Інформаційний лист нових надходжень з ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 4 кв.2014р.
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека
Інформаційний лист нових надходжень з
ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
4 кв.2014р.

Выявление разрыва диафрагмы при ультразвуковом исследовании у пациентов с закрытой травмой груди и живота // Ультразвук. и функцион. диагнос. – 2014. – № 2. – С. 75.

Гур’єв С.О. Аналіз безпосередніх причин смерті постраждалих з відкритим пошкодженням печінки на догоспітальному етапі // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 26.

Зозуля І.С. Невідкладна медична допомога при гіпертонічному кризі // Острые и неотлож. состоян. – 2014. – № 4. – С. 10.

616.9 Інфекційні хвороби. – К., 2012. – 728 с.

Капшитарь А.В. Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте // Укр. журн. хірург. – 2014. – № 1. – С. 99.

Козопас В.С. Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі // Львів. мед. часоп. – 2014. - № 2. – С.76.

Криворчук І.Г. Оцінка ефективності розробленого алгоритму диференційної діагностики та лікування гострої мезентеріальної ішемії // Клініч. хірург. – 2014. – № 1. – С. 9.

618.1 Лихачев В.К. Практическая гинекология с неотложными состояниями. – М., 2013. – 840 с.

616-083 Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. – Донецк, 2012. – 462 с.

Малахов А.Б. Эффективность небулайзерной терапии обострений бронхиальной астмы у детей на догоспитальном этапе // Астма та алергія. – 2014. – № 3. – С. 62.

Навроцький В.А. Особливості діагностики гострого апендициту в дітей на тлі гіпоглікемічної ацетонурії // Хірург. дит. віку. – 2014. – № 1–2. – С. 28.

Огородник П.В. Вибір методу ендоскопічного лікування хворих з приводу гострого холециститу, ускладненого холедохолітіазом // Клініч. хірург. – 2014. – № 7. – С. 5.

Орлов Ю.П. Метаболические и органопротективные свойства различных инфузионных растворов и выбор стартовой терапии на догоспитальном этапе при отравлениях уксусной кислотой // Анестезиол. и реаниматол. – 2014. – № 4. – С. 29.

Пиковский В.Ю. Опыт использования 6% гидроксиэтилкрахмала 130/0,4 (Волювена) в практике скорой медицинской помощи // Біль, знеболювання. – 2014. – № 3. – С.45.

Рябыкина Г.В. Электрокардиографическая диагностика неотложных состояний в условиях сельской местности с помощью системы дистанционной регистрации и анализа ЭКГ // Терапев. арх. – 2014. - № 6. – С. 74.

616.1 Сімейна медицина : у 3 кн. – Кн. 1 : Загальні питання сімейної медицини. – К., 2013. – 672 с.

Скрипко В.Д. Корекція ранньої дисфункції печінки у хворих при гострій непрохідності тонкої кишки // Клініч. хірург. – 2014. – № 8. – С. 15.

Сучасні принципи відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення штучної вентиляції легень // Астма та алергія. – 2014. – № 3. – С. 38.

Тампонада сердца, протекавшая под маской гастрита : описание клинического случая // Практ. ангіол. – 2014. – № 3. – С. 17.

616-083 Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах. – Вінниця, 2012. – 344 с.

Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Львів. мед. часоп. – 2014. – № 1. – С. 59.

616.37 Филин В.И. Неотложная панкреатология. – СПб., 1994. – 416 с.

Юдина Л.В. Устранение обострений бронхиальной астмы – просто и доступно // Астма та алергія. – 2014. – № 3. – С. 45.

Режим роботи

понеділок – п'ятниця – з 8:00 до 18:00

субота – з 10:00 до 18:00

останій день місяця – санітарний день.