – 2014. – № 7. – С. 5.

Особливості технічного виконання лапароскопічної апендектомії // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 2. – С. 258.

Паньків К.М. Інтервенційна ендоскопія в лікуванні постхолецистектомічного синдрому // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 2. – С. 186.

Петрушенко В.В. Аргоноплазмова коагуляція у лікуванні кіст печінки // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 2. – С. 214.

Петрушенко В.В. Місце термінової ендоскопічної папілосфінктеротомії у комплексному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 2. – С. 181.

Петрушенко В.В. Роль дивертикулів дванадцятипалої кишки у розвитку ускладнень ендоскопічних оперативних втручань // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 1. – С. 172.

617-089 Руководство по амбулаторной хирургической помощи. – М., 2012. – 904 с.

Скрипко В.Д. Корекція ранньої дисфункції печінки у хворих при гострій непрохідності тонкої кишки // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С.15.

Тимченко М.Є. Прогнозування розвитку хірургічних ускладнень при оперативних втручаннях // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 80.

Трофімов М.В. Використання метиленового синього в лікуванні гастродуоденальних кровотеч виразкового ґенезу // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 2. – С. 316.

616.37 Филин В.И. Неотложная панкреатология. – СПб., 1994. – 416 с.

Хірургічне лікування зобу // Клініч. хірург. – 2014. – № 5. – С. 38.

616.37 Хронический панкреатит : современные концепции патогенеза, диагностики и лечения. – К., 2000. – 256 с.

616.37 Шабунин А.В. Панкреонекроз. Диагностика и лечение. – М., 2014. – 96 с.


КІСТКОВО-ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

Есин Р.Г. Диагностика боли в спине // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 4. – С. 38.

Лютко О.Б. Лабораторні дослідження в етіологічній діагностиці нетипових форм гематогенного остеомієліту // Вісн. ортопедії. – 2014. – № 1. – С. 55.

Наш досвід використання пайлер-терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічний посттравматичний остеомієліт кісток кінцівок // Укр. журн. екстрем. мед. – 2012. – № 4. – С. 94.

Первинна хірургічна допомога постраждалим з вогнепальними пораненнями кінцівок // Тhеrapia. – 2014. – № 10. – С. 42.

Пономаренко О.В. Корекція нейротрофічних розладів у хворих з наслідками травми спинного мозку та периферійних нервів // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 62.

617-089 Руководство по амбулаторной хирургической помощи. – М., 2012. – 904 с.

Случай успешного предотвращения полиорганной недостаточности у больной 74 лет с сепсисом после операции Крауфорда, осложнившейся с эмпиемой плевры, нагноением мягких тканей грудной стенки и остеомиелитом ребер // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 1. – С. 58.

Фурманов А.Ю. Ампутация пястных костей у пациентов при последствиях травмы длинных пальцев кисти // Клініч. хірург. – 2013. – № 4. – С. 70.

Чепелева М.В. Факторный анализ в оценке состояния клеточного иммунитета у пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями длинных трубчатых костей и крупных суставов // Клинич. лаб. диагнос. – 2013. – № 11. – С. 41.

Щадько А.А. Индивидуальный реконструктивно-восстановительный подход к лечению больных с гнойными артритами голеностопного сустава // Укр. журн. хірург. – 2013. – № 1. – С. 65.


ОПІКІВ, ВІДМОРОЖЕНЬ

Коваленко О.М. Питання інфузійної терапії опікового шоку // Хірург. України. – 2014. – № 2. – С. 13.

Ковальчук А.О. Шляхи оптимізації медико-технічної бази для забезпечення хірургічного лікування тяжко обпечених хворих // Вісн. соц. гігієни. – 2014. – № 1. – С. 16.

Мальцев Д.В. Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках : нові терапевтичні можливості та переосмислення традиційних лікувальних підходів // Клініч. імунол. – 2014. – № 4. – С. 27.

Нагайчук В.І. Мікроаутодермопластика у відновній хірургії при глибоких поширених опіках // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 1. – С. 115.

Перцов В.І. Оптимізація лікування донорських ран кінцівок у хворих з опіками // Хірург. України. – 2014. – № 3. – С. 35.

Протасевич Г.С. Опіки вушної раковини // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 4. – С. 92.

617-089 Руководство по амбулаторной хирургической помощи. – М., 2012. – 904 с.

Спосіб одномоментної езофагогастропластики у хворих з протяжними рубцевими стриктурами стравоходу // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 6.

616-083 Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах. – Вінниця, 2012. – 344 с.


ПРОКТОЛОГІЇ

Борота А.В. Опыт хирургического лечения пациентов по поводу резистентных и осложненных форм язвенного колита // Клініч. хірург. – 2014. – № 7. – С. 26.

Гапонов І.В. Дослідження імунного статусу у хворих з ускладненнями дивертикулярної хвороби ободової кишки // Хірург. України. – 2014. – № 3. – С. 38.

Грубник В.В. Диагностика сложных свищей прямой кишки // Хірург. України. – 2014. – № 4. – С. 72.

Ливзан М.А. Геморрой : причины, симптомы, диагностика и подходы к терапии // Леч. врач. – 2014. - № 6. – С. 84.

Линев К.А. Биохимические методы диагностики несостоятельности швов анастомоза толстой кишки // Харків. хірург. школа. – 2014. – № 3. – С. 118.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – Донецк, 2012. – 462 с.

Мальцев В.Н. Успешное хирургическое лечение больной с анальной трещиной при синдроме Шерешевского-Тернера // Хірург. України. – 2014. – № 4. – С. 106.

Минушкин О.Н. Современные возможности комплексного консервативного лечения хронического геморроя // Леч. врач. – 2014. – № 8. – С. 7.

Профілактика ускладнень у хворих після панкреатодуоденальної резекції // Клініч. хірург. – 2014. – № 5. – С. 29.

Траумель С – биорегуляционный подход к терапии воспалительных заболеваний // Участков. врач. – 2014. – № 6. – С. 14.

Яковенко В.О. Ендоскопічна резекція слизової оболонки і підслизова дисекція нейроендокринних пухлин травного каналу // Клініч. хірург. – 2014. – № 5. – С. 9.


СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Ампутация нижних конечностей при заболевании периферических артерий : улучшение исходов // Практ. ангіол. – 2014. – № 3. – С. 44.

Антибактеріальна терапія хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 1. – С. 148.

Гомон М.Л. Застосування мультимодальної анестезії / аналгезії в комплексі анестезіологічного забезпечення реконструктивних оперативних втручань на артеріях нижніх кінцівок // Клініч. хірург. – 2014. – № 9. – С. 48.

Горобейко М.Б. Антикоагулянтна терапія Беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок // Міжнар. ендокринол. журн. – 2014. – № 5. – С. 18.

Горобейко М.Б. Оцінка ефективності ультразвукової санації ран у хворих із синдромом діабетичної стопи // Ендокринол. – 2014. – № 3. – С. 222.

616.13 Евдокимов А.Г. Болезни артерий и вен. – М., 2012. – 256 с.

616.13 Калинин Р.Е. Эндотелиальная дисфункция и способы ее коррекции при облитерирующем атеросклерозе. – М., 2014. – 152 с.

616.379 Каминский А.В. Сахарный диабет и ожирение. – К., 2010. – 255 с.

616.379 Объездова Н.В. Диабет. – Х., 2014. – 240 с.

616.14 Основы клинической флебологии. – М., 2013. – 336 с.

Пономаренко О.В. Корекція нейротрофічних розладів у хворих з наслідками травми спинного мозку та периферійних нервів // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 62.

Свиридов Н.В. Перспективы применения препарата Актовегин в сосудистой хирургии // Практ. ангіол. – 2014. – № 3. – С. 13.

Траумель С – биорегуляционный подход к терапии воспалительных заболеваний // Участков. врач. – 2014. – № 6. – С. 14.

Ультразвуковая диагностика в ангиологии // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 4. – С. 102.


ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Випадок хірургічного лікування коарктації аорти в дорослого пацієнта // Кардіохірур. та інтервенційна кардіол. – 2014. – № 2. – С. 28.

Возможности разных хирургических технологий при выполнении видеоторакоскопических резекций легкого // Хірург. України. – 2014. – № 4. – С. 53.

616.127 Гиляревский С.Р. Кардиомиопатия Такоцубо. Подходы к диагностике и лечению. – М., 2013. – 184 с.

616.24 Гольдштейн В.Д. Пороки развития легких в клинической практике. – М., 2013. – 206 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12, кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 17, кн. 3. – К., 2008. – 439 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 19, кн. 2. – К., 2010. – 871 с.

Клиническое применение Дексмедетомидина у больных после торакоабдоминальных хирургических вмешательств // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 5. – С. 16.

616-073 Лучевая диагностика кардиомиопатий. – СПб., 2013. – 128с.

616.1 Мавродий В.М. Справочник врача семейной медицины. – Донецк, 2013. – 640 с.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – Донецк, 2012. – 462 с.

616-083 Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю „Актуальні питання медицини невідкладних станів”. – Вінниця, 2014. – 155 с.

Матинян Н.В. Ультразвуковая навигация при катетеризации торакального паравертебрального пространства // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 5. – С. 57.

616.24 Мэскел Н. Руководство по респираторной медицине. – М., 2013. – 600 с.

Площенко Ю.О. Ішемічна хвороба серця очима лікаря-анестезіолога : оцінка ризиків – шлях до зменшення ускладнень // Острые и неотлож. состояния. – 2014. – № 5. – С. 18.

Рецидив миксомы левого предсердия при соблюдении принципов радикальности операции // Кардіохірур. та інтервенційна кардіол. – 2014. – № 2. – С. 24.

Случай успешного предотвращения полиорганной недостаточности у больной 74 лет с сепсисом после операции Крауфорда, осложнившейся с эмпиемой плевры, нагноением мягких тканей грудной стенки и остеомиелитом ребер // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 1. – С. 58.

Стратегия восстановления синусового ритма после одномоментной коррекции порока митрального клапана и процедуры „Лабиринт” в повышении эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии // Кардиол. – 2014. – № 10. – С. 45.

616.12 Струтынский А.В. Тахиаритмии и брадиаритмии. – М., 2013. – 288 с.

Тампонада сердца, протекавшая под маской гастрита : описание клинического случая // Практ. ангіол. – 2014. – № 3. – С. 17.

Экстракорпоральные методы гемокоррекции при острой печеночной недостаточности у пациентов после кардиохирургических вмешательств // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 5. – С. 4.


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ

Барило О.С. Динаміка больового синдрому в пацієнтів з переломами нижньої щелепи при використанні препарату Нуклео ЦМФ Форте // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2014. – № 1., ч. 1. – С. 53.

Бугоркова И.А. Учет преемственности между амбулаторной и стационарной помощью при лечении травм (переломов) в челюстно-лицевой хирургии // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 3. – С. 41.

Весова Е.П. Повреждение ветвей тройничного нерва у больных с переломами средней зоны лица // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2014. – № 4. – С. 36.

615.28 Вялов С.С. Противомикробная терапия : алгоритмы выбора. – М., 2014. – 208 с.

616.1 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 12, кн. 1. – К., 2003. – 1019 с.

Иванова О.Г. Возможности ультразвукового исследования в диагностике заболеваний слюнных желез // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 3. – С. 106.

Копчак А.В. Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах // Львів. мед. часоп. – 2014. – № 2. – С. 9.

Копчак А.В. Хірургічне лікування переломів нижньої щелепи в ділянці її тіла і кута // Клініч. хірург. – 2013. – № 11. – С. 61.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – Донецк, 2012. – 462 с.

Маланчук В.А. Диагностика и лечение острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти с учетом функционального состояния нижнего альвеолярного нерва // Лікар. справа. – 2013. – № 3. – С. 73.

Маланчук В.О. Нові підходи до комплексного лікування верхньої мікрогнатії, поєднаної із звуженням зубних рядів // Лікар. справа. – 2013. – № 4. – С. 105.

Сороківський І.С. Профілактика після екстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп. Сучасні методи та їх результати // Львів. мед. часоп. – 2014. – № 2. – С. 62.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.